Brusel 6. septembra 2023 – Európska komisia zvažuje zmiernenie požiadavky uhlíkovej neutrality pre e-palivá, aby umožnila predaj áut so spaľovacím motorom po roku 2035. Podľa portálu euractiv.com to vyplýva z interných dokumentov, ktoré naznačujú rozdielne stanoviská riaditeľstiev pre vnútorný trh a klímu. Kým prvé presadzuje definíciu zakotvujúcu 70-percentné zníženie emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami, druhé trvá na 100-percentnom znížení.

Pred dvoma rokmi, v rámci snáh o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, komisia predložila legislatívu na zníženie emisií z nových áut na nulu do roku 2035. Nové pravidlá prijaté začiatkom tohto roka v podstate zakazujú predaj nových áut so spaľovacími motormi po tomto dátume, pokiaľ nebudú využívať palivá, ktoré neprodukujú oxid uhličitý.

Tlak nemeckého automobilového priemyslu, ktorý mal aj podporu Berlína, viedol k zablokovaniu konečného schválenia textu legislatívy, kým neboli splnené jeho požiadavky. Patová situácia sa skončila v marci 2023, keď Európska komisia sprostredkovala dohodu s Berlínom, podľa ktorej bude možná registrácia nových áut so spaľovacími motormi aj po roku 2035 pod podmienkou, že budú jazdiť „výhradne na CO2 neutrálne palivá“.

V Komisii sa však teraz objavil vnútorný spor týkajúci sa práve definície „CO2 neutrálnych palív“, pričom podľa interných informácií sa proti sebe postavilo generálne riaditeľstvo zodpovedné za vnútorný trh (DG GROW) a riaditeľstvo zodpovedné za opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA), vyplýva z dokumentov, ktoré videl EURACTIV.

V rámci marcovej dohody sa Komisia zaviazala vytvoriť novú kategóriu automobilov, ktoré môžu byť plnené iba syntetickými palivami vyrábanými s pomocou elektriny, nazývanými tiež e-palivá, a predložiť delegovaný akt s cieľom definovať, ako môžu tieto vozidlá prispieť ku klimatickej neutralite.

Ale navrhovaná definícia z hľadiska CO2 neutrálnych palív zo strany GR GROW sa stretla so silným odporom GR CLIMA, ktoré sa obáva, že tento krok oslabí klimatické ambície EÚ.

GR GROW vo svojom návrhu odkazuje na „uhlíkovo neutrálne“ palivá ako na definíciu „obnoviteľných palív nebiologického pôvodu“ (RFNBO) stanovenú v smernici EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov. Spomínaná definícia podľa euractiv.com poskytuje 70-percentné zníženie emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami.

Pre GR CLIMA to podľa dokumentu z 19. júla „hrozí zabránením dosiahnutiu našich klimatických cieľov, čím sa vytvorí precedens pre zvažovanie „uhlíkovo neutrálnych“ technológií, ktoré znižujú emisie len o 70 % v porovnaní s fosílnymi palivami. „Preto je nevyhnutné, aby definícia zahŕňala iba obnoviteľné dopravné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO), ktoré ponúkajú 100-percentnú úsporu emisií skleníkových plynov,“ dodáva GR CLIMA.

E-palivá môžu byť uhlíkovo neutrálne, ak sa vyrábajú zo zelenej elektriny a CO2 odoberaného z atmosféry, takže emisie z výfuku sú kompenzované počas celého životného cyklu paliva. Podľa ich prívržencov môžu byť alternatívou k fosílnym palivám bez toho, aby bolo potrebné meniť technológiu motora.

Ich začlenenie do pravidiel EÚ bolo ústupkom nemeckému ministrovi dopravy Volkerovi Wissingovi (FDP/Renew Europe), ktorý v tom čase zdôrazňoval, že pravidlá EÚ by nemali obmedzovať možnosti, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu v cestnej doprave.

V druhom kroku by sa preto podľa dohody dosiahnutej v marci malo umožniť, aby sa nová kategória automobilov započítala do noriem EÚ týkajúcich sa emisií CO2 pre autá a dodávky. Podľa informácií EURACTIV-u táto nezhoda ešte nebola vyriešená.

Hovorca EK uviedol, že Komisia „pracuje na návrhu vykonávacieho aktu o e-palivách podľa štandardného nariadenia Euro 6“ a „v nadchádzajúcich týždňoch plánuje konzultácie s členskými štátmi s ohľadom na hlasovanie vo výbore koncom tohto roka“. Stretnutie pracovnej skupiny zástupcov 27 členských štátov EÚ je naplánované na začiatok októbra.

