Brusel 12. novembra 2020 – Od januára 2026 budú musieť mať všetky autá predávané v Európe nulové emisie CO2 na kilometer, aby mohli byť podľa taxonómie ekologického financovania EÚ považované za „udržateľné“. Vyplýva z uniknutého pracovného dokumentu, do ktorého mal možnosť nahliadnuť portál euractiv.com.

Automobily budú tiež musieť emitovať menej ako 50 g CO2/km, aby do konca roku 2025 dosiahli prah stanovený v súlade s pravidlom „do no significant harm“ (zásadného nepoškodzovania životného prostredia) a aby podľa návrhu EÚ, ktorý má Európska komisia predložiť v najbližších týždňoch, mohli byť považované za zelené.

Navrhnutím „zeleného“ emisného limitu chce podľa euractiv.com EÚ dosiahnuť, aby súkromné ​​financovanie smerovalo do elektromobility. Cieľom tohto kroku má byť tiež zabránenie tzv. greenwashingu (zavádzajúcemu informovaniu o environmentálnej zodpovednosti) poskytnutím jasných pokynov investorom, čo je zelené a čo nie.

„Rýchly nárast elektrickej mobility je pre nás jasnou prioritou do roku 2030, najmä pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá,“ reagovala prezidentka nemeckej asociácie automobilového priemyslu VDA Hildegard Müllerová, ktorá poukázala na to, že priemysel bude do elektromobility investovať viac ako 50 miliárd eur v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. VDA však súčasne uviedla, že spaľovacie motory budú stále hrať kľúčovú úlohu na ceste k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej mobility do roku 2050.

Medzi európskymi automobilkami podľa euractiv.com panujú obavy, že ekonomický dopad COVID-19 ešte viac sťaží výrobcom dodržiavanie nových noriem EÚ. „Návrhy EK týkajúce sa prahových hodnôt technickej udržateľnosti by mohli mať v budúcnosti potenciálne vážny dopad na možnosti financovania automobilového priemyslu,“ uviedla Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA).

Asociácia sa domnieva, že taxonómia zeleného financovania v EÚ „by mohla výrobcom sťažiť získanie finančných prostriedkov potrebných na prechod na ekologickejšiu mobilitu v budúcnosti,“ uviedol hovorca združenia.

Podľa ACEA by to mohlo z krátkodobého a strednodobého hľadiska obmedziť zavádzanie technológií, ktoré sú považované za kľúčové pre dekarbonizáciu automobilového sektoru.

Komisia svojím návrhom s nulovými emisiami stanovila „príliš zjednodušenú metodiku“, tvrdí ACEA a poukázala na priemyselné prognózy, ktoré predpokladajú, že vozidlá s nízkymi emisiami nebudú predstavovať väčšinu predaja minimálne do roku 2030.

Automobilky už v minulosti kritizovali EK za posudzovanie produkcie CO2 na základe merania na výfuku. Zdôrazňujú, že elektrické vozidlá sú také zelené, ako zelená je elektrina, ktorú spotrebúvajú.

„Spôsobilosť „nízkoemisných“ osobných a dodávkových automobilov iba do roku 2025 alebo podpora taxonómie iba pre autobusy a autokary s nulovými emisiami na výfuku sú markantnými príkladmi toho, ako sa kritériá zameriavajú na uprednostňovanie určitých technológií pred ostatnými,“ uviedol hovorca ACEA.

Podľa štatistického úradu Eurostat sú autá zodpovedné za približne 12 % celkových emisií CO2 v EÚ. Doprava je zodpovedná za takmer 30 % celkových emisií CO2 v EÚ, z čoho 72% pochádza z cestnej dopravy.