2018

1

Februárové číslo Slovgasu sa venuje otázkam úlohy zemného plynu v energetike. Porovnáva ho nielen s ostatnými fosílnymi palivami, ale aj s biomasou, ktorá sa zaraďuje medzi obnoviteľné energetické zdroje. A práve pevné palivá sa ukazujú vo vzťahu k životnému prostrediu ako problémový zdroje energie.

2

Rozhovor s novým generálnym riaditeľom SPP Jánom Valkom, príklady efektívneho využitia zemného plynu pri výrobe tepla, ale aj v osobnej doprave, hľadanie odpovede na otázku, či pridávanie vodíka do zemného plynu môže znížiť ekologickú záťaž, to sú len niektoré z informácií, ktoré sú obsahom aprílového vydania Slovgasu.