© FluxSwiss -GIEBrussels

Londýn 6. februára 2024 – Európa bude mať dostatok dodávok zemného plynu počas nasledujúcich 10 rokov, ako aj neskôr, a to aj napriek rozhodnutiu americkej administratívy pozastaviť schvaľovanie nových závodov na skvapalnený zemný plyn (LNG). Podľa agentúry Reuters to uviedli predstavitelia Európskej únie a analytici z oblasti energetiky, ktorí tak reagovali na varovania prezentované zástupcami priemyslu, že krok USA môže predstavovať ohrozenie bezpečnosti dodávok plynu do Európskej únie aj snahu o znižovanie emisií.

Americký prezident Joe Biden 26. januára pozastavil schvaľovanie nevybavených a budúcich žiadostí o vývoz LNG z nových projektov, čo by mohlo odložiť rozhodnutia o nových závodoch až po prezidentských voľbách (5. 11.).

Ministerstvo energetiky (DOE) počas prestávky vykoná revíziu zameranú na ekonomické a environmentálne dopady projektov, ktoré žiadajú o schválenie vývozu LNG do Európy a Ázie, kde je po palive veľký dopyt. „Počas tohto obdobia sa dôkladne pozrieme na vplyvy vývozu LNG na náklady na energiu, energetickú bezpečnosť Ameriky a naše životné prostredie,“ uviedol Biden.

Dôvodom prerušenia schvaľovania nových projektov sú podľa vlády zastarané kritériá používané ministerstvom energetiky, ktoré dostatočne nezohľadňujú faktory, ako sú potenciálny rast cien pre amerických spotrebiteľov a výrobcov, ani posledné analýzy vplyvu emisií skleníkových plynov, tvrdí Biely dom.

Hovorca Európskej komisie pre agentúru Reuters povedal, že rozhodnutie USA „nebude mať žiadne krátkodobé až strednodobé vplyvy“ na bezpečnosť dodávok plynu do EÚ.

Európa prežila dve zimy bez dodávok ruských plynovodov, k čomu prispel nižší dopyt po vykurovaní v dôsledku mierneho počasia a deštrukcia dopytu v niektorých sektoroch priemyslu, kde vysoké ceny energií prinútili výrobcov znížiť alebo zastaviť výrobu.

Aj keď sú nové projekty pozastavené, USA sa chystajú rozšíriť svoju kapacitu produkcie LNG. „Existuje množstvo projektov v USA, ktoré sú už vo výstavbe alebo už majú schválenie,“ povedal Jacob Mandel, senior spoločník poradenskej a výskumnej spoločnosti Aurora Energy Research.

Ak budú postavené všetky schválené projekty, kapacita výroby LNG v USA sa do konca roku 2028 takmer zdvojnásobí na približne 24,5 miliárd kubických stôp za deň (bcfd).

Podľa niektorých názorov sa z dlhodobého hľadiska očakáva pokles spotreby plynu v Európskej únii súvisiaci s plánmi bloku na odchod od fosílnych palív, s cieľom splniť klimatické ciele. Región by tak z tohto dôvodu nepotreboval ďalšie dodávky amerického LNG, pričom silný rast dopytu inde vo svete znamená, že LNG si pravdepodobné nájde svoje odbytiská.

„EÚ sa stane regiónom s klesajúcou spotrebou plynu,“ povedala Anne-Sophie Corbeau, výskumníčka z Centra globálnej energetickej politiky Kolumbijskej univerzity. Vzhľadom na rastúcu produkciu biometánu a zvyšujúce sa dodávky plynu z Nórska, niektorých afrických krajín či z Azerbajdžanu možno podľa nej očakávať progresívny pokles dopytu po americkom LNG, najmä po roku 2030 „A to je presne to obdobie, ktoré by mohlo byť ovplyvnené Bidenovým rozhodnutím,“ dodala.

Kritické reakcie z Nemecka

Na rozdiel od podobných názorov sa viacerí zástupcovia plynárenského priemyslu zhodli na rizikách prerušenia schvaľovania amerických projektov. Kritické hlasy sa ozvali najmä z Nemecka, ktoré sa po strate ruských potrubných dodávok zameralo na dovoz skvapalneného zemného plynu. Vybudovalo tri plávajúce importné terminály, ktoré sú už v prevádzke. Tri ďalšie by mali byť nasadené v nadchádzajúcich mesiacoch.

