Brusel 19. januára 2023 – Trend rastu spotových veľkoobchodných cien plynu v európskych huboch, ktorý nabral na sile v júni 2022 súbežne s oznámeniami Gazpromu o znížení dodávok plynu na Nord Stream 1, pokračoval aj v júli a do konca augusta sa priemerné denné ceny zvýšili na historické maximá, holandská spotová cena TTF dosiahla 26. augusta 320 €/MWh. Ďalšie znižovanie dodávok cez Nord Stream a nakoniec ich kompletné ukončenie začiatkom septembra uprostred zvýšeného dopytu po plyne na vrchole vtláčacej sezóny, ako aj viaceré vlny horúčav počas leta, to všetko prispelo k všeobecnému napätiu na trhu a rastu spotových a forwardových cien v treťom kvartáli. V septembri, v dôsledku sezónne dobrých úrovní skladovania plynu a silných signálov z EÚ a jej členských štátov o snahe znížiť dopyt po plyne a zabezpečiť bezpečnosť dodávok za dostupné ceny počas nadchádzajúcej zimy, začali veľkoobchodné ceny plynu klesať, spotové skončili v Q3 2022 na úrovni 159 €/MWh. V tomto období prišlo k ďalšiemu zníženiu dovozu ruského plynu do EÚ, a naopak, k masívnemu zvýšeniu dovozu LNG. Vyplýva to zo štvrťročnej Správy Európskej komisie o európskom trhu so zemným plynom za tretí štvrťrok 2022.

Počas tretieho štvrťroka 2022 prišlo k niekoľkým politickým opatreniam a dôležitým udalostiam, ktoré ovplyvnili európsku plynárenskú sieť. „V júli EK predložila legislatívny návrh na zníženie dopytu po plyne na nadchádzajúce zimné obdobie, ktorý začiatkom augusta prijala Rada. Nariadenie predpokladalo dobrovoľné zníženie dopytu po plyne o 15 % v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 oproti stanovenému obdobiu piatich rokov, ktoré sa v prípade rozhodnutia Rady o stave pohotovosti v Únii zmení na povinné zníženie pre členské štáty,“ pripomína správa EK. EK okrem toho navrhla plán na zníženie dopytu po plyne, ktorý má členským štátom pomôcť pri rozhodovaní o opatreniach a výbere dotknutých hospodárskych sektorov. Medzi EÚ a členskými štátmi sa tiež začali dôkladné diskusie o cenovo dostupnejšom zemnom plyne a zavedení trhového korekčného mechanizmu v období nadmerne vysokých cien, čo viedlo k prijatiu nových opatrení Radou v decembri 2022.

Počas Q3 boli slávnostne otvorené nové projekty plynárenskej infraštruktúry, ako napríklad plynovodné prepojenie medzi Gréckom a Bulharskom, poľsko-slovenské plynové prepojenie, plynovod Baltic Pipe dodávajúci plyn z Nórska do Poľska a nový plávajúci LNG terminál v holandskom Eemshavene, ktoré následne vstúpili do prevádzky. „Všetky tieto nové infraštruktúrne projekty prispejú k bezpečnosti dodávok plynu a nahradeniu ruského potrubného plynu najmä v strednej a východnej Európe, v regióne, ktorý je obzvlášť závislý od dovozu ruského plynu, v súlade s cieľmi stanovenými v pláne Repower EU,“ zdôraznila EK s tým, že do konca roku 2023 sa očakáva spustenie niekoľkých nových terminálov LNG v EÚ, ktoré pomôžu ďalej postupne vyraďovať ruský plyn.

Zníženie ruských dodávok

V priebehu tretieho kvartálu 2022 plynovod Nord Steam 1 prakticky ukončil svoju prevádzku. Po znížení na 60 % a neskôr, v júni, na 40 % svojej celkovej kapacity oznámil Gazprom v júli ďalšie zníženie prepravy na sotva 20 % kapacity plynovodu. V polovici augusta prišlo oznámenie o jeho mimoriadnej údržbe na konci mesiaca, hoci v júli sa uskutočnila desaťdňová plánovaná údržba. Po tejto trojdňovej údržbe, od začiatku septembra, sa už Nord Stream 1 nevrátil do prevádzky. Navyše, 26. septembra niekoľko podmorských výbuchov, pravdepodobne dôsledok sabotážnej akcie vážne poškodilo plynovod Nord Stream 1 aj nefunkčný Nord Stream 2. Za súčasných okolností nie je pravdepodobné, že by Nord Stream 1 a 2 boli v blízkej budúcnosti funkčné.

