Rapotín 25. októbra 2019 – V Rapotíne otvorili prvú českú výrobňu biometánu v priestoroch tamojšej bioplynovej stanice. Energy Financial Group (EFG) má tak prvú odpadovú „bioplynku“, ktorá vtláča biometán priamo do plynárenskej distribučnej sústavy. V Energetickom centre recyklácie Rapotín dokážu spracovať 30 tisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu ročne. Celková investícia do výroby biometánu bola 45 miliónov českých korún. „Využili sme technológiu membránovej separácie, ktorá zaručuje njavyššiu efektivitu výroby biometánu s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Z bioplynu získame pokročilé biopalivo, ktoré má nulové emisie skleníkových plynov. Ide o nový zdroj obnoviteľnej energie, ktorý Česko potrebuje na zlepšenie životného prostredia, aj na splnenie cieľov využitia OZE v doprave. Biometán má porovnateľné vlastnosti so zemným plynom a preto ho možno priamo vtláčať do distribučnej siete,“ povedal obchodný riaditeľ EFG Martin Vrtiška.

Podľa výkonnej riaditeľky Českého plynárenskeho svazu Lenky Kovačovskej reálny potenciál využitia biometánu v Českej republike do roku 2050 dosahuje takmer 10% celkovej spotreby zemného plynu za rok. „Veľkou výhodou je kontinuálna produkcia biometánu, ktorá nie je závislá na počasí. Dôležité je, že biometán má identické zloženie ako zemný plyn, preto čokoľvek, čo funguje v súčasnosti na plyn, pôjde aj na biometán, či už ide o kotle, variče alebo autá na CNG. Toto všetko bude bez problémov fungovať aj s biometánom,“ zdôraznila Kovačovská.  

Biometán sa často prezentuje ako palivo budúcnosti pre prakticky nulové emisie skleníkových plynov. Má v porovnaní s ostatnými biopalivami najnižšiu spotrebu energie v celom životnom cykle. Po vtlačení do distribučnej sústavy môže byť spotrebovaný a využitý v energetike i doprave. „Práve možnosť uloženia biometánu do distribučnej sústavy je veľkou výhodou. Plynárenská sústava funguje ako úložisko, čo je rozdiel oproti elektrickej energie, ktorej náklady na uloženie sú veľmi vysoké. Biometán z Rapotína môže slúžiť aj ako pohon pre CNG autobusy alebo automobily,“ dodal Vrtiška.