„Uhlíkovo neutrálne“ = nulové emisie?

Zástancovia využívania e-palív privítali návrh GR GROW. „Aktuálny výpočet uhlíkovej stopy e-palív zahŕňa nielen aktuálnu klimaticky neutrálnu fázu používania, ale aj upstreamové emisie vrátane dopravy a výroby komponentov procesu,“ povedal Ralf Diemer, generálny riaditeľ obchodného združenia eFuel Alliance. Aj keď „z dlhodobého hľadiska“ bolo možné znížiť aj tieto emisie na nulu, „v súčasnosti to nie je technicky možné,“ vysvetlil Diemer. „Preto podporujeme návrh zamerať výpočet na fázu používania, rovnako ako v prípade elektrických vozidiel,“ povedal pre EURACTIV.

V memorande z júna 2022 združenie vyzvalo aj na väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o zdroje CO2 používané na výrobu e-palív, pričom argumentovalo tým, že by nemalo byť povolené používať len oxid uhličitý zachytený z atmosféry, ale aj z existujúcich zdrojov, ako sú priemyselné prevádzky.

Členmi eFuel Alliance sú nemecká automobilka Porsche, inžinierska skupina Bosch a energetické skupiny ExxonMobil, Repsol a Eni.

Nemecký minister žiada „praktické riešenie“

Registrácia nových áut so spaľovacími motormi na e-palivá by mala byť povolená po roku 2035, aj keď palivá nebudú 100% klimaticky neutrálne, povedal podľa euractiv.com nemecký minister dopravy Volker Wissing v pondelok (4.9.) na konferencii o e-palivách v Mníchove pred nemeckým automobilovým veľtrhom IAA.

„Bez elektronických palív nie je možné dosiahnuť ciele v oblasti ochrany klímy,“ povedal Wissing. „Potrebujeme ich v námornej doprave, potrebujeme ich v letectve a potrebujeme ich aj v iných oblastiach,“ uviedol minister.

V prípade výnimky EÚ zo zákazu nových vozidiel so spaľovacím motorom pre e-palivá bude potrebné „praktické riešenie“, zdôraznil Wissing. „Musíme nájsť ustanovenie, ktoré zapadne do európskeho regulačného systému a ktoré predovšetkým umožní používanie syntetických palív v spaľovacích motoroch,“ povedal a na margo sporu v rámci Komisie o tom, ako uplatniť výnimku, doplnil, že nemôže ísť o 100-percentné zníženie emisií.

Nemecký minister sa tým priklonil na stranu GR GROW na čele s komisárom Thierrym Bretonom. Varoval pred príliš vysokými štandardmi pre e-palivá, ktoré by skomplikovali ich používanie v cestnej doprave a kritizoval odmietanie 70-percentného zníženia emisií a trvanie na klimatickej neutralite e-palív. „V konečnom dôsledku je cieľom, aby boli klimaticky neutrálne,“ dodal.

Takýto postoj podporujú aj zástancovia e-palív, ktorí tvrdia, že pre e-palivá by mali platiť rovnaké pravidlá ako pre elektromobily, kde tiež nie je povinná uhlíková neutralita pre spotrebovanú elektrinu.

Keďže e-palivá spotrebúvajú veľké množstvo elektriny, EÚ nariaďuje výrobcom, aby popri závodoch na ich výrobu vybudovali aj „dodatočnú“ kapacitu na produkciu zelenej elektriny. To má zabrániť tomu, aby si priemysel v podstate monopolizoval obmedzenú zelenú elektrinu.

Zatiaľ čo výrobcovia kritizujú tento prístup ako príliš prísny v porovnaní napríklad s USA, Wissing chce stanoviť medzinárodné štandardy pre e-palivá. „Potrebujeme medzinárodne jednotnú certifikáciu, potrebujeme jednotné normy kvality a udržateľnosti,“ povedal.

Wissing opakovane tvrdí, že e-palivá sú potrebné aj na dekarbonizáciu automobilov, ktoré sú už dnes na cestách. Na tento účel môžu členské štáty stanoviť minimálne kvóty pre podiel e-palív na celkových dopravných palivách, ako sa to už robí v prípade niektorých biopalív. Keďže e-palivá sú chemicky rovnaké ako bežné fosílne palivá, možno ich primiešať do palív, ako je benzín a nafta, uzavrel eruactiv.com.