Brusel 1. júna 2020 – Zemný plyn bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri nahrádzaní uhlia a zároveň bude pomáhať budovať vodíkovú infraštruktúru s čo najmenšími nákladmi, napriek tomu, že projekty fosílnych palív sú teoreticky vylúčené z financovania EÚ. Povedal to výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) pre európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans počas tlačového brífingu o pláne obnovy EÚ po koronavírusovej kríze. Informáciu priniesol portál euractiv.com

„Musím uznať jednu vec. V niektorých oblastiach bude pravdepodobne potrebné využívať zemný plyn pri prechode z uhlia na trvalo udržateľnú energiu. Myslím, že je to výnimka, ktorú musím pridať,“ povedal Timmermans.

Povrdil, že hoci sa Únia snaží o odchod od projektov fosílnych palív, existujú „šedé“ oblasti, v ktorých môže plyn zohrávať úlohu pri prechode na energetický systém s nulovými emisiami, ktorý sa spolieha predovšetkým na obnoviteľnú elektrinu.

Podľa údajov uverejnených začiatkom tohto roka došlo v roku 2019 k bezprecedentnému poklesu výroby energie z uhlia, čiastočne pre využívanie zemného plynu a čiastočne pre OZE, uviedol euractiv. com. Napriek tomu, že je podľa neho označenie plynu ako „čistého“ fosílneho paliva v dôsledku únikov metánu spochybňované, pri spaľovaní v elektrárňach emituje v priemere o 50 % menej CO2 ako uhlie.

Ešte dôležitejší je názor EK, že existujúca európska sieť plynovodov a terminálov LNG by mohla byť hodnotným aktívom pri prechode na vodík. Zatiaľ čo Komisia skúma možnosti „špecializovanej vodíkovej infraštruktúry“, Timmermans uviedol, že zmena využitia existujúcich plynárenských sietí by mohla pomôcť znížiť náklady na prechod.

„Je dôležité, aby sme sa pozreli na existujúcu infraštruktúru zemného plynu a LNG, aby sme zistili, do akej miery je už pre vodík použiteľná alebo či sa dá na jeho využitie prispôsobiť. Čím viac dokážeme využívať infraštruktúru dvojakým spôsobom, tým lepšie, a to aj preto, aby bol prechod na zelený vodík sa v budúcnosti dostupnejší. Tieto možnosti ma skutočne nadchli a budeme v tomto smere robiť veľa práce,“ dodal.

Priemyselné združenie Hydrogen Europe pracuje na vývoji „čisto vodíkovej chrbtice“ prepájajúcej priemyselné klastre v Nemecku, Francúzsku, Belgicku a Holandsku. Takto by výroba a dopyt po vodíku mohli byť vždy vyvážené a vyhnúť sa nákladnému rozvoju infraštruktúry, tvrdí generálny tajomník spoločnosti Hydrogen Europe Jorgo Chatzimarkakis s tým, že „najlacnejším spôsobom by bola prestavba existujúcich potrubí, čo je technicky absolútne možné“.

Priemyselné združenie Gas Infrastructure Europe (GIE) predstavilo štyri hlavné cesty rozvoja vodíkovej infraštruktúry vrátane priamej prepravy vodíka do Európy potrubím alebo premeny iných plynov na vodík po ich dopravení do dovozných terminálov. V októbri plánuje zverejniť podrobnú nákladovo-výnosovú štúdiu, ktorá by mala zhodnotiť výhody a nevýhody načrtnutých možností. „Investície do dodatočného vybavenia a modernizácie súčasnej infraštruktúry zemného plynu pre obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny budú nevyhnutné,“ uviedla generálna tajomníčka GIE Bojana Achovski.

Producenti ropy a zemného plynu ocenili „pragmatický a inkluzívny prístup“, ktorý si Timmermans osvojil. „Plyn a jeho infraštruktúra sú mimoriadne všestranné,“ povedal François-Régis Mouton, európsky riaditeľ Medzinárodnej asociácie producentov ropy a plynu (IOGP).

Ekologickí aktivisti investovanie do plynárenskej infraštruktúry odmietajú a naliehajú na Komisiu, aby vylúčila akékoľvek financovanie EÚ do výroby vodíka z fosílnych plynov. „Timmermans potvrdil naše obavy, že je ochotný dať peniaze na plynovody pod zámienkou údajne „čistého vodíka,“ povedala Tara Connolly z organizácie Friends of Earth Europe.