Brusel 23. januára 2023 – Agentúra EÚ pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) minulý štvrtok (19. 1.) po prvýkrát zverejnila svoj denný odhad ceny skvapalneného zemného plynu (LNG). Má byť prvým krokom v pláne EÚ spustiť do konca marca novú európsku referenčnú cenu LNG. Niektoré ďalšie priemyselné a obchodné zdroje si v súvislosti so snahou EÚ kladú otázku, či je nový cenový index vôbec potrebný. Téme sa venovala agentúra Reuters.

ACER zverejnil prvý odhad spotovej ceny LNG pre severozápadnú Európu (DES LNG spot NWE) – na úrovni 56,77 eura za megawatthodinu (MWh). Agentúra nezverejnila svoje odhad ceny pre južnú Európu (DES LNG spot SE), pretože údaje z LNG trhu nahlásené pre hodnotenie ceny počas príslušného priebežného časového okna neboli dostatočné.

Cieľom tejto snahy Európskej únie je využitie novej benčmarkovej ceny zo strany kupujúcich a predávajúcich ako základu pre svoje zmluvy o predaji a nákupe skvapalneného plynu. Doteraz boli ceny LNG v Európe historicky naviazané na holandskú cenu plynového uzla Title Transfer Facility (TTF), ktorý sa po znižovaní ruských dodávok plynu po začatí vojny na Ukrajine stal stredobodom vysokej cenovej volatility. EÚ požaduje, aby ACER vypracoval alternatívnu referenčnú hodnotu LNG založenú na transakciách „na základe overiteľných odhadov cien za dodávky LNG do EÚ, aby sa zabezpečilo, že nová referenčná hodnota LNG bude odrážať skutočné ceny paliva“.

Prvé hodnotenie ceny LNG od ACER-u prišlo neskôr, ako bolo pôvodne plánované, teda už 13. januára 2023. Agentúra odloženie termínu zdôvodnila počiatočným nedostatkom údajov od účastníkov trhu.

Prečo chce novú cenu LNG?

Ceny plynu v Európe vlani dosiahli rekordné maximá, keďže Rusko obmedzilo dodávky a prinútilo krajiny hľadať zdroje paliva inde. Výsledkom bol okrem iného príklon členských krajín Európskej únie k dovozu skvapalneného zemného plynu, ktorý – podľa údajov Refinitiv Eikon – medziročne zvýšili o 71 %.

Obchod s LNG však má svoje špecifiká a jedným z nich je, že na rozdiel od potrubného plynu sa s ním neobchoduje na burzách, takže je menej prehľadné, koľko palivo stojí. EÚ aj z tohto dôvodu poverila agentúru ACER zverejnením denného hodnotenia cien LNG od 13. januára, ktorého cieľom malo byť zvýšenie transparentnosti tvorby cien a v dôsledku toho zabránenie vzájomnej konkurencii krajín EÚ uchádzajúcich sa o dodávky LNG, ktorá by tiež mohla viesť k ďalšiemu zvýšeniu cien, uviedol Reuters.

Ako sa v súčasnosti vypočítavajú ceny LNG?

Náklady LNG sú dodávané na základe klauzuly Delivered Ex-Ship (DES), čo znamená, že v cene je zahrnutá dodávka do konkrétne určeného prístavu s príchodom do niekoľkých európskych regiónov. Dodávky do severozápadnej Európy (NWE) zahŕňajú Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko a atlantické Francúzsko, zatiaľ čo dodávky do juhozápadnej Európy (SE) sa okrem iného dostávajú do Španielska, Portugalska a Talianska.

Zatiaľ čo európske obchody s LNG boli historicky viazané na cenu plynového uzla TTF, agentúry na tvorbu cien energií vrátane Platts, Argus a Spark Commodities používali index LNG NWE DES, ktorý odráža cenu nákladov LNG dodávaných do severozápadnej Európy lepšie ako TTF.

Odlišnosti ceny od ACER

Denné hodnotenie ceny LNG zo strany ACER je založené na transakciách, ktoré sú jej účastníci trhu povinní hlásiť, pričom v prípade spotových obchodov tieto transakcie zahŕňajú plavidlá s kapacitou najmenej 75.000 metrov kubických skvapalneného zemného plynu. Podľa ACER sa jej môže hlásiť 60 registrovaných účastníkov trhu s LNG.

Hodnotenie by sa malo vzťahovať na obchody s doručením v druhej polovici budúceho mesiaca na základe DES a bude to vážená priemerná cena denných spotových transakcií LNG s pohyblivým oknom do piatich pracovných dní.

Kľúčový rozdiel je podľa Reuters v tom, že iné cenové agentúry vo všeobecnosti zhromažďujú a vykazujú údaje z jedného dňa hodnotenia ceny.

Dôvody oneskorenia

Účastníci trhu LNG sú zo zákona povinní oznamovať údaje o svojich obchodoch. ACER môže vypracovať cenové hodnotenie len vtedy, ak v hodnotenom päťdňovom období prijme aspoň päť transakcií.

Vo štvrtok zhromaždil tento počet po prvýkrát. Predtým bola väčšina údajov zdieľaných s ACER nepoužiteľná – vrátane toho, že sa týkali nákladu obchodovaného na základe dlhodobých zmlúv alebo s dodacími lehotami v príliš ďalekej budúcnosti.

ACER uviedol, že tento pomalý štart nie je v prvých týždňoch hodnotenia cien prekvapivý, pretože európsky trh pre spotové obchody LNG je nelikvidný a účastníci trhu si stále zvykajú na nové požiadavky na reportovanie.

Reakcie

Niektoré zdroje z odvetvia uviedli, že etablovanie novej ceny LNG v EÚ bude trvať dlhšie a súčasné trhové podmienky nemusia byť v prospech ACER-u. „Bohužiaľ pre ACER, hodnotenie cien sa začalo v období, keď ceny výrazne klesli z predchádzajúcich abnormálnych maxím,“ povedal Ryan Pereira, globálny odborník na LNG.

Súčasne poznamenal, že ukazovateľ Japan Korea Marker, v súčasnosti široko používaný ako ázijská benčmarková cena LNG, bol prvýkrát stanovený v roku 2009 a trvalo viac ako osem rokov, kým bol všeobecne akceptovaný.

Niektoré ďalšie priemyselné a obchodné zdroje si v súvislosti so snahou EÚ kladú otázku, či je nový cenový index vôbec potrebný– a či ho účastníci trhu a banky skutočne využijú – pretože mnoho cenových agentúr už aktuálny index LNG DES používa.

„EÚ by sa mala zamerať na to, aby viac spoločností podpísalo dlhodobé dohody o odbere LNG, a nie len hádzať na podniky veľa symbolickej byrokracie,“ povedal v tejto súvislosti pre Reuters Oystein Kalleklev, výkonný riaditeľ spoločnosti FLEX LNG.