Dovoz ruského plynu v Q3 a neskôr výrazne klesol. „Dovoz ruského potrubného plynu sa v tomto období medziročne znížil o 74 % (cez Bielorusko o 96 %, cez Nord Stream 1 o 85 %, cez Ukrajinu o 63 %, pričom vzrástol len cez TurkStream, o 21 %). V januári až novembri 2022 klesol dovoz ruského potrubného plynu do EÚ medziročne o 69 bcm. Berúc do úvahy nárast dovozu ruského LNG o 4,5 bcm, celkový dovoz plynu z Ruska klesol o 64 bcm,“ vyčíslila správa, podľa ktorej neruský dovoz LNG zároveň vzrástol o 45 bcm a dovoz cez iné ako ruské plynovody o 19 bcm.

Čistý dovoz plynu do EÚ vzrástol v 3. štvrťroku 2022 medziročne o 2 % (o 1,4 bcm). Dodávky ruských plynovodov zaznamenali prudký pokles, zabezpečili len 11 % celkového dovozu plynu do EÚ, pričom v októbri a novembri tento podiel klesol pod 10 %). Dovoz potrubiami z Nórska tiež klesol, medziročne o 9 %, no zabezpečil 26 % celkového dovozu, čo je viac ako dvojnásobok dovozu potrubím z Ruska.

Rast dovozu LNG

Podiel plynu prichádzajúceho cez LNG terminály vzrástol na historické maximum, na dovoze z krajín mimo EÚ sa podieľa 39 % a bol najdôležitejším zdrojom importu. Dovoz plynovodmi z Alžírska s podielom 11 % vzrástol o 4 % (v dôsledku výrazného nárastu tokov do Talianska). Dovoz z Líbye naďalej klesal (-28 % v Q3 2022). Čistý dovoz plynu do EÚ dosiahol v 3. štvrťroku 2022 82 bcm, za prvé tri kvartály 2022 spolu 264 bcm. EÚ vynaložila v Q3 na dovoz plynu odhadom 101 mld. € (najviac za poslednú dekádu), čo je nárast oproti 29 mld. € v Q3 2021, najmä v dôsledku vyšších dovozných cien. Z tejto sumy však platby za ruský potrubný plyn dosiahli len 9 mld. € (+ cca 7 mld. € za LNG z Ruska), pričom objemy dovozu sa zmenšovali.

„Dovoz LNG do EÚ vzrástol v Q3 2022 medziročne o neuveriteľných 89 %, čo predstavuje 32 bcm. Po väčšinu roku 2022 sa ceny zemného plynu v Európe v porovnaní s ázijskými trhmi zvyšovali, čo výrazne motivovalo posielanie nákladov LNG do Európy,“ poznamenala EK.

Množstvo LNG v juhozápadnej a severozápadnej Európe malo podľa nej za následok trvalú zľavu dovozných cien LNG voči TTF a iným kontinentálnym referenčným hodnotám. V Q3 2022 bolo Francúzsko najväčším dovozcom LNG do EÚ s dovozom 8,8 bcm, pred Španielskom (7,0 bcm) a Holandskom (4,7 bcm). USA boli s veľkou rezervou hlavným dodávateľom LNG do EÚ, pričom zabezpečili 13 bcm (40 % celkového dovozu LNG do EÚ), po nich nasledoval Katar (5,4 bcm) a Rusko (4,5 bcm). Od januára do novembra 2022 EÚ doviezla 52 bcm LNG z USA v porovnaní s 22 bcm v roku 2021. EÚ ako blok 27 krajín zostala v treťom štvrťroku 2022 najväčším dovozcom LNG na svete, pred Japonskom a Čínou.

Plnenie zásobníkov

„Vtláčanie do zásobníkov bolo v Q3 intenzívnejšie ako v rovnakom období roku 2021, pričom do konca septembra sa pridalo viac ako 30 percentuálnych bodov a miera naplnenia v EÚ dosahovala priemerne 89 %, o 14 percentuálnych bodov viac ako v rovnaký deň v roku 2021 a blízko päťročného priemeru rokov 2016-2020. Miera plnenia koncom septembra zodpovedala v priemere približne 40 % typickej zimnej spotreby (október až marec) v EÚ,“ konštatovala správa. Úroveň skladovania 80 %, ktorá sa pôvodne v nariadení o skladovaní plynu prijatom Radou v júni 2022 predpokladala na 1. novembra, bola dosiahnutá už v posledných dňoch augusta 2022.

V októbri a prvej polovici novembra mierne poveternostné podmienky oddialili začiatok vykurovacej sezóny, čo viedlo k pokračujúcemu vtláčaniu a skutočnosti, že zásobníky dosiahli v polovici novembra vrcholnú úroveň naplnenia (priemer EÚ bol 13. novembra takmer 96 %). Začiatkom novembra sa miera plnenia zásobníkov plynu, ktoré predtým prevádzkoval Gazprom, vyrovnala ostatným úrovniam zásobníkov v EÚ, zatiaľ čo na konci júna ešte zaostávali o 36 percentuálnych bodov. Zimno-letné spready na budúci plynárenský rok zostali v Q3 2022 v TTF negatívne, avšak kontrakty na jeden a dva štvrťroky dopredu si zachovali svoju prémiu v porovnaní so spotovými cenami TTF, čo poskytlo trhový stimul na doplnenie zásobníkov na nadchádzajúcu zimu, uviedla EK.

