Brusel 24. mája 2023 – Ceny zemného plynu v Európe v poslednom štvrťroku minulého roka boli naďalej volatilné, kým sa v decembri dostali na zostupnú trajektóriu, na ktorej zotrvali až do polovice mája 2023. Dovoz ruského potrubného plynu sa stabilizoval na podstatne nižších úrovniach, než rok predtým. Nahradil ho najmä dovoz skvapalneného zemného plynu, ktorý medziročne vzrástol až o 70 %. Spotreba plynu v EÚ v Q4 2022 medziročne klesla o 21 %, v sektore výroby elektriny však zostala naďalej vysoká a dokonca zaznamenala rast. Týmto a ďalším dátam sa venuje štvrťročná Správa Európskej komisie o európskom trhu so zemným plynom za štvrtý štvrťrok 2022 zameriavajúca sa najmä na vývoj cien v roku 2022.

Koncom októbra a začiatkom novembra spotová cena TTF dočasne klesla na 30 €/MWh, keďže množstvo nákladov LNG nebolo možné vyložiť v uzloch severozápadnej Európy z dôvodu vysokej naplnenosti zásobníkov a preťaženia plynárenskej siete v regióne, pripomína správa. Neskôr sa cena odrazila od týchto úrovní a začiatkom decembra vrcholila na približne 150 €/MWh. Následne však výrazne klesla až na cca. 70 €/MWh na konci decembra a pokračovala v klesajúcom trende až do polovice mája 2023, konštatuje EK.

Exekutíva Európskej únie ďalej v správe pripomenula, že počas roku 2022 spolu s členskými štátmi zostavila komplexný súbor iniciatív na boj proti energetickej kríze. Toto úsilie pokračovalo aj v poslednom štvrťroku 2022 prijatím niekoľkých dodatočných opatrení.

Medzi najdôležitejšie patrili posilnenie solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupov plynu, vypracovanie spoľahlivých cenových štandardov na zvýšenie transparentnosti cien, zriadenie mechanizmu korekcie trhu na riešenie prípadov nadmerne vysokých cien, vytvorenie rámca na urýchlenie zavádzania obnoviteľnej energie, čím sa urýchli nahrádzanie plynu pri výrobe elektriny a vykurovaní. Tento rámec podporuje snahy o diverzifikáciu ponuky. „Rozšírenie kapacity spätného splyňovania, zníženie dopytu a naplnenie zásobníkov pred zimnou sezónou, to všetko malo za následok citeľné zlepšenie situácie na trhu v štvrtom štvrťroku 2022 (a ešte výraznejšie v prvom štvrťroku 2023),“ uviedla EK.

Po prerušení dodávok Nord Streamu v treťom štvrťroku 2022 sa dovoz ruského plynovodného plynu stabilizoval na úrovni okolo 3 až 4 miliárd metrov kubických za mesiac, čo je pokles z 11 – 12 miliárd vo 4. štvrťroku 2021. Dovoz ruského potrubného plynu sa v Q4 2022 znížil na cca. 15 %, o viac ako 25 percentuálnych bodov menej ako v rovnakom štvrťroku 2021.

„Ruský potrubný plyn bol nahradený prevažne dovozom skvapalneného zemného plynu (+13 miliárd m3, medziročne + 70 %), ako aj dodatočným dovozom potrubného plynu najmä z Nórska a Spojeného kráľovstva,“ vyčíslila správa.

Cenová prirážka v porovnaní s ázijskými trhmi, ktorá vznikla v lete 2022, sa v 4. štvrťroku postupne znižovala a klesla na zhruba 10 €/MWh koncom decembra, pričom počas vrcholu krízy v auguste 2022 dosahovala úrovne nad 100 €/MWh. Množstvo LNG v juhozápadnej Európe a uvoľnenie preťaženia siete v severozápadnej Európe viedli k posunu smerom k „normalizácii“ zľavy v dovozných cenách LNG na TTF, ako aj pri iných kontinentálnych referenčných hodnotách.

Vo 4. štvrťroku 2022 boli Spojené štáty americké najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do európskej únie a zabezpečili 13,2 miliardy m3 (36 % celkového dovozu LNG do EÚ). Aj v Q4 2022 zostala EÚ najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu na svete, nasledovaná druhým Japonskom a treťou Čínou.

Priemerná miera plnenia v Európe vo štvrtom štvrťroku minulého roka predstavovala 91 %, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 29 %. Úrovne vtláčania boli stále silné. Rýchlejšie dopĺňanie zásobníkov bolo umožnené výrazne vyšším prílevom LNG v štvrtom štvrťroku, ktorý o 13 % prekonal už aj tak rekordne vysoký dovoz v treťom štvrťroku, a podporili ho aj dodatočné dodávky potrubného plynu, ktorá čiastočne kompenzovali rýchlo klesajúci dovoz komodity z Ruska v kombinácii s výrazne nižšou spotreby zemného plynu. Vrchol bol dosiahnutý 13. novembra (95,6 %), takmer o mesiac neskôr ako zvyčajne, v dôsledku mierneho počasia a oneskoreného začiatku vykurovacej sezóny, uviedla EK.

„Spotreba plynu v EÚ v Q4 2022 údajov medziročne klesla o 21 % (-25 mld. m3) na 95,4 mld. m3. Spotreba plynu pri výrobe energie zostala vysoká (133 TWh) a mierne vzrástla o 1,7 %,“ konkretizovala správa.

Objemy obchodov s plynom v európskych huboch podľa nej v Q4 2022 medziročne klesli o 25 %, po klesajúcom trende zaznamenanom už v predchádzajúcich štvrťrokoch. Podiel výmenných zmlúv sa v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022 mierne zvýšil (67 % oproti 63 %), ale bol v súlade s podielom v 4. štvrťroku 2021.

Maloobchodné ceny plynu pre zákazníkov z radov domácností v mnohých hlavných mestách EÚ počas 4. štvrťroka 2022výrazne klesli, po prvý raz od začiatku krízy. Maloobchodné ceny však v ostatných hlavných mestách stále rástli a priemer rástol vo štvrtom štvrťroku výrazne nižšou rýchlosťou (3 %) ako v predchádzajúcom štvrťroku (keď vzrástol o 23 %). Medziročný nárast predstavoval 71 %, kým v 3. štvrťroku to bolo 108 %. Podiel energetického komponentu na cene sa naďalej zvyšoval a v 4. štvrťroku dosiahol 69 %, kým v predchádzajúcom roku to bolo 53 %, keďže členské štáty naďalej ponechali znížené dane a odvody, dodala štvrťročná Správa Európskej komisie o európskom trhu so zemným plynom za štvrtý štvrťrok 2022.