Brusel 11. novembra 2020 – Poľsko bude namietať emisný limit 100 gramov ekvivalentu CO2 za kilowatthodinu, ktorý chce EÚ zaviesť pre plynové elektrárne ako podmienku označenia investícií do nich za udržateľné. Informuje o tom portál euractiv.com. Varšava sa podľa neho obáva, že jej bude upretá rovnaká možnosť ako západným krajinám, ktoré polovicu produkcie elektriny z uhlia nahradili práve plynom.

Šéf poľskej štátnej energetickej skupiny Polska Grupa Energetyczna PGE Wojciech Dabrowski si myslí, že v západných krajinách majú pochopenie pre plyn považovaný za prechodové palivo. „Je to pre nás veľmi dôležité, pretože zemný plyn hrá dôležitú úlohu v krátkodobej a strednodobej stratégii spoločnosti,“ uviedol.

Poľsko bude proti limitu 100 g, keď bude predložený na schválenie členským štátom EÚ. Podľa euractiv.com sa podľa zdrojov z priemyslu dá očakávať, že proti sa postavia aj ďalšie východné krajiny Únie, ktoré začiatkom tohto roku podpísali dokument na podporu zemného plynu. To zvyšuje obavy  z rozdelenia Únie v klimatických otázkach na východ a západ.

Poľsko je jedinou krajinou EÚ, ktorá ešte neprijala celoeurópsky cieľ dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050 a uviedla, že skôr, ako sa z tohto cieľa stane národný záväzok, je potrebných viac analýz a financií.

Vedúci predstavitelia EÚ sa stretnú v decembri, aby sa pokúsili sprostredkovať dohodu o klimatickom cieli bloku do roku 2030, ktorý sa považuje za kľúčový míľnik na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Odborníci bránia kogeneráciu

Kritici nových emisných pravidiel pre plyn tvrdia, že navrhovaná hranica 100 g ide sama proti sebe, pretože upiera označenie udržateľnosti a tranzície aj kogeneračným plynovým zariadeniam, ktoré sú považované za najefektívnejšie.

Podľa euractiv.com je možné očakávať, že sa tým spomalí prestavba systémov diaľkového vykurovania v Poľsku, ktoré v súčasnosti väčšinou využívajú uhlie. „Diaľkové vykurovanie je vo východnej Európe veľmi populárne. Poľsko má približne 54 GW diaľkového tepla, z toho 75 % na báze uhlia, “ uviedol analytik Mike Parr, ktorý sa zaoberá prieskumom trhu a technickou podporou v oblasti OZE a energetickej účinnosti.

„Stanovenie limitu 100 g CO2/kWh sa zdá byť zbytočné. Poliaci mohli znížiť svoje súčasné emisie spôsobené uhlím a diaľkovým teplom o polovicu prechodom na zemný plyn, ktorý sa spaľuje oveľa čistejšie, “ zdôraznil s tým, že najdosiahnuteľnejšia emisná hranica pre CCGT zariadenie na diaľkové vykurovanie je okolo 200 g CO2/kWh.

Priemyselná skupina COGEN Europe pre EURACTIV uviedla, že „kogenerácia by nemala podliehať limitu 100 g“. „Kogenerácia zemného plynu je dnes najlepším riešením v oblasti emisií v energeticky náročnom priemysle,“ skonštatovalo združenie.

„Udržateľnosť kogenerácie nie je o samotnej kogenerácii, ale o energii, ktorá sa kogeneráciou využíva. Ak kogenerácia využíva dekarbonizovanú energiu, kogenerácia sa stáva bezemisná. Nemeňte auto, vymeňte palivo,“ dodalo združenie COGEN Europe.

Taxonómia zeleného financovania EÚ však nie je pre plynárenský priemysel úplne zlou správou, tvrdí euractiv.com. Podľa navrhovaných pravidiel by palivá emitujúce menej ako 262 g CO2e/kWh nemali byť považovať za „významne poškodzujúce“ klimatické ciele EÚ, čo otvára priestor pre rovnaké označovanie plynu ako takého.

„Limit 262 g by bol v súlade s prahovou hodnotou 250 g stanovenou EIB na výrobu energie, takže by to mohlo byť horšie,“ myslí si generálny sekretár združenia Eurogas James Watson.

„Niektorí namietajú, že limit 262 g CO2 je príliš nízky pre prechod z uhlia. Na druhej strane však podporuje primiešavanie biometánu alebo obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka do zemného plynu, čo pomáha pri prechode na dekarbonizované plyny, “dodal Watson s tým, že hranica 262 g by zhruba zodpovedala 30-percentnému primiešavaniu nízkouhlíkových plynov k zemnému plynu.

Návrh taxonómie tiež stanovuje emisný limit 94 gCO2e/MJ pre označenie vodíka za zelený, čo je medzná hodnota, ktorú priemyselné odvetvie považuje za dosiahnuteľnú pomocou technológie zachytávania a skladovania uhlíka.

Podľa Watsona by sa s využitím CCS na dosiahnutie týchto limitov stala výroba vodíka udržateľnou. „V združení Eurogas sa domnievame, že až 90 % emisií skleníkových plynov je možné znížiť kombináciou parnou reformáciou metánu a CCS,“ dodal.