Austin 15. februára 2021 – Spoločnosť SpaceX patriaca Elonovi Muskovi, najbohatšiemu človeku na svete, sa zaujíma o ťažbu zemného plynu v Texase. Chce ho využiť na pohon novej kozmickej lode a rakety Starship, určenej na prepravu ľudí na Mesiac či na Mars, ktorá by štartovala práve z južného Texasu. Téme sa venovala agentúra Bloomberg, ktorá sa v tejto súvislosti odvoláva na dokument Federálneho úradu pre letectvo (FAA).

Musk ropný priemysel dlhodobo zosmiešňuje a za kľúč k odvráteniu klimatickej katastrofy považuje obnoviteľné zdroje spolu s elektromobilitou. Dokument FAA a komentáre SpaceX k texaským regulačným orgánom však naznačujú, ako budú – minimálne v krátkodobom horizonte – niektoré z jeho cieľov závisieť od plánov na ťažbu fosílnych palív.

Hoci miliardár tvrdí, že jeho cieľom je ťažba uhlíka z atmosféry na výrobu paliva, nákladovo efektívna metóda zatiaľ nebola vyvinutá. V tejto súvislosti prisľúbil oceniť sumou 100 miliónov dolárov najlepšiu technológiu zachytávania uhlíka.

Areál spoločnosti SpaceX v Texase by mal byť zásobovaný najmenej piatimi plynovými vrtmi a dvoma plynovými elektrárňami, tvrdí dokument FAA. Vyčistený plyn má byť prečerpávaný do chladiaceho zariadenia, ktoré z neho vyrobí kvapalný metán, ktorý je možné kombinovať s kvapalným kyslíkom a inými zlúčeninami na výrobu raketového paliva.

Z historického hľadiska bol palivom pre prvé vesmírne misie tekutý vodík. Raketa poháňaná kerozínom a kvapalným kyslíkom zase dostala Buzza Aldrina, Neila Armstronga a Michaela Collinsa na Mesiac.

Avšak súkromné vesmírne ​​spoločnosti, ako sú SpaceX a Blue Origin Jeffa Bezosa, si v posledných rokoch osvojili a naďalej rozvíjajú technológie, ktoré im umožňujú využívať tekutý metán ako zdroj paliva, uviedol Jim Bridenstine, bývalý správca NASA za Trumpovej vlády a terajší poradca spoločnosti Acorn Growth zameranej na letecký, kozmický priemysel a obranu so sídlom v Oklahoma City.

Po zmiešaní s kvapalným kyslíkom zlepšuje kvapalný metán palivovú účinnosť a dodáva raketám väčší ťah pri úniku zo zemskej gravitácie, vysvetlil Bridenstine.

SpaceX odmietol informácie komentovať. Jeho právnici však na pojednávaní pred Texaskou železničnou komisiou, ktorá má v kompetencii aj reguláciou ťažby ropy a plynu v štáte, uviedli, že plyn z vrtov by sa použil na „prevádzku raketových zariadení“.

Hovorca FAA uviedol, že dokument, na ktorý sa Bloomberg odvoláva, je neukončeným návrhom environmentálneho posudzovania, ktorý sa stane oficiálnym po prvom kole verejného pripomienkovania. Následne bude zverejnený zverejnený na webe agentúry pre ďalšie kolo verejných pripomienok.

Muskova spoločnosť tiež žiada povolenie FAA na pridanie zariadenia na spracovanie plynu a  vybavenia na skvapalňovanie metánu. Plánuje tiež rozšíriť neďalekú solárnu farmu a postaviť zariadenie na odsoľovanie vody.

Vertikálna integrácia

Jednou z potenciálnych motivácií pre plány spoločnosti SpaceX na ťažbu zemného plynu je tzv. vertikálna integrácia. Musk je dlhoročným prívržencom tejto stratégie, ktorú používa na udržanie kontroly nad dodávateľskými reťazcami svojich spoločností. Ťažbou plynu by sa SpaceX vyhla plateniu tretej strane za jeho produkciu a prepravu potrubím na miesto štartu.