Podľa údajov S&P Global Commodity Insights sú USA od spustenia prvého terminálu na konci roka 2022 dominantným dodávateľom paliva do Nemecka, pričom americké dodávky LNG v minulom roku dosiahli 4,1 milióna ton, čo predstavuje 82 % celkového nemeckého dovozu. Dominancia USA ako dovozcu LNG je zrejmá aj v európskom meradle. Viac ako 60 % exportu LNG z USA smerovalo za posledné dva roky do Európy.

Generálny riaditeľ nemeckého plynárenského združenia Zukunft Gas Timm Kehler pre S&P Global 30. januára uviedol, že dodávky USA sú pre EÚ nevyhnutné, ak sa chce vymaniť zo závislosti na ruských zdrojoch. „Americkí vývozcovia LNG vynaložili v posledných dvoch rokoch značné úsilie na nahradenie ruských dodávok plynu. Sme preto mimoriadne kritickí voči oznámenému zastaveniu schvaľovania nových terminálov LNG,“ povedal Kehler s tým, že neistoty vyvolané týmto krokom by mali obzvlášť negatívny dopad na trh. „Zväčšujú cenovú priepasť medzi USA a Európou a zhoršujú miestne podmienky,“ pokračoval Kehler.

Dodal tiež uviedol, že pre Nemecko by americký krok mal byť jasnou pripomienkou, aby podporovalo diverzifikáciu nákupu plynu rozvojom ďalších strategických dodávateľov. „Mali sme sa už poučiť: Ak je jeden vývozca príliš dominantný, nemecké dodávky energie sú zraniteľné,“ povedal.

Nemeckí dovozcovia plynu SEFE a Uniper varovali, že rozhodnutie USA môže ohroziť energetickú bezpečnosť na celom svete. SEFE plánuje na základe 20-ročnej zmluvy z júna 2023 nakúpiť 2,25 milióna ton LNG ročne zo závodu Calcasieu Pass 2 spoločnosti Venture Global LNG, čo je jeden z projektov najviac ohrozených ohláseným schvaľovacím moratóriom.

Egbert Laege, šéf SEFE pri podpise povedal, že spojenie síl s Venture Global pomôže spoločnosti SEFE urobiť „ďalší dôležitý krok“ k zabezpečeniu energie pre nemeckých a európskych zákazníkov. „Dodaním značnej časti zmluvnej kapacity CP2 LNG európskym zákazníkom prispievame k ďalšej diverzifikácii a udržateľnosti európskych dodávok energie,“ uviedol Laege.

Uniper, najväčší nemecký obchodník s plynom, v reakcii na moratórium varoval, že „plánovaná revízia by mohla mať v budúcnosti negatívne dôsledky pre energetickú bezpečnosť Nemecka a Európy, napríklad vo forme zvyšovania cien v dôsledku nedostatku objemov na trhu“.

Rozhodnutie USA zasiahne aj ďalšiu nemeckú energetickú spoločnosť EnBW, ktorá v júni 2022 podpísala dohodu s Venture Global o celkovom odbere 1,5 milióna mt/rok LNG z projektov CP2 a Plaquemines a následne v októbri 2022 zvýšila objem odberu na 2 milióny mt/rok. Jej generálny riaditeľ Georg Stamatelopoulos uviedol, že spoločnosť podporuje federálnu vládu ďalším rozširovaním prístupu k dodávkam LNG. „Preto sme zvýšili objem zdrojov od Venture Global,“ povedal Stamatelopoulos.

Japonské obavy

Na rozhodnutie americkej administratívy sa s obavami pozerajú aj niektoré japonské firmy. Najväčší japonský výrobca elektrickej energie JERA podľa agentúry Reuters očakáva, že dočasné pozastavenie vývozných povolení pre LNG z USA môže ovplyvniť japonskú a v prípade pretrvávania celosvetovú bezpečnosť dodávok, uviedol vedúci oddelenia globálnych vzťahov s investormi Tecuo Jošida.