Spotreba a produkcia plynu v EÚ

Spotreba plynu v EÚ v Q3 2022 medziročne klesla o 8 %, (-5,1 bcm) na 59 bcm. Na druhej strane dopyt po plyne pri výrobe elektriny vzrástol o 13 % (+15 TWh) v porovnaní s Q3 2021. Rastúce ceny plynu viedli k deštrukcii dopytu v energeticky náročných odvetviach. V júli a auguste 2022 bolo počasie teplejšie ako v roku 2021. To viedlo k vyššej potrebe chladenia v rezidenčnom sektore, čo malo vplyv aj na výrobu elektriny z plynu. V prvých troch štvrťrokoch 2022 dosiahla spotreba plynu v EÚ 261 bcm.

Domáca produkcia plynu v EÚ v 3. štvrťroku 2022 dosiahla 10,7 bcm, čo je o 9 % menej (1 bcm) v porovnaní s Q3 2021. V prvých troch štvrťrokoch 2022 dosiahla produkcia plynu v EÚ 35,9 bcm, čo je pokles z 38,5 mld. v rovnakom období roku 2021, čo znamená, že vysoké ceny plynu nestimulovali vyššiu domácu produkciu plynu v EÚ, poznamenala EK.

Objemy obchodov s plynom v európskych huboch klesli v 3. štvrťroku 2022 medziročne o 26 % (4472 TWh), čo predstavuje zrýchľujúci sa pokles v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma štvrťrokmi. Na rozdiel od predchádzajúcich období v roku 2022 sa mimoburzový (OTC) obchod aj obchod realizovaný na burze znížili rovnako, o 26 %), čo znamená, že vysoké trhové ceny tiež vážne ovplyvnili burzy, nielen OTC trh. Podiel výmenných obchodov na celkovom obchode bol 57 % (pokles zo 62 % v Q2 2022).

Spotové a maloobchodné ceny

Spotové ceny v európskych plynárenských huboch vzrástli do konca augusta 2022 na najvyššiu úroveň v histórii, a to v dôsledku obáv o bezpečnosť dodávok a intenzívneho dopĺňania zásob plynu počas leta. Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov forwardové kontrakty, najmä ročné ceny, zmenšili svoj diskontný rozdiel voči spot, čo implikovalo trvalé vysoké cenové očakávania na trhu. V septembri, keď sa trh upokojil, začali spotové ceny klesať a boli zaznamenané rýchlo rastúce úrovne skladovania plynu. Koncom októbra a začiatkom novembra spotová cena TTF dočasne klesla až na 30 €/MWh, keďže množstvo nákladov LNG nebolo možné vyložiť v uzloch severozápadnej Európy z dôvodu vysokej miery naplnenia zásobníkov, ktorá viedla k preťaženiu plynárenskej siete.

Maloobchodné ceny plynu pre zákazníkov v domácnostiach v hlavných mestách EÚ vykázali v novembri 2022 medziročný nárast o 57 %, čo znamenalo spomalenie v porovnaní so zdvojnásobením cien zaznamenaným v júli a auguste. To pravdepodobne naznačuje, že vývoj na veľkoobchodnom trhu sa už prejavil v maloobchodných cenách. V štyroch hlavných mestách sa však ceny plynu pre domácnosti medziročne strojnásobili. Maloobchodné ceny plynu pre priemyselných odberateľov tiež vykázali výrazné zvýšenie, v Q3 2022 odhadom medziročne o 95 %, pre spotrebiteľov s mediánom ročnej spotreby. Priemyselné maloobchodné ceny plynu v EÚ boli merateľne vyššie v porovnaní s mnohými svetovými konkurentmi, čo znamenalo značné nákladové znevýhodnenie pre európske energeticky náročné odvetvia.

Holandské výrobné náklady na vodík (vrátane kapitálových výdavkov) pri technológii alkalického elektrolyzéra dosiahli v septembri 2022 648 €/MWh, v prípade palivových článkov s polymérnym elektrolytom (PEM) 765 €/MWh a pri parnej reformácii metánu (SMR) okolo 364 €/MWh. Hodnotenia cien sledovali nestálu dynamiku trhu s plynom a elektrinou a dosahovali dvoj- až trojnásobne vyššie úrovne v porovnaní s veľkoobchodnými cenami plynu a elektriny, uzavrela štvrťročná Správa Európskej komisie o európskom trhu so zemným plynom za tretí štvrťrok 2022.