Paríž 8. septembra 2023 – Celosvetový dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) vzrástol v prvom polroku tohto roka medziročne o 2 % , resp. o 3,7 milióna ton na 199,1 milióna ton, k čomu prispel najmä dopyt v Európe. Podľa portálu lngprime.com to vyplýva z údajov združenia pre zemný plyn Cedigaz.

Európske krajiny zvýšili dovoz skvapalneného zemného plynu v H1 2023 o 4,2 mt na 65,25 mt, zatiaľ čo ázijský dovoz stagnoval na úrovni 124,61 mt.

Kým Európa naďalej zvyšovala nákupy LNG, aby nahradila chýbajúce objemy prichádzajúce tradične cez ruské plynovody, ostatné regióny vykazovali relatívne slabý apetít, uviedol Cedigaz.

Pokračujúci európsky „ťah“ na LNG znamenal, že globálna štruktúra dovozu paliva sa ďalej posúvala. Podiel starého kontinentu na globálnom importe dosiahol v prvom polroku 33 %, zatiaľ čo ázijský klesol na 63 %, konkretizoval Cedigaz.

Napriek tomu, že Európa celkovo zvýšila dovoz skvapalneného zemného plynu, krajiny v rámci regiónu vykázali pomerne rôznorodú importnú dynamiku. Francúzsko a Španielsko znížili dovoz LNG v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2 mt, resp. o 1,5 mt.

Tento pokles je vysvetliteľný veľmi vysokou porovnávacou základňou (v H1 2022 obe krajiny doviezli rekordné objemy), pričom francúzsky dovoz bol významne ovplyvnený aj štrajkmi, ktoré v marci 2023 zablokovali tri zo štyroch dovozných terminálov, uviedol Cedigaz.

Naopak, Nemecko a Holandsko k dovozu v H1 2022 spolu pridali 5 miliónov ton vďaka novým dovozným zariadeniam spusteným v druhom polroku minulého roka, resp. v H1 2023, vrátane plávajúcich skladovacích a regasifikačných jednotiek (FSRU) v Nemecku, ktoré krajine umožnili začať s dovozom LNG koncom roka 2022, a Eemshaven FSRU v Holandsku.

Rusko stále tretím najväčším dodávateľom po USA a Katare

Napriek stanovenému cieľu EÚ postupne vyradiť ruský plyn (vrátane LNG), ako aj prebiehajúcim diskusiám v rámci EÚ o možných sankciách proti ruskému LNG, zostali jeho dodávky do Európy v prvom polroku 2023 silné, na úrovni rekordného roku 2022, poznamenal Cedigaz.

V prvej polovici roku 2023 zostalo Rusko s podielom viac ako 10 % na celkovom dovoze LNG regiónu tretím najväčším dodávateľom do Európy po USA a Katare.

Ruské dodávky dosiahli v prvej polovici tohto roka 7,6 mt. V porovnaní s predkrízovými úrovňami v roku 2021 však podiel ruského LNG na celkovom dovoze skvapalneného zemného plynu do Európy klesá, predovšetkým v dôsledku výrazného nárastu dodávok LNG z iných regiónov, najmä z USA, uviedol Cedigaz.

V 1. polroku 2023 niektoré členské štáty EÚ zvýšili svoju závislosť od ruského LNG. Týka sa to Belgicka, Španielska či Grécka, ako aj krajín v rámci širšieho európskeho regiónu, konkrétne Turecka, poznamenala asociácia.

Ostatní členovia EÚ vrátane Holandska a Francúzska znížili dovoz z Ruska. Nemecko, nový dôležitý dovozca LNG, hoci ešte nezaviedol akékoľvek formálne sankcie voči ruskému LNG (na rozdiel od Spojeného kráľovstva), nedoviezol ani jeden ruský náklad.

Ázijský dovoz

Ázijské dovozy stagnovali v dôsledku tlmeného oživenia čínskeho apetítu a nárast dopytu v Thajsku bol kompenzovaný poklesom japonského dovozu, uviedol Cedigaz. Južná a juhovýchodná Ázia podľa asociácie vykazovali v H1 2023 zmiešanú dynamiku, pretože niektoré cenovo citlivé trhy vrátane Indie a Bangladéša znížili obstarávanie LNG, zatiaľ čo iné vrátane Thajska, Singapuru a Bangladéša zvýšili dovoz LNG v reakcii na stabilizáciu svetových trhov s plynom a pokles spotových cien LNG v tomto roku.

