Brusel 14. júna 2021 – Európska únia by mala predĺžiť podporu pre niektoré cezhraničné plynárenské projekty vrátane tých, ktoré budú prepravovať zemný plyn s primiešaným vodíkom. Vyplýva to z dohody ministrov energetiky členských krajín EÚ, ktorú dosiahli v piatok (11. 6.) v Bruseli. Podľa agentúry Reuters sa tak stalo napriek tlaku Európskej komisie a 11 krajín vrátane Nemecka, Rakúska, Španielska či Holandska.

Ministri sa konkrétne dohodli na stanovisku k pravidlám „TEN-E“, o ktorých musia rokovať s Európskym parlamentom. Tie určujú, ktoré cezhraničné energetické projekty môžu byť označené ako Projekty spoločného záujmu (PCI), čo im umožňuje prístup k určitým fondom EÚ a zrýchleným povoleniam. EÚ chce pravidlá zmeniť v súvislosti s klimatickými cieľmi bloku a v decembri EK navrhla ich novú verziu s vylúčením špecializovanej ropnej a plynárenskej infraštruktúry.

Piatková dohoda hovorí o tom, že zatiaľ čo nové špecializované projekty v oblasti plynu a ropy by vo všeobecnosti nemali dostávať podporu, projekty v ostrovných krajinách Malta a Cyprus so štatútom PCI by si ju mali ponechať, kým nebudú tieto krajiny úplne pripojené k európskej plynárenskej sieti. To by mohlo podľa Reuters pomôcť zabezpečiť dokončenie plynovodu Eastmed z Grécka, Cypru a Izraela na zásobovanie Európy plynom z východného Stredomoria.

Ministri tiež uviedli, že do roku 2028 by mohla byť poskytovaná podpora na úpravu plynovodov na prepravu vodíka a tieto projekty by mohli pokračovať v preprave zemného plynu zmiešaného s vodíkom do roku 2030. Už v návrhu stanoviska pripraveného pred stretnutím, ktoré ako predsednícka krajina pripravilo Portugalsko, sa uvádzalo, že „toto riešenie umožňuje členským štátom, ktoré využívajú viac znečisťujúcich zdrojov energie, znižovať svoje emisie oxidu uhličitého a postupné vstrekovanie obnoviteľných plynov do siete“.

Podporené projekty by podľa dohody mali do konca deklarovaného obdobia preukázať, ako prejdú na výlučnú prepravu vodíka. „Účelom je postupná dekarbonizácia tohto odvetvia a zvýšenie podielu obnoviteľných plynov v plynovodoch,“ uvádza sa vo vyhlásení Rady EÚ, ktorá zastupuje členské štáty.

Nemecko, Španielsko, Rakúsko a Luxembursko dohodu nepodporili. Tieto a ďalšie krajiny vrátane Dánska a Holandska požadovali už pred schôdzou ministrov pravidlá týkajúce sa vylúčenia fosílnych palív vrátane plynu. Politika TEN-E bude podľa nich „lakmusovým papierikom“ záväzku EÚ eliminovať čisté emisie do roku 2050.

Naopak, viaceré štáty vrátane Českej republiky a Slovenska požadovali, aby bolo miešanie plynu povolené do roku 2035.