Bratislava 2. októbra 2019 – Český plynárenský svaz (ČPS) a Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) spojili sily a predstavili spoločné stanovisko k pozícií zemného plynu v energetickom mixe na workshope pre českých a slovenských europoslancov v Bruseli. „Je to jedinečné podujatie, ktoré spolu so slovenskými kolegami organizujeme prvý raz. Chceme europoslancom oboch krajín predstaviť, aká je súčasná pozícia zemného plynu i to, čo ho môže čakať od budúceho roka, keď má Európska komisia predstaviť štvrtý plynárenský balíček. Ten by ovplyvniť vývoj odvetia na najbližšie desaťročia,“ povedala výkonná riaditeľka ČPS Lenka Kovačovská.

V Česku aj na Slovensku hrá zemný plyn dôležitú úlohu najmä v energetike a teplárenstve. Na Slovensku od roku 1990 sa vďaka plynofikácií znížili emisie skleníkových plynov v energetike o 60 %. „Klimatická zmena je kritická téma najbližších desaťročí a plynárenstvo dokáže výraznou mierou prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a jemných prachových častíc znečisťujúcich ovzdušie. Hlavným cieľom EÚ by malo byť jednoznačne efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov a zvyšovanie úrovne ich záchytov,“ konštatoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský s tým, že Česko a Slovensko majú v energetickom mixe dominantne výrobu elektrickej energie z jadra. Obe krajiny využívajú aj uhoľné elektrárne, ktoré sú veľkým zdrojom emisií skleníkových plynov. „V krátkodobom a strednodobom horizonte je zemný plyn jednou z možných rýchlych náhrad uhoľných zdrojov prípadne spolu s obnoviteľnými zdrojmi,“ uviedla Kovačovská.

Stanovenie podielov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) je súčasťou Integrovaných národných energetických a klimatických plánov. Slovensko navrhlo podiel OZE do roku 2030 na úrovni 18 %. Európska komisia však žiada až 24 %. „OZE sú len jedným z možných nástrojov dekarbonizácie, preto by mal byť cieľ pre podiely OZE stanovený len ako indikatívny. Cieľ pre zníženie emisií skleníkových plynov by mal byť pre každú krajinu záväzný, avšak zohľadňujúci potenciál tej-ktorej krajiny na ďalšie ekonomicky efektívne znižovanie skleníkových plynov,“ dodal Kvasňovský.

Medzi sektory, ktoré sú stále emisne veľmi náročné, patrí v EÚ doprava. Zemný plyn vo forme CNG a LNG má potenciál byť lídrom nákladnej cestnej, námornej a riečnej dopravy, svoje miesto má aj vo verejnej a osobnej doprave a zaslúži si rovnoprávnu podporu s inými alternatívnymi palivami. „Záujem o využívanie CNG, ako alternatívneho paliva do automobilov v Česku stále rastie. Náklady na ubehnutý kilometer a nadobúdacia cena CNG automobilov porovnateľná s autami na klasický pohon, robia z CNG jeden z najdostupnejších alternatívnych pohonov,“ zdôraznila Kovačovská.

Na bruselskom seminári vystúpili za ČPS, predseda Rady ČPS Martin Slabý, riaditeľ stratégie Net4Gas Michal Slabý, splnomocnenec ministra dopravy ČR pre oblasť čistej mobility Jan Bezděkovský  a za SPNZ generálny riaditeľ
SPP – distribúcia, a.s. Martin Hollý a vedúci európskych záležitostí a stratégie eustream, a.s. Milan Sedláček.

Oba zväzy chcú v iniciatíve a v spájaní síl na európskej úrovni pokračovať. „Počítame, že ďalšiu podobnú akciu pripravíme na jar 2020, keď budú už detailne známe zámery novej Komisie v oblasti plynárenstva,“ dodal Kvasňovský.