Berlín 13. novembra 2023 – Najnovšie informácie od developerov nemeckej infraštruktúry pre dovoz skvapalneného zemného plynu naznačujú, že ďalšia vlna plávajúcich skladovacích a regasifikačných jednotiek (FSRU), ktoré by mali byť nasadené na severnom pobreží Nemecka, by mohla zmeškať veľkú časť tohtoročnej zimnej sezóny. Téme sa venoval portál spglobal.com.

Nemecko už má tri funkčné FSRU – dve podporované nemeckým štátom vo Wilhelmshavene a Brunsbütteli a súkromne prevádzkovaný plávajúci terminál spoločnosti Deutsche ReGas v Lubmine.

Nasledovať ich majú ďalšie tri, štátom podporované FSRU v Stade a opäť vo Wilhelmshavene, spolu so šiestym plavidlom, ktoré bude nasadené v Mukrane, kam sa má presunúť aj FSRU v súčasnosti pôsobiaca v Lubmine.

Podľa pôvodných očakávaní mali tri nové jednotky vstúpiť do prevádzky pred koncom roka 2023, aby túto zimu posilnili bezpečnosť dodávok plynu do Nemecka. Vzhľadom na aktuálny vývoj sa to však zdá byť nepravdepodobné.

Druhou FSRU, ktorá má byť nasadená vo Wilhelmshavene, je Excelsior. Očakávalo, že bude funkčná už vo štvrtom štvrťroku 2023. Hovorca vývojára projektu, spoločnosti Tree Energy Solutions, však 6. novembra pre S&P Global Commodity Insights povedal, že FSRU bude v prevádzke „do konca zimy“.

Excelsior je teraz v španielskom prístave Ferrol, kam dorazil koncom septembra po dočasnom nasadení v argentínskom termináli Bahia Blanca, v ktorom poskytoval služby sezónneho splyňovania od mája do augusta 2023.

V Stade neďaleko Hamburgu má byť inštalovaná FSRU Transgas Force (skvapalňovacia kapacita 7,5 miliárd metrov kubických ročne). V júli priplávala do neďalekého prístavu Bremerhaven, kde odvtedy kotví. „Prevádzka v Stade sa začne v prvom štvrťroku 2024,“ povedal hovorca spoločnosti Deutsche Energy Terminal, štátneho operátora LNG terminálov, 7. novembra.

Mukranský terminál

Šiestou FSRU, ktorá má byť uvedená do prevádzky, je Transgas Power (7,5 Bcm/rok), ktorá bude nasadená na budovanom termináli Mukran na ostrove Rujana. K Transgas Power sa neskôr v rovnakom pôsobisku pripojí FSRU Neptune (5,2 Bcm/rok), ktorý v súčasnosti pôsobí v prístave Lubmin.

Súkromná spoločnosť Deutsche ReGas, ktorá bude prevádzkovať zariadenie v Mukrane – pod názvom Deutsche Ostsee terminál – plánuje spustiť prevádzku počas nadchádzajúcej zimy. „Pokiaľ ide o podrobné plány terminálu Deutsche Ostsee v Mukrane, budeme o nich včas informovať,“ povedal hovorca Deutsche ReGas 7. novembra.

Podmienkou začatia prevádzky je vybudovanie 50 km dlhého podmorského plynovodu, Ostsee Anbindungsleitung (OAL), ktorý má spojiť Mukran s nemeckou distribučnou sieťou v Lubmine. Prevádzkovateľ siete Gascade, ktorý potrubie buduje, 25. októbra informoval, že dostala od regionálnych úradov súhlas na položenie druhej morskej časti plynovodu, pričom prvá časť sa už blížila k dokončeniu.

„Dúfame, že aj napriek náročnejšej sezóne budú práce na druhom námornom úseku do Mukranu dokončené v plánovanom časovom rámci,“ povedal podľa spglobal.com generálny riaditeľ Gascade Ulrich Benterbusch. „Naším cieľom je dokončiť kladenie potrubí v tomto roku a dosiahnuť mechanické dokončenie OAL do konca roku 2023,“ doplnil.

To znamená, že uvedenie terminálu Mukran do prevádzky by bolo možné až od začiatku roku 2024, pričom FSRU Neptune bude medzitým pokračovať v skvapalňovacích operáciách v Lubmine.

Deutsche ReGas v októbri tiež informovala, že po prvýkrát uvedie na trh krátkodobú kapacitu v Mukrane v aukcii, ktorá sa uskutoční 16. novembra, keď sa účastníci trhu budú môcť uchádzať o kapacitu od apríla 2024.

Spoločnosť už predala kompletnú dlhodobú kapacitu mukranského terminálu, teda 4 bcm/rok, ktorú ponúkala v záväznej otvorenej sezóne v auguste.

Odoslané objemy

Podľa údajov S&P Global bolo z prevádzkovaných terminálov Wilhelmshaven, Lubmin a Brunsbüttel od konca roka 2022 do nemeckej siete dodaných celkovo 5,4 miliárd metrov kubických plynu.

FSRU vo Wilhelmshavene ho začala dodávať do siete v decembri minulého roka a v septembri dosiahla svoje maximum na úrovni takmer 16 miliónov m3/deň, ukazujú údaje. Priemerná úroveň odosielania plynu z Wilhelmshavenu od spustenia bola 11 mil. m3/d.

Dodávka plynu do siete z terminálu Deutsche ReGas v Lubmine bola doteraz nižšia, v priemere 3 milióny m3/d. Spustená bola v januári 2023 a v júni dosiahla vrchol takmer 9 miliónov m3/deň.

LNG terminál v Brunsbütteli začal plyn dodávať v marci a na maximum sa dostal v auguste, keď do siete posielal 9 miliónov m3/deň. K dnešnému dňu sa jeho priemer pohybuje na 3,5 mil. m3/deň.

Kapacitu spätného splyňovania vo FSRU Wilhelmshaven I a FSRU Brunsbüttel predáva štátna spoločnosť Deutsche Energy Terminal, ktorá v októbri ukončila prvé krátkodobé aukcie kapacity pre tieto dve lokality. Všetky ponúkané sloty na spätné splyňovanie boli predané, čo predstavuje „významný“ príspevok k nemeckej bezpečnosti dodávok, uviedol DET 26. októbra.

Sloty boli ponúkané na obdobie apríl – december 2024. „Všetkých 60 ponúkaných slotov bolo udelených za ceny 0,55 – 0,81 eura/MMBtu,“ konkretizovala spoločnosť. „Tým sa zabezpečí plné využitie kapacity dvoch terminálov na rok 2024.

Generálny riaditeľ DET Peter Rottgen uviedol, že spoločnosť sa etablovala ako nový hráč na trhu. „Skutočnosť, že všetky sloty, ktoré sme ponúkali, boli predané, potvrdzuje, že na trhu s plynom existuje dopyt,“ povedal Rottgen. „Je to tiež dôležitý úspech z hľadiska vládnych cieľov v oblasti bezpečnosti dodávok,“ uzavrel pre spglobal.com.

Portál pripomenul, že spotové ceny LNG za dodávku do severozápadnej Európy zostávajú vysoké. Platts, súčasť S&P Global, ohodnotil DES Northwest Europe LNG marker dňa 7. novembra na 13,86 USD/MMBtu.