Bratislava 24. januára 2023 – Čistý zisk slovenského prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti Eustream, podľa predbežných neauditovaných výsledkov spoločnosti za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2022, dosiahol 17 miliónov eur. To predstavuje pokles o 114 miliónov eur, resp. 87 %, oproti 131 miliónom eur dosiahnutým za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2021. Pokiaľ by prezidentkou vetovaný zákon o dani z osobitnej stavby, ktorý Eustream odmieta, bol vo svojej pôvodne schválenej podobe v platnosti už za obdobie piatich mesiacov, ktoré uplynuli k 31. decembru 2022, hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení Eustreamu za toto obdobie by sa znížil o ďalších 54 miliónov eur a spoločnosť by sa dostala do čistej straty vo výške 38 miliónov eur. Na stretnutí s médiami v súvislosti s opätovným prerokovávaním zákona v NR SR to uviedli predstavitelia spoločnosti Eustream.

Člen predstavenstva Eustreamu Miroslav Bodnár vysvetlil, že príčinou výrazného poklesu zisku spoločnosti je zníženie objemu prepravy zemného plynu z Ruska do Európy, ktoré sa týka všetkých prepravných trás. Kým v rokoch 2018-19 Európa odoberala vyše 200 miliárd m3 ruského plynu ročne, v roku 2022 to už bolo len 84 miliárd. 

Pokiaľ ide o prepravu cez Slovensko, v roku 2019 Eustream prepravil 69 miliárd m3 plynu, zatiaľ čo v minulom roku 26 miliárd m3. Za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2022, Eustream prepravil 8,3 miliardy m3 zemného plynu. To predstavuje pokles o 9,4 mld. m3, resp. o 53 % zo 17,7 mld. m3 prepravených za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2021.

Od začiatku januára došlo k ďalším zníženiam ruských dodávok a v súčasnosti Eustream prepravuje denne približne 32 miliónov m3 zemného plynu, vyčíslil Bodnár

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov spoločnosti za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2022, čistý zisk Eustreamu dosiahol 17 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 114 miliónov eur (alebo 87 %) zo 131 miliónov eur dosiahnutých za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2021.

Dôvody nesúhlasu so zákonom o dani z osobitnej stavby

Zákon o dani z osobitnej stavby, ktorý Národná rada schválila 22. decembra 2022 a prezidentka SR vetovala 2. januára 2023, zavádza novú daň z osobitnej stavby (tranzitná sieť plynovodov), ktorú spoločnosť Eustream používa na prepravu zemného plynu v SR. Na základe súčasnej dĺžky prepravnej siete Eustreamu by prijatie zákona o dani z osobitnej stavby predstavovalo pre spoločnosť dodatočné náklady vo výške 14,25 miliónov eur mesačne, resp. 171 miliónov eur ročne vo forme majetkovej dane.

Miroslav Bodnár zdôraznil, že spoločnosť Eustream nesúhlasí s prijatím zákona o dani z osobitnej stavby, pretože na rozdiel od odporúčaní EÚ sa nezameriava na spoločnosť, ktorá počas krízy dosiahla nadmerné zisky, ale práve naopak, na subjekt negatívne zasiahnutý krízou.

Záťaž navrhovaného zdanenia je navyše absolútne neproporčná a nesúvisí so ziskovosťou spoločnosti, keďže ide o paušálnu majetkovú daň, ktorá je diskriminačná a naráža aj na ústavno-právne limity.

Výška dodatočného zdanenia by navyše odčerpala likviditu potrebnú na krytie záväzkov v blízkej budúcnosti, upozornil Miroslav Bodnár.

Pre Eustream je zákon nelogický aj z pohľadu správy štátu. SR v spoločnosti vlastní 51-percentný podiel, zároveň poberá dane a špeciálny odvod z regulovanej činnosti. Firma má na medzinárodných kapitálových trhoch vydané dlhopisy vo výške jednej miliardy eur, ktoré by chcela v možnej miere refinancovať. Keďže v dôsledku tejto dane hrozí, že spoločnosť ani nebude v zisku, v praxi by to mohlo znamenať povinnosť dodatočného financovania od akcionárov (51 % firmy nepriamo vlastní štát).

Hoci v súčasnosti nie je isté, či, kedy a v akej konečnej podobe bude zákon o dani z osobitnej stavby schválený, jeho prijatie v súčasnom alebo podobnom znení môže mať významný negatívny dosah na podnikanie spoločnosti Eustream, jej prevádzkové výsledky, peňažné toky a finančnú situáciu.

Spoločnosť Eustream zákon o dani z osobitnej stavby odmieta. Podľa generálneho riaditeľa Rastislava Ňukoviča sa bude naďalej snažiť argumentovať vyššie uvedenými číslami a presvedčiť poslancov NR SR, aby zákon neschválili. V prípade, že bude zákon opätovne prijatý, Eustream bude informovať o svojich ďalších krokoch, pričom zváži všetky dostupné prostriedky na ochranu svojich práv.