Bratislava 16. februára 2021 – Plynovod Nord Stream 2 by mal byť dokončený, keďže podporuje bezpečnosť európskych energetických dodávok. Zemný plyn je v súlade s globálnymi klimatickými cieľmi a v nastupujúcej vodíkovej ekonomike bude zohrávať úlohu aj modrý vodík a súčasná plynárenská infraštruktúra. Aj tieto závery vyplynuli z januárovej Európskej plynárenskej konferencie 2021 – European Gas Virtual. Tradičné podujatie sa každoročne koná vo Viedni, tento rok sa však pre protipandemické  opatrenia 26. – 28. januára 2021 uskutočnilo v online forme.

Silnú podporu dokončeniu plynovodu Nord Stream 2 vyjadrili šéfovia spoločností OMV a Uniper  Rainer Seele a Andreas Schierenbeck. Medzi účastníkmi konferencie panovalo všeobecné presvedčenie, že projekt bude dokončený, najmä vzhľadom na to, že podporuje bezpečnosť dodávok v Európe.

Diskusia ukázala zásadný rozpor medzi potrebami plynárenských hráčov zo severozápadnej Európy (plus Španielska a Talianska) na jednej a zo strednej Európy (SVE) na druhej strane. Hráči zo SVE zdôrazňujú význam budovania novej infraštruktúry zemného plynu pre bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť, ako aj pre dôležitosť pochopenia, že prechod z uhlia na plyn významne prispeje k udržateľnosti a dekarbonizácii. Ich postoj je však v rozpore s ukončovaním financovania nových projektov do roku 2022 zo strany Európskej komisie.

Pokiaľ ide o nástup vodíkovej ekonomiky, odborníci sa zhodli, že sa nezrealizuje zo dňa na deň a že na vytvorenie vodíkového trhu bude potrebný modrý aj zelený vodík. Práve modrý vodík bude „ukazovať cestu“, kým nezačne koncom 30. rokov dominovať zelený vodík. Ten síce predstavuje „konečnú hru“, o rozšírenie v priemyselnom meradle sa však musí postarať modrý vodík.

Experti na konferencii tiež zdôraznili, že súčasná plynárenská infraštruktúra zohrá dôležitú úlohu aj vo vodíkovej ekonomike, napríklad pokiaľ ide o obnoviteľný plyn, vodík, vodu (pre elektrolyzéry) a CO2 (pre vývoj modrého vodíka). Stále však bude potrebná aj ďalšia infraštruktúra, ako sú kompresory a integrované systémy na zosúladenie elektrolyzérov a obnoviteľných zdrojov v celej Európe.

Tlak Európskej komisie, ktorá má čoskoro zverejniť vodíkovú „cestovnú mapu“, na využívanie technológií na zachytávanie uhlíka vyvoláva obavy strednej a východnej Európy z dôvodu postupného ukončovania financovania nových projektov zemného plynu.

Účastníci konferencie sa dotkli aj segmentu LNG. Poukázali na ázijský región ako hybnú silu oživenia dopytu, ale aj roku 2021 očakávajú neistotu na trhu. Volatilné ceny zo začiatku roka určite ovplyvnili nálady kupujúcich aj z dlhodobého hľadiska, zhodli sa odborníci, podľa ktorých budú prijaté nové konečné investičné rozhodnutia a k dispozícii bude aj financovanie. Je však potrebné, aby sa kupujúci zaviazali k LNG zo strednodobého/dlhodobého hľadiska a veritelia ponúkali väčšiu flexibilitu.

Uhlíkovo neutrálny LNG je podľa účastníkov konferencie rozhodujúci pre zvládanie emisií, pričom je potrebné vyvinúť nezávislý, transparentný a overiteľný systém merania emisií v celom dodávateľskom reťazci zemného plynu a LNG. Otázkou z dlhodobého hľadiska je, či budú za uhlík platiť dodávatelia, kupujúci alebo odberatelia.

Európsku plynárenskú konferenciu 2021 sledovalo 347 účastníkov z 35 krajín a vystúpilo na nej 85 spíkrov, okrem iného vládnych predstaviteľov, zástupcov EK, manažérov popredných firiem z plynárenského sektora, ako sú Gazprom, OMV, Uniper, ENI, Snam, Equinor a ďalších odborníkov.