Brusel 1. decembra 2021 – Nový plynové kotly uvedené na európsky trh by mali byť schopné spaľovať zmes s podielom minimálne 20 % vodíka. Vyplýva to z nových noriem pripravovaných na úrovni EÚ. Téme sa venoval portál euractiv.com. Pripravované normy pre domáce kotly sú podľa neho súčasťou nových „požiadaviek na ekodizajn a energetické označovanie ohrievačov priestorov a vody“, o ktorých v súčasnosti rokujú zástupcovia z 27 členských štátov EÚ.

Európska komisia začala pripravovať nové technické normy pre domáce kotly v roku 2018 a odvtedy vedie konzultácie s odborníkmi na túto tému na uzavretom fóre. Pracovný dokument pripravený na jedno zo stretnutí, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Komisie, uvádza: „Od [dátum] budú kotly na plynové palivá schopné fungovať bezpečne a efektívne so zmesou fosílneho plynu a najmenej 20 % vodíka“.

Dátum začiatku platnosti nových štandardov zatiaľ nie je určený, ale zdroje, ktoré sa zúčastnili na konzultačnom fóre EÚ, pre euractiv.com uviedli, že sa pravdepodobne začnú uplatňovať od roku 2025. Konzultácie stále prebiehajú a je nepravdepodobné, že by nové štandardy boli formálne prijaté skôr ako niekedy v roku 2023, dodali zdroje.

Zástupcovia EÚ zdôrazňujú, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. „Pracovné dokumenty nie sú v žiadnom prípade oficiálnym dokumentom alebo návrhom schváleným Európskou komisiou či kolégiom komisárov,“ uviedol predstaviteľ EÚ. „Sú to jednoducho pracovné dokumenty,“ dodal.

Postupné vyraďovanie fosílnych palív

Debata možnom postupnom vyraďovaní kotlov na fosílne palivá sa v Bruseli rozprúdila v súvislosti so snahou EÚ o uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Návrh smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ktorú videl EURACTIV, okrem iného uvádza: „Členské štáty nebudú poskytovať žiadne finančné stimuly pre inštaláciu kotlov na fosílne palivá. Mali by podporovať majiteľov domov alebo nájomníkov, aby ich nahradili udržateľnejšími alternatívami.“

Viaceré krajiny EÚ vrátane Nemecka žiadajú postupné vyraďovanie fosílnych kotlov od roku 2025, resp. od roku 2030 (Francúzsko), štáty ako Taliansko, Španielsko a Portugalsko sú proti zákazu ich používania v celej EÚ.

Európska komisia zaujala opatrnejší prístup a nateraz vylúčila úplný zákaz nových kotlov na fosílny plyn. Riaditeľka Energetického riaditeľstva Európskej komisie Paula Pinhová poukázala na rozdiely medzi členskými krajinami na ceste k dekarbonizácii, pričom niektoré podľa nej potrebujú čas na prispôsobenie. „Chápeme, že sa to nemôže stať zo dňa na deň a so zákazom,“ povedal Pinhová na nedávnom podujatí v Európskom parlamente.

Vodík ako doplnok k elektrickým tepelným čerpadlám

Podporovatelia kotlov pripravených na využívanie vodík tvrdia, že môžu pomôcť pri dekarbonizácii teplárenstva doplnením elektrických riešení, ako sú tepelné čerpadlá a opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti v budovách. „Očakávame, že tepelné čerpadlá budú tvoriť chrbticu nového európskeho vykurovacieho systému,“ povedal Stephan Kolb, riaditeľ pre regulačné záležitosti v nemeckej spoločnosti Viessmann, ktorá vyrába domáce vykurovacie zariadenia.

Poukázal však na to, že vykurovací systém, ktorý sa spolieha výlučne na tepelné čerpadlá, by si vyžadoval obrovské množstvo dodatočnej elektriny a posilnenie siete, najmä na zvládnutie špičiek v zimnom období.

To je dôvod, prečo krajiny EÚ budú tiež potrebovať „molekuly“ na doplnenie elektrických tepelných čerpadiel, tvrdí. „Veríme, že v mnohých krajinách budú potrebné dobre dávkované objemy plynných nosičov energie na doplnenie „chrbtice“ tepelných čerpadiel,“ povedal Kolb s tým, že „dobre dávkované“ znamená oveľa menšie ako dnešné objemy zemného plynu v dôsledku elektrifikácie a modernizácie obvodových plášťov budov.

Jan Rosenow z Regulatory Assistance Project je skeptický, pokiaľ ide o využívanie vodíka pri vykurovaní – či už v zmesi s fosílnym plynom alebo ako čistého produktu. Vodík bude najcennejší v iných sektoroch a v dohľadnej dobe ho nebude dostatok, čo podľa neho priznali aj plynárenské spoločnosti.

Navrhovaný 20-percentný podiel vodíka by podľa neho priniesol zníženie emisií maximálne o 7 %, aj to len v prípade, že by sa použil 100 % zelený vodík, ktorý momentálne nie je dostupný vo veľkom meradle. Rosenow tvrdí, že ani vypracovanie potenciálneho dobrovoľného štandardu EÚ pre kotly so 100-percentnou pripravenosťou na vodík nezaručí, že sa v nich vodík použije.

„Pravdepodobnejší scenár je, že namiesto štandardných kotlov sa nainštalujú kotly pripravené na vodík, ale budú 100 % prevádzkované na fosílny plyn jednoducho preto, že nebude k dispozícii dostatok vodíka,“ povedal s tým, že takáto situácia môže pretrvávať minimálne najbližších 10 až 15 rokov. „Žiadna seriózna nezávislá analýza nepredpokladá, že bude k dispozícii veľké množstvo vodíka použiteľné na vykurovanie,“ dodal Rosenow, ktorý za efektívnejšie riešenia vo vykurovaní považuje energetickú účinnosť spojenú s tepelnými čerpadlami a diaľkovým vykurovaním.

Spoločnosť Viessmann akceptuje hodnotu zníženia emisií o 7 %. „Ale o to nejde. Ide o to, že 20-percentná prímes zeleného a dekarbonizovaného vodíka spolu s biometánom je odrazovým mostíkom pre prechod na obnoviteľný systém,“ tvrdí Kolb pre euractiv.com. Zabezpečenie schopnosti každého nového kotla pracovať s 20 % vodíka je podľa neho dobrá možnosť bez dodatočných nákladov a bez potreby akejkoľvek úpravy na mieste.

Prechod na 100-percentne vodíkové kotly by si vyžadoval modernizáciu existujúcich plynových kotlov, dodal s tým, že je to možné urobiť pomerne lacno, jednoduchou dodatočnou montážou. „Všetko, čo musíte urobiť, je vymeniť niektoré časti, ako napríklad horák. Je to podobné ako výmena náhradného dielu“ a bude to stáť len „niekoľko stoviek eur,“ myslí si Kolb.

Dodal, že výhodou je, že vykurovací systém môže byť flexibilnejší a odolnejší v prípade, že sa vodík bude dodávať do plynárenskej siete, čím sa zabezpečí, že nikto nezostane pozadu pri prechode na nízkouhlíkové vykurovanie.

Foto: BDR Thermea Group