JERA je jedným z najväčších svetových nákupcov LNG a Japonsko je po Číne druhým najväčším nákupcom na svete. „Nie sme si vedomí žiadneho bezprostredného vplyvu kroku USA,“ povedal Jošida. „USA sú však najväčším svetovým vývozcom LNG, takže ak bude tento problém pretrvávať, môže to ovplyvniť bezpečnosť dodávok LNG nielen pre nás, ale aj pre Japonsko a celý svet,“ povedal.

JERA, ktorá podpísala 20-ročnú dohodu o kúpe 1 milióna metrických ton LNG ročne zo závodu Calcasieu Pass 2 spoločnosti Venture Global LNG v Louisiane, bude spolupracovať s verejným a súkromným sektorom na riešení tohto problému a zároveň bude pozorne sledovať situáciu, dodal Jošida.

Japonský minister priemyslu Ken Saito podľa agentúry Reuters tiež vyjadril obavy z pozastavenia vývozu LNG zo strany USA a uviedol, že japonská vláda podnikne potrebné kroky, aby zabezpečila, že stabilné dodávky energie v Japonsku nebudú ohrozené.

„Opatrenie Spojených štátov neovplyvňuje závody, ktoré už boli schválené, takže momentálne veríme, že nebude mať žiadny vplyv na pravidelné obstarávanie LNG japonskými spoločnosťami,“ povedal Saito. „Na druhej strane, niektoré japonské spoločnosti už uzavreli odberné zmluvy na LNG, ktorý by ešte len mal dostať schválenie a ktorého výroba sa má začať. Preto sa obávame, že dočasné pozastavenie vývozných povolení oddiali začiatok novej výroby LNG v USA,“ dodal.

Napriek postupnému znižovaniu dovozu LNG za posledné desaťročie vďaka reštartu jadrovej energie a OZE sa Japonsko stále spolieha na LNG z tretiny svojho energetického mixu a úloha USA ako dodávateľa rastie.

Dovoz z USA minulý rok vyskočil o 34 % na 5,5 milióna metrických ton, čo predstavuje 8 % z celkových japonských nákupov LNG v roku 2023 a robí z USA štvrtého najväčšieho dodávateľa tohto paliva pre Japonsko.

Americkí predstavitelia uviedli, že pauza spojencov nepoškodí, pretože počíta s výnimkou pre národnú bezpečnosť v prípade, ak by potrebovali viac LNG.

„Chceme starostlivo preskúmať stredno- až dlhodobý vplyv tohto problému a podniknúť potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že stabilné dodávky energie pre Japonsko nebudú ohrozené,“ uzavrel podľa agentúry Reuters Saito.

Spaľovanie plynu ako dôsledok moratória

Americké energetické firmy v regiónoch, ako je Permian, možno budú musieť spaľovať prebytočný zemný plyn pri výrobe ropy, ak nebudú mať odbytiská na jeho predaj, čím sa zvyšuje riziko globálneho otepľovania, uviedol v tejto súvislosti zdroj z veľkej americkej energetickej spoločnosti.

„Rozhodnutie by mohlo ovplyvniť trajektóriu a tempo rastu sektora a má potenciál z dlhodobého hľadiska zvýšiť napätie na trhu,“ povedal Giles Farrer, vedúci výskumu plynu a LNG aktív vo Wood Mackenzie.

Medzinárodná plynárenská únia, ktorá má viac ako 150 členov, uviedla, že rozhodnutie USA „je veľmi znepokojujúce…(a) poškodí globálnu energetickú bezpečnosť a zníženie emisií“.

Americká priemyselná skupina LNG Allies naliehala na Washington, aby umožnil trhu rozhodnúť, ktoré nové projekty LNG by sa mali vybudovať. „Väčšina energetických výhľadov očakáva, že globálny rast dopytu po LNG bude pokračovať aj v 30. rokoch 21. storočia. Ak sa ponuka v USA nezvýši, aby pokryla tento dopyt, obrátia sa krajiny, ktoré potrebujú zemný plyn, späť k Rusku? Alebo k uhliu?“ položilo otázku memorandum LNG Allies.