Londýn 3. decembra 2021 – Novembrový export ruského potrubného plynu do Európy v novembri cez jeho štyri hlavné koridory – Nord Stream, Jamal-Európa, Ukrajinu a TurkStream – dosiahol 10,1 bcm. Vyplýva to z analýzy údajov o tokoch spoločnosti S&P Global Platts Analytics, podľa ktorej útlm dodávok cez bieloruskú trasu spôsobil, že toky ruského plynu do Európy zostali v novembri na minime roka 2021.

Celkové prietoky do Poľska predstavovali len 1,14 bcm, kým počas maxima z januára 2021 dosiahli 3,24 bcm. Nízke toky cez Bielorusko a ich vplyv na celkové dodávky, zhodujúce sa s údajmi Gazpromu, ktoré ukazujú pokračujúcu nízku úroveň predaja plynu v Európe minulý mesiac, podporili európske ceny plynu.

Holandská priemerná novembrová denná cena TTF bola 80,38 €/MWh, medziročne vyššia o 487 % v porovnaní s len 13,70 €/MWh v novembri 2020, vyčíslila S&P Global Platts.

Toky cez Nord Stream 1 sa v novembri pohybovali na úrovni jeho kapacity, dosiahli 4,74 bcm.

Dodávky cez Ukrajinu dosiahli celkovo 3,1 bcm, viac ako v októbri, ale stále výrazne menej ako počas maxima z decembra 2020 na úrovni 5 bcm.

TurkStream

Dodávky cez TurkStream boli v novembri nižšie. Po neplánovanom výpadku v bulharskom systéme 1. novembra, ktorý ovplyvnil prietoky na tri dni, klesli pod 1 bcm.

Porucha plynovodu v Bulharsku, ktorá ukázala relatívnu zraniteľnosť vyhradenej pevninskej  potrubnej siete pre dodávky TurkStream-u, znamenala nulový prístup k prepojovaciemu bodu Kirejevo na hranici so Srbskom a žiadny prístup k bodu Ruse na hranici s Rumunskom.

Dodávky do Srbska boli obnovené 2. novembra, pričom Bulgartransgaz uviedol, že incident bol úplne vyriešený do 4. novembra.

Srbský Srbijagas počas výpadku odoberal núdzové objemy plynu z Maďarska, ktoré sa využívali aj na zásobovanie Bosny a Hercegoviny.

Väčšina dovozu ruského plynu do Maďarska teraz prichádza cez Srbsko po tom, čo boli 1. októbra zastavené dodávky cez Ukrajinu.

Celkové dodávky plynu do juhovýchodnej Európy cez TurkStream dosiahli za prvých 11 mesiacov tohto roku 10,3 bcm, ukázali údaje Platts Analytics.

Spustenie dvojlíniového plynovodu TurkStream s kapacitou 31,5 Bcm/rok v januári 2020 znamenalo bezprecedentnú zmenu spôsobu, akým sa ruský plyn dostáva do juhovýchodnej Európy.

Jedna z línií s kapacitou 15,75 bcm/rok zásobuje priamo turecký trh a nahrádza objemy predtým dodávané cez Ukrajinu Transbalkánskym plynovodom, zatiaľ čo druhá línia s kapacitou 15,75 bcm/rok vstupuje do Bulharska v bode Strandža.

Spočiatku plyn väčšinou končil v Bulharsku alebo sa prepravoval do Grécka a Severného Macedónska, pričom malé objemy sa presúvali aj do Rumunska.

Od začiatku roku 2021 sa však ruský plyn zasielaný cez TurkStream prepravuje aj do Srbska, Bosny a Hercegoviny a od októbra je touto trasou zásobované aj Maďarsko.

Holandská priemerná novembrová denná cena TTF bola 80,38 €/MWh, medziročne vyššia o 487 % v porovnaní s len 13,70 €/MWh, vyčíslila S&P Global Platts.