Atény/Sofia 11. novembra 2021 – Grécko v stredu (10. 11.) potvrdilo meškanie výstavby kľúčového plynového prepojenia spájajúceho Grécko a Bulharsko (IGB). Trvá na tom, že k oneskoreniu došlo v dôsledku výpadku materiálových dodávok. Téme sa venoval portál euractiv.com.

Zdroje v Aténach oboznámené s problematikou v stredu pre EURACTIV Grécko pod podmienkou anonymity zopakovali, že Grécko „100-percentne podporuje“ dokončenie projektu, ale že AVAX, jedna z gréckych spoločností budujúcich IGB, čelí oneskoreniam v dodávkach materiálov.

Toto tvrdenie prichádza po tom, ako AVAX poprel dôveryhodné a exkluzívne informácie získané bulharským EURACTIV-om, že vyvíjal tlak na bulharskú vládu, aby získal viac času a peňazí na splnenie svojich zmluvných povinností.

Azerbajdžanská nervozita z vývoja

Už viac ako desať rokov sa firmy podniky a politici optimisticky vyjadrujú o prepojení IGB (známom aj ako Stara Zagora-Komotini alebo ICGB), stavba však stále nie je dokončená.

Prepojenie je pre Bulharsko kľúčové, pretože jeho dobudovanie by po prvý raz narušilo monopol ruského plynu na bulharskom trhu. IGB je napojený na Transjadranský plynovod (TAP), ktorý privádza azerbajdžanský plyn z Grécka do Talianska.

Bulharsko má zmluvu s Azerbajdžanom na dovoz jednej miliardy kubických metrov plynu ročne (bcm/r), čo predstavuje zhruba jednu tretinu jeho spotreby. Pre meškania pri výstavbe IGB musela bulharská plynárenská spoločnosť Bulgargaz znovu prerokovať dve dočasné alternatívne trasy dodávok s azerbajdžanským dodávateľom.

Azerbajdžanská strana je podľa euractiv.com zo situácie nervózna. Baku nemá zmluvnú povinnosť poskytnúť alternatívnu trasu a jeho dodávky sú len gestom dobrej vôle. V každom prípade alternatívne dodávky predstavujú oveľa menší objem ako dohodnutú 1 mld. m3/rok. Azerbajdžanský plyn je dvaapolkrát lacnejší ako ruský.

Grécky dodávateľ mal tlačiť na bulharskú vládu

Výstavbu IGB realizuje konzorcium dvoch gréckych spoločností Corinth Pipework Industries S.A. a AVAX S.A.

EURACTIV Bulharsko získal exkluzívnu informáciu od bulharského zdroja, ktorý je plne oboznámený so situáciou, že grécke konzorcium nedodrží avizovaný termín ukončenia stavebných prác do konca decembra 2021. Termín uvedenia prepojenia do prevádzky 1. júla 2022 tak nebude dodržaný.

Zdroj EURACTIV pod podmienkou anonymity uviedol, že predstavitelia AVAX-u sa nedávno stretli s dočasným bulharským premiérom Stefanom Janevom. Požiadali o predĺženie lehoty výstavby najmenej o šesť mesiacov a žiadali, aby im za omeškanie neboli udelené pokuty, uviedol zdroj. AVAX mal navyše žiadať dodatočných 30 miliónov € na dokončenie prác a varoval, že výstavbu zastaví, pokiaľ nebudú jeho požiadavky splnené.

Spoločnosť tieto obvinenia odmietla. „Táto informácia nie je správna. AVAX zostáva oddaný projektu a úzkej a priateľskej spolupráci s naším klientom ICGB a všetkými zainteresovanými stranami (vrátane oboch vlád) v záverečnej fáze tohto dôležitého projektu,“ reagovala grécka spoločnosť.

Termíny a sankcie

Bulharská vláda neodpovedala na žiadosť EURACTIV o reakciu, zatiaľ čo ministerstvo energetiky uviedlo, že nemôže komentovať záležitosti pod priamou právomocou premiéra ani potvrdiť, že sa údajné stretnutie uskutočnilo.

„Vedenie ministerstva energetiky sa pravidelne stretáva so zhotoviteľom aj dodávateľmi s cieľom urýchliť aktivity výstavby prepojenia. Napríklad, za prítomnosti gréckeho ministra životného prostredia a energetiky Kostasa Skrekasa bol minister energetiky Andrej Živkov akcionármi projektovej spoločnosti ICGB ubezpečený, že termíny dohodnuté v poslednej prílohe – konkrétne dokončenie výstavby do konca roka 2021 a uvedenie do prevádzky do 30. júna 2022 – sa nemenia,“ tvrdí rezort energetiky, ktorý súčasne potvrdil, že pri výstavbe došlo k omeškaniam, na ktoré sa vzťahuje sankčná klauzula.

„Ministerstvo energetiky na svojich početných stretnutiach s realizátormi projektu oznámilo, že už nedovolí žiadne prieťahy. Ak sa tak stane, bulharská strana v zmluve aktivuje klauzulu o zaplatení penále vo výške 90.000 €/deň. Dúfame však, že k takémuto riešeniu, ktoré nie je v prospech žiadnej zo strán, nedôjde a prepojenie vstúpi do komerčnej prevádzky tak, ako bolo dohodnuté – v polovici roka 2022,“ dodalo ministerstvo.

Iný grécky zdroj spresnil, že subdodávateľ AVAX-u, VALVITALIA, spoločnosť pôsobiaca v oblasti dodávok zariadení a komponentov určených pre energetiku, údajne čelí oneskoreniam vo svojich objednávkach materiálov z Číny, a „preto zvyšok projektu nemôže napredovať, pokiaľ nie sú prípravné práce hotové.“

Viacerí pozorovatelia v Bulharsku zdôraznili, že Gazpromom uprednostňovaný TurkStream, známy aj ako Balkan Stream, bol vybudovaný v rekordnom čase a bez pomoci EÚ. Medzitým sa IGB, spolufinancovaná Európskym energetickým programom pre obnovu Európskej únie, má problémy napredovať.

Očakáva sa, že IGB bude stáť 240 miliónov € vrátane kapitálového financovania od akcionárov, dodatočného grantu vo výške 39 miliónov € z európskych štrukturálnych a investičných fondov, 45 miliónov € v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu a úveru 110 miliónov od Európskej investičnej banky, uzavrel euractiv.com.

Foto: icgb.eu