Ľubľana 14. októbra 2021 – Hlavným „driverom“ vysokých európskych cien energií je nárast cien plynu spôsobený napätým trhom s LNG. Trhy očakávajú pokles cien plynu na jar 2022, pričom dôležitým faktorom bude zima a jej dôsledky na dopyt. Vyplýva to z komentára Agentúry EÚ pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

„Ceny energetických komodít dosiahli v celej Európe nebývalé vysoké úrovne. Ceny plynu v októbri 2021 sú o 400% drahšie ako v apríli 2021. Ceny energií sa zvýšili o 200% (ťahané najmä nárastom cien plynu),“ konštatuje ACER.

Vlády majú podľa agentúry záujem identifikovať kľúčové hybné sily s cieľom určiť, či ide o dočasný šok alebo trvalú zmenu. Odpovede na tieto otázky pomôžu informovať ich politickú reakciu, uvádza ACER.

„Aj keď k vysokým cenám energií v Európe prispeli rôzne faktory, hlavnou hybnou silou je nárast cien zemného plynu, spôsobený predovšetkým napätým globálnym trhom s LNG. Termínované trhy očakávajú výrazný pokles veľkoobchodných cien plynu a elektriny na jar 2022. Kľúčovou premennou vo veľmi blízkom čase je nadchádzajúca zima a jej dôsledky na dopyt po plyne,“ poznamenáva agentúra.

Združenie regulátorov tiež dalo do pozornosti „toolbox“ Európskej komisie zverejnený v stredu (13. 10.), teda súbor opatrení, ktoré by národné vlády mohli použiť v reakcii na zvýšenie cien bez ohrozenia fungovania veľkoobchodných trhov v EÚ. ACER si v tejto súvislosti všíma niekoľkých vybraných politických aspektov súvisiacich s touto reakciou.

Konkrétne ide o:

– neprimerané účinky vysokých cien na zraniteľných spotrebiteľov a možnosť členských štátov v krátkodobom horizonte to zmierniť bez toho, aby došlo k neprimeranému skresľovaniu základných trhových signálov.

– fungovanie a odôvodnenie súčasného usporiadania trhu s elektrickou energiou v EÚ vzhľadom na súčasné vysoké ceny.

– niektoré otázky súvisiace s budúcimi dodávkami plynu, ako je možný spoločný nákup strategických zásob plynu, ako aj možné povinnosti skladovania plynu; a

– dlhodobejšie trajektórie prechodu a prepojenie na holistickú politiku.

Súčasný cenový tlak je podľa ACER-u pripomienkou vysokej závislosti Európy na dovážanom fosílnom plyne a inherentnej nestálosti globálnych komoditných trhov. „Dobre navrhnutá cesta energetickej transformácie do budúcna bude závisieť od holistickej politiky, ktorá sa zameriava na dopyt rovnako ako na ponuku, a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska,“ konštatuje ACER.

Bude podľa neho potrebné, aby európska energetická transformácia v nasledujúcich rokoch bola „riadeným prechodom“, pričom vládne a regulačné monitorovanie bude hrať významnú úlohu.

Foto: Pixabay