Praha 7. januára 2021 – Výskum možností akumulácie energie vyrobenej premenou elektriny na vodík alebo metán do plynárenskej sústavy spustil Český plynárenský zväz (ČPS), EGÚ Brno a Vysoké učení technické v Brne s podporou takmer 5,5 mil. korún od Technologickej agentúry ČR. Hlavným cieľom spoločného projektu je posúdiť prínosy a možnosti uplatnenia technológie P2G pri napĺňaní emisných a dekarbonizačných cieľov Európskej únie. Výsledky budú známe do konca roka 2022. Informoval o tom ČPS.

„Ako európske, tak aj české plynárenstvo počíta s postupnou náhradou zemného plynu rastúcim podielom zelených plynov, najmä biometánom, vodíkom alebo syntetickým metánom,“ povedala Lenka Kovačovská, výkonná riaditeľka ČPS. „Nakoniec už dnes sa do tuzemskej distribučnej plynárenskej sústavy vtláča biometán, ktorý spotrebitelia používajú pre vykurovanie či ohrev a ktorý sa v podobe BioCNG využíva aj pre pohon vozidiel,“ dodala.

V roku 2030 bude 22 % spotrebovanej energie v Česku pochádzať z OZE a tento podiel by mal ďalej narastať až do roku 2050. V tom čase by už celá EÚ mala byť klimaticky neutrálna. S intenzívnejšou výrobou energie z OZE, pre ktorú sú charakteristické výkyvy súvisiace so zmenami počasia, však rastú aj požiadavky na uskladňovanie „zelenej elektriny“, pripomína ČPS. Odborníci považujú za efektívne riešenie pre uskladnenie energie z OZE technológiu premeny elektriny na plyn, tzv. Power-to-Gas (P2G).

„Dnes je česká plynárenská sústava pripravená na prepravu, distribúciu a skladovanie zemného plynu s prímesou vodíka až do výšky dvoch percent. Štúdia nám ale okrem iného odpovie na otázku, o koľko môžeme tento podiel do budúcnosti ešte zvýšiť a aké technologické zmeny by k tomu boli prípadne potrebné,“ vysvetlila Kovačovská.

Technológia P2G funguje na princípe premeny elektrickej energie na vodík alebo syntetický metán, ktoré možno následne vtláčať do distribučnej plynárenskej sústavy alebo uskladniť v podzemných zásobníkoch plynu.

Hlavným cieľom výskumného projektu je posúdiť konkrétne prínosy a možnosti uplatnenia P2G v rámci napĺňania emisných a dekarbonizačných cieľov EÚ. „Chceme tiež zmapovať možnosti nasadenia technológie v jednotlivých lokalitách ČR a vytvoriť na to metodický nástroj pre Ministerstvo priemyslu a obchodu,“ uviedol Tomáš Špaček, člen správnej rady EGÚ Brno, s tým, že výstupy majú plniť aj úlohu strategického dokumentu pre tvorbu legislatívnych úprav súvisiacich zákonov a úprav technických noriem.

„ČPS sa na projekte bude podieľať v rámci odborného posúdenia technických riešení pripojenia nových technológií k plynárenskej sieti, vrátane analýzy pripravenosti na nové plyny a konkrétnych technických parametrov návrhov projektu,“ doplnila L. Kovačovská a zdôraznila, že pri udržaní súčasného vývoja EÚ smerom ku klimatickej neutralite sa Česká republika bez P2G do budúcnosti nezaobíde.

Projekt s oficiálnym názvom „Výskum uplatniteľnosti akumulácie energie pomocou technológie P2G“ uspel vlani v lete medzi viac ako 140 prihlásenými projektmi v tretej verejnej súťaži Programu na podporu aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií THÉTA. Tú organizuje Technologická agentúra ČR, ktorá medzi 47 vybraných projektov rozdelí celkovo 735 miliónov korún.