Aktuality

Sledujeme nielen dianie a podujatia, ktoré sú na Slovensku. V rámci dobrej spolupráce SPNZ s partnerskými inštitúciami krajín Vyšehradskej štvorky sa aktívne zúčastňujeme aj na akciách v týchto susedných štátoch.

Trh s plynom

Ekologický autobus na CNG v Bratislave

Ekológia 2018