Brusel 21. októbra 2021 – Brusel môže odložiť dlho očakávané návrhy na zaradenie jadrovej energie a zemného plynu do taxonómie udržateľných financií EÚ, pretože viaceré členské štáty požadujú voľnejšie pravidlá, ktoré majú pomôcť v boji proti súčasnej energetickej kríze. Informoval o tom Financial Times s odvolaním sa na eurokomisárku pre finančné služby Mairead McGuinnessová, ktorá povedala, že Bruselu bude trvať dlhšie, kým sa rozhodne, ako naložiť s jadrom a plynom v rámci taxonómie.

„S blížiacim sa koncom roka sa bude zvyšovať tlak na vyriešenie tohto problému,“ povedala McGuinnessová. „Nemáme kompletné riešenie, pretože je to tak technicky, ako aj politicky jeden z tých problémov, na ktorý máte veľmi rozdielne názory,“ dodala.

Diskusiu o tom, ako klasifikovať nízkouhlíkový zemný plyn a jadrovú energiu, ktorá neprodukuje žiadny CO2, zintenzívnil prudký rast nákladov na elektrinu, čo podnietilo vlády EÚ k núdzovým finančným opatreniam na ochranu domácností.

Európske jadrové krajiny na čele s Francúzskom a členské štáty podporujúce plyn na juhu a východe požadujú, aby pravidlá taxonómie nepenalizovali technológie, ktoré sú podľa nich životne dôležité pri zabezpečení prechodu na čisté nulové emisie.

McGuinnessová povedala, že návrh komisie môže byť presunutý do roku 2022, poukazujúc aj na blížiace sa voľby vo viacerých krajinách či potrebu dohody o zostavení vlády po voľbách. Francúzsko usporiada prezidentské voľby budúci rok v apríli, zatiaľ čo v Nemecku v súčasnosti vedú strany rokovania o zostavení koalície. Návrh taxonómie bude musieť získať podporu členských štátov a poslancov EP.

„Vnímame hlasy občanov a firiem o vyšších nákladoch na energiu a potrebe udržať dodávky energií. Musíme sa uistiť, že nevytvárame obavy, že tento prechod je problémom, pretože prechod je riešením,“ povedala komisárska.

Desať krajín vrátane Francúzska, Fínska, Poľska a Maďarska tento týždeň uviedlo, že je „úplne nevyhnutné, aby bola do rámca taxonómie zahrnutá jadrová energia“.

„Oranžové“ označenie pre plyn a jadro?

McGuinnessová uviedla, že zostáva „otvorenou otázkou“, či bude zelené označenie rozšíri aj na jadro a plyn. Možný kompromis podľa nej zahŕňa vytvorenie „oranžového“ označenia pre činnosť, ktorá nezískala zelenú značku, ale stále by si zabezpečila miesto v energetickom prechode a neodradila by investície súkromného sektora.

Eurokomisárka už v máji informovala poslancov Európskeho parlamentu, že EK bude musieť „znova preskúmať“, ako by sa dalo zohľadniť využívanie plynu, pretože za určitých okolností môže pomôcť znižovať emisie. „V dnešnej situácii zrejme budeme musieť plynu nájsť nejaké miesto, aby mohol zohrávať osobitnú úlohu, ak nie je iná lepšia možnosť, ktorú by členský štát mohol využiť,“ uviedla vtedy komisárka.

Taxonómia udržateľného financovania predstavuje komplexný zoznam hospodárskych činností a pravidiel, ktoré musia spĺňať, aby mohli byť považované za ekologické. Od budúceho roku bude rozhodovať o tom, ktoré činnosti možno označiť ako udržateľnú investíciu v EÚ.

Na získanie označenia udržateľnosti musí činnosť podstatným spôsobom prispievať k jednému zo šiestich environmentálnych cieľov a nesmie prekážať ďalším piatim. Pravidlá zverejnené v stredu sa týkajú dvoch z týchto šiestich cieľov – boja proti zmene podnebia a prispôsobenia sa jej dopadom. Pravidlá sa budú uplatňovať, pokiaľ nebudú blokované väčšinou krajín EÚ alebo Európskym parlamentom.

Brusel však 21. apríla zverejnil len pravidlá pre niektoré odvetvia a okrem iného odložil rozhodnutie o tom, či budú plynové elektrárne označené ako zelené. Rozhodnutie o plyne má padnúť tento rok, zrejme v poslednom štvrťroku.