Berlín 15. mája 2020 – Nemecký Bundestag vo štvrtok 14. mája schválil odporúčanie Výboru pre dopravu a predĺžil oslobodenie nákladných vozidiel poháňaných CNG a LNG od cestných poplatkov do konca roku 2023. Zástupcovia autoprepravcov rozhodnutie privítali, zatiaľ čo predstavitelia železničnej dopravy a opozície návrh ostro kritizovali. Informoval o tom portál eurotransport.de.

„Plénum zaistilo pre odvetvie dopravy a logistiky potrebnú predvídateľnosť a istotu plánovania,“ zdôraznilo v reakcii Spolkové združenie logistiky nákladnej dopravy a likvidácie odpadu.

Dopravní experti vládnej koalície argumentovali, že nákladné vozidlá na zemný plyn sú v súčasnosti jedinou vážnou alternatívou k naftovým vozidlám, a ich využívanie je zmysluplné z hľadiska ochrany klímy v období prechodu aj ako stimulačný faktor pre logistický priemysel.

Zelení rozhodnutie kritizovali, nákladné vozidlá na zemný plyn podľa nich nijako významne neprispievajú k ochrane klímy. Argumentujú štúdiou Federálnej agentúry pre životné prostredie, podľa ktorej je výmena naftových vozidiel za plynové nákladné vozidlá spojená s prakticky nulovou redukciou CO2.

Medzinárodná únia cestnej dopravy privítala aj rozšírenie stimulov na nákup a prevádzku vozidiel s plynovým pohonom. Doteraz subvencované nákladné vozidlá – 1421 s pohonom LNG a 430 s CNG – mohli pomôcť vyhnúť sa približne 24.000 tonám CO2 pri predpokladanom ročnom nájazde 100.000 kilometrov.