Samotné Thajsko v prvom polroku 2023 zvýšilo dovoz LNG medziročne o ohromujúcich 1,8 milióna ton (+46 %), pretože klesajúca domáca produkcia a nižší dovoz plynu z Mjanmarska spolu so stabilným hospodárskym rastom a vlnou horúčav v apríli podporili nárast dopytu po LNG na výrobu elektriny.

Okrem toho Čína vykázala relatívne mierne oživenie dopytu, keď zvýšila dovoz LNG o 6 % (+2 mt na 33,1 mt). V prvej polovici roku 2023 bol čínsky dovoz LNG stále výrazne pod úrovňou dovozu pred krízou (viac ako 39 mil. ton dovezených v oboch polrokoch roku 2021), tvrdí Cedigaz.

Dovoz LNG do Japonska klesol o 4,9 milióna ton (-13 %) z dôvodu miernejšieho počasia, silných zásob a vyššej produkcii jadrových elektrární.

Vzhľadom na oživenie čínskeho dovozu LNG a slabý dopyt z Japonska v prvej polovici roku 2023 by Čína v roku 2023 mohla obnoviť svoju pozíciu najväčšieho svetového dovozcu LNG po tom, ako ju v roku 2022 zosadilo Japonsko, uviedol Cedigaz.

Južná Kórea a Taiwan zvýšili dovoz LNG v 1. polroku 2023 medziročne o 1 percento.

Brazília a Blízky východ

Brazília, ktorá bývala kľúčovým kupujúcim v regióne Strednej a Južnej Ameriky, doviezla v prvom polroku 2023 len 0,2 milióna ton, o 1,3 mt menej v porovnaní s H1 2022 (1,5 mt) a oveľa menej v porovnaní s maximami v roku 2021 (2,7 a 4,9 mt v H1 a H2 2021), keďže zvýšená výroba vodnej energie v rokoch 2022-2023 umožnila krajine výrazne znížiť nákladný dovoz LNG, vysvetlil Cedigaz.

Kľúčoví dovozcovia na Blízkom východe, Kuvajt a Spojené arabské emiráty, znížili dovoz o 0,3 mil. ton v dôsledku poklesu kuvajtského dopytu, kde vysoká dostupnosť vykurovacieho oleja obmedzovala spotrebu plynu v energetickom sektore.

USA opäť popredným vývozcom

USA znovu získali svoj status popredného vývozcu LNG v prvej polovici tohto roka po tom, ako texaský závod Freeport obnovil svoju prevádzku po výpadkoch v H2 2022 spôsobených požiarom.

K 1. polroku 2023 dosiahol vývoz LNG z USA úroveň 41,4 milióna ton a tvoril 21 % celosvetovej ponuky, vyčíslil Cedigaz s tým, že austrálsky a katarský vývoz LNG dosiahol 39,7 mt, resp. 39,2 mt.

Traja trhoví lídri – USA, Austrália a Katar – spolu predstavovali 60 % celosvetovej ponuky.

V prvej polovici roku 2023 v dôsledku reštartu závodu Snohvit LNG spoločnosti Equinor s kapacitou 4,2 mtpa Nórsko zásadne prispelo k rastu globálnej ponuky LNG (+2,1 mt).

Druhý najväčší nárast dodávok LNG v rámci krajín zaznamenalo Alžírsko (+1,1 mt), ktorému sa podarilo zvýšiť dostupnosť vstupného plynu uprostred mohutného rastu dopytu po LNG zo strany európskych kupujúcich, uviedol Cedigaz.

Ďalší africký vývozca, Mozambik, ktorý sa pripojil ku klubu vývozcov koncom roka 2022 po spustení Coral South FLNG (3,4 mtpa), poskytol 0,9 mt dodatočných objemov.

Spoločný rast exportu z Alžírska a Mozambiku (+2 mt) bol kompenzovaný poklesom dodávok od ostatných afrických exportérov – Nigérie a Egypta.

Nigéria znížila svoj vývoz LNG o 1,4 mt v dôsledku bezpečnostných problémov s ropnou a plynárenskou infraštruktúrou, nedostatku investícií a klesajúcej súvisiacej produkcie zemného plynu na ropných poliach v krajine.

Egypt musel znížiť dodávky LNG o 0,6 milióna ton, pretože dostupnosť vstupného