Brusel 17. novembra 2022 – Potenciálny strop cien plynu pre celú EÚ zostáva naďalej nedoriešený, pričom Európska komisia ešte nepredložila legislatívny návrh potrebný na jeho zavedenie. Do členských krajín, ktoré sú v tejto otázke pred budúcotýždňovým stretnutím rozdelené, zaslala pracovný dokument. V ňom načrtla, ako by mohol vyzerať „mechanizmus korekcie“ ceny plynu, pričom zdôraznila aj výhody a riziká takéhoto opatrenia. Téme sa venoval portál euractiv.com, ktorý dokument videl.

V októbri EK predstavila návrhy na zavedenie „dynamického cenového stropu“ pre plyn dovážaný do EÚ, pričom podrobnosti riešenie ponechala na neskôr s tým, že najprv potrebuje podnety od členských štátov EÚ.

Do stretnutia ministrov energetiky EÚ, ktoré sa uskutoční 24. novembra, zostáva sedem dní a Brusel ešte nepredloží formálny legislatívny návrh v tejto veci. V neoficiálnom pracovnom dokumente sú obsiahnuté kľúčové prvky pripravovaného legislatívneho textu Komisie.

„Cieľom tohto návrhu je slúžiť ako základ pre ďalšiu diskusiu o predmetnom mechanizme,“ píše sa v dokumente bez toho, aby sa špecifikovalo, kedy sa diskusia skončí. Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová uviedla, že Komisia, ktorá navrhuje politiky EÚ, navrhne strop po stretnutí ministrov energetiky EÚ 24. novembra, na ktorom sa očakáva, že poveria exekutívu bloku, aby pokračovala v návrhu. „Budeme konať rýchlo a pripravíme právny návrh ihneď po tom, ako nás tým ministri poveria,“ dodala.

Načrtnutie potenciálneho cenového stropu

Hoci nejde o legislatívny návrh ako taký, „neoficiálny dokument“ Komisie poskytuje ďalšie podrobnosti o tom, ako by mechanizmus mohol vyzerať. Pozostával by zo „statického stropu“ pre holandské produkty TTF na mesiac dopredu, čo je hlavná referenčná hodnota pre veľkoobchodné ceny plynu v Európe.

Tento strop by bol pevný, ale „s dynamickými prvkami“, vysvetľuje dokument. Aktivoval by sa okamžite, ak mesačný cenový základ dosiahne určitú úroveň a ak zvýšenie nesúvisí s cenami na svetovom trhu. Aj keď v dokumente nie je uvedená žiadna úroveň stropu, návrh EK hovorí, že cenový skok v auguste 2022, ktorý dosiahol 350 €/MWh, by mohol predstavovať usmernenie.

Opatrenie obsahuje aj poistky vrátane mesačného preskúmania, ktoré by ho mohlo deaktivovať, ak už nie je potrebné, a mechanizmu pozastavenia, ak dôjde k „neúmyselným narušeniam trhu“, ktoré ovplyvnia bezpečnosť dodávok alebo tokov plynu v rámci EÚ.

Okrem toho má opatrenie obmedzený rozsah a vzťahuje sa len na produkty na najbližší mesiac, pretože spotové a denné produkty „by predstavovali vyššie riziko pre likviditu krátkodobých trhov a bezpečnosť dodávok“.

Opatrenie sa netýka ani mimoburzových obchodov, ktoré „nemožno efektívne monitorovať“ a ich pokračovanie by malo fungovať ako poistka na zaistenie bezpečnosti dodávok, tvrdí dokument.

Spoliehanie sa na mimoburzový obchod má „významné nevýhody“, pretože nie je transparentné a malí hráči majú obmedzený prístup, varoval v tejto súvislosti Bram Claeys, hlavný poradca projektu Regulatory Assistance Project.

Samotná Komisia varuje pred rizikom, že mechanizmus povedie k posunu smerom k mimoburzovému obchodovaniu, ktoré je menej transparentné, nesie so sebou väčšie riziko nesplatenia záväzkov a môže byť dostupné len pre veľké, lepšie financované firmy.

Klady a zápory

Podľa neoficiálneho dokumentu má načrtnuté opatrenie určité výhody vrátane obmedzenia budúcich špekulácií. Ak bude dobre navrhnuté a transparentné, malo by tiež mať obmedzený vplyv na trh.

Komisia však zdôrazňuje aj limity opatrenia. Napríklad, hoci môže dočasne zmierniť nadmerné ceny, „nie je nástrojom na štrukturálne zníženie cenových hladín, ktoré možno dosiahnuť len prostredníctvom dodatočných opatrení na strane ponuky a dopytu“.

Dokument tiež opakuje všeobecné výhrady Európskej komisie k cenovým stropom a varuje, že schopnosť EÚ prilákať veľmi potrebné dodávky LNG by mohla byť narušená, ak by bol strop stanovený vyššie ako globálne ceny.

Claeys pre EURACTIV povedal, že neoficiálny dokument popisuje mechanizmus, „ktorý by mohol technicky fungovať“. Dodal však, že ide o krajné riešenie a oveľa lepšou možnosťou je zníženie dopytu a aukcie na zvýšenie efektivity. „Ak si niečo vyžaduje všetky uvedené záruky, asi to nie je najlepší nápad. Zdá sa, že jediným odôvodnením je, že by mohla existovať určitá istota, že sa vyhneme veľmi vysokým cenovým skokom,“ povedal pre EURACTIV.

Rastúca frustrácia v hlavných mestách EÚ

Neoficiálny dokument Komisie prichádza v čase rastúcej frustrácie medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sú za obmedzenie cien plynu.

Pätnásť krajín EÚ – Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko – už mesiace volá po strope cien plynu, ale exekutíva EÚ „výrazne mešká,“ povedal pre EURACTIV diplomatický zdroj.

Tlak na cenový strop pretrváva, najmä zo strany Belgicka, Grécka, Talianska a Poľska. Diplomatický zdroj ich nazval „fanatickou štvorkou“ a údajne zvažujú zablokovanie ďalších častí balíka, ak nebude návrh cenového stropu. Ostatné krajiny podporujúce cenový strop majú miernejší postoj, zriadenie cenového koridoru plynu však považujú za kľúčové opatrenie, ktoré má potenciál pomôcť znížiť jeho ceny pre spotrebiteľov v EÚ. Strop by podľa nich mal byť dostatočne vysoký, aby umožnil fungovanie trhu.

Rakúsko, Nemecko a Holandsko patria krajiny skeptické voči cenovému stropu.

Okrem cenového stropu existuje široká podpora pre širší balík opatrení EÚ na obmedzenie cien plynu vrátane povinného spoločného obstarávania a opatrenia, ktoré by zabezpečilo spoluprácu medzi krajinami EÚ v prípade núdzovej situácie.