Londýn 19. júna 2020 – Spotreba zemného plynu sa v roku 2019 celosvetovo zvýšila o 78 miliárd metrov kubických (bcm) alebo o 2 %, čo predstavuje výrazný pokles v porovnaní s mimoriadnym nárastom v roku 2018 (5,3 %). Napriek tomu sa podiel plynu na primárnej energii zvýšil na rekordných 24,2 %. Na globálnom náraste spotreby energie o 1,3 % sa plyn spolu s OZE podieľali tromi štvrtinami. Vyplýva to z každoročného prehľadu vývoja svetovej energetiky britského ropného koncernu British Petroleum (BP).

Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, spotreba plynu rástla najmä v USA (+27 bcm) a v Číne (+24 bcm). Rast bol v oboch prípadoch pomalší ako v roku 2018, v Číne ho nepodporili poveternostné vplyvy a spomalil sa aj prechod z uhlia na plyn. Najväčší pokles spotreby plynu spomedzi krajín zaznamenalo Rusko (-10 bcm), k čomu prispelo aj zníženie počtu nezvyčajne teplých a chladných dní.

Produkcia plynu podľa BP vzrástla o 132 bcm (+ 3,4 %), čo znamená, že predbehla rast spotreby. O takmer dve tretiny čistého globálneho rastu sa postarali USA, pričom objemový nárast o 85 bcm bol len mierne nižší než rekord v roku 2018 (+ 90 bcm). Ponuku podporil aj silný rast v Austrálii (+ 23 bcm) a Číne (+ 16 bcm).

Čo sa týka svetových zásob plynu, v roku 2019 sa zvýšili o 1,7 Tcm na 198,8 Tcm, najviac v Číne (+ 2 Tcm) a Azerbajdžane (+ 0,7 Tcm), naopak, pokles zaznamenala Indonézia (- 1,3 Tcm). Najväčšími rezervami disponujú Rusko (38 Tcm), Irán (32 Tcm) a Katar (24,7 Tcm). Globálny pomer rezerv k produkcii (R/P) ukazuje, že zásoby plynu v roku 2019 predstavovali 49,8 rokov súčasnej výroby. Regiónmi s najvyšším pomerom R/P sú Blízky východ (108,7 roka) a SNŠ (75,8 rokov).

Väčšina z minuloročného zvýšenia výroby plynu sa použila na dodatočné vývozy skvapalneného zemného plynu (LNG). Vývoz LNG v minulom roku vzrástol o 54 bcm (+ 12,7%), čo je najväčší medziročný nárast v histórii. Prispeli k nemu rekordné prírastky v USA (+ 19 bcm) a Rusku (+ 14 bcm), ako aj pokračujúci rast v Austrálii (+ 13 bcm).

Pokiaľ ide o dovoz LNG, takmer všetky prírastky smerovali do Európy, na rozdiel od roku 2018, keď sa o nárast dovozu starala Ázia. Európsky dovoz LNG vzrástol o 49 bcm, teda o bezprecedentných 68 %. Najviac sa oň pričinili Spojené kráľovstvo (11 bcm), Francúzsko (10 bcm) a Španielsko (7 bcm).

Rýchly rast LNG viedol k 4,9-percentnému nárastu celkového medziregionálneho obchodu s plynom, čo predstavuje viac ako dvojnásobok jeho 10-ročného priemeru. A to napriek 1,7-percentnému poklesu plynovodného obchodovania (-9 bcm), pretože dovozy cez plynovody do Európy z Ruska a severnej Afriky bol čiastočne obmedzené vzhľadom na objemy dodávok LNG.

Keďže rast výroby značne prevyšoval rast spotreby, úroveň zásob vo väčšine regiónov vzrástla a ceny prudko poklesli, konštatuje správa BP. Americké Henry Hub ceny klesli takmer o 20 % na priemerne 2,53 USD/mmbtu, zatiaľ čo európske a ázijské ceny (britský NBP index a ázijský JPM), klesli o viac ako 40 % (v priemere o 4,47/mmbtu a 5,49/mmbtu). Ceny v Európe, v regióne najviac zasiahnutom nadmernou ponukou LNG, klesli na najnižšie úrovne od roku 2004.