V závislosti na pomeroch kvapalného kyslíka a kvapalného metánu by jediné vypustenie vyžadovalo desiatky miliónov kubických stôp plynu. Aj bez zohľadnenia potreby plynu na pohon elektrární spoločnosti SpaceX by 10 štartov ročne spotrebovalo zhruba pol miliardy kubických stôp. To by podľa súčasných referenčných termínových obchodov s plynom, ktoré sa obchodujú v New Yorku, stálo zhruba 1,37 milióna dolárov.

Na zabezpečenie tohto plynu SpaceX v júni 2020 založila dcérsku spoločnosť s názvom Lone Star Mineral Development, ktorá vzápätí kúpila práva na nerastné suroviny v tejto oblasti, a získala aj prenájom 806 akrov pôdy, na ktorom pôvodne ťažila houstonská ropná spoločnosť Sanchez Energy, ktorá sa po minuloročnom bankrote premenovala na Mesquite Energy.

Nie je však jasné, koľko plynu bude môcť Lone Star z tohto miesta vyťažiť, tvrdí Bloomberg. Okres Cameron, kde sa nachádza miesto štartu, nemá bohaté zdroje plynu. Sanchez v roku 2011 vyťažil zhruba 536 miliónov kubických stôp plynu, pričom v nasledujúcich rokoch produkcia klesala a v roku 2014 bola ukončená.

Geológia podľa agentúry Bloomberg nie je jedinou prekážkou pre plánovanú ťažbu plynu. SpaceX čelí aj právnym problémom v súvislosti s pozemkom, ktorý tvorí malú časť nájomnej zmluvy na vrtné práce. Dallaská spoločnosť Petroleum Group tvrdí, že platí dane z nehnuteľností za dva vrty, ktoré chce využívať Lone Star. Už pred časom zažalovala v tejto veci Sanchez, teraz rovnako postupovala voči Lone Star a SpaceX.

Spoločnosť Lone Star minulý rok tiež kúpila dve vrtné plošiny od dodávateľa Valaris Plc. Pravdepodobne sa použijú ako pristávacie plošiny pre opakovane použiteľné rakety SpaceX, ukazujú dokumenty FAA.

Námietky voči Muskovým plánom v Texase majú aj environmentalisti, ktorí pripomínajú, že na mieste štartu rakiet spoločnosti dochádza k výbuchom a následným požiarom, ktoré ohrozujú tamojšie biotopy. Požadujú od FAA tiež prísnejší a transparentnejší proces pri preskúmavaní návrhov spoločnosti SpaceX, napríklad pri výstavbe plynovodu. Namietajú tiež, že odpaľovacie zariadenie ide ďaleko nad rámec pôvodného povolenia a plány spoločnosti ohrozujú ekologicky citlivý koridor pre divokú zver pozdĺž americko-mexickej hranice.

Aj keď SpaceX žiada o povolenie na výrobu plynu v blízkej budúcnosti, texaské štartovacie štartovacie zariadenie by nakoniec mohlo podporiť Muskove nulové uhlíkové ambície. Plynové vrty by potenciálne mohli byť súčasťou získavania dlhodobejších skúseností s využívaním in-situ zdrojov. Hoci na Marse nie sú fosílne palivá, tí, ktorí tam pristanú, by mohli potrebovať získať z vrtov vodu alebo rôzne minerály.

Musk by mohol ťažbu využiť aj na získanie skúseností s rozvojom zásobníkov oxidu uhličitého. SpaceX bude pravdepodobne musieť použiť zachytávanie uhlíka na Marse na výrobu pohonných hmôt pre cestu späť na Zem, takže mať k dispozícii správnu technológiu bude kľúčové.

Bridenstine považuje plánovanú ťažbu zemného plynu spoločnosťou SpaceX v Texase za posledný príklad Muskovho využívanie vertikálnej integrácie. „Elon Musk verí vo vertikálnu integráciu, ale vertikálne integruje cielene. Aby znížil riziká zlepšovaním kontroly kvality technologicky sofistikovaných komponentov, znížil náklady a zlepšil prístup do vesmíru. Videli sme to už veľakrát,“ uzavrel Bridenstine pre agentúru Bloomberg.

Foto: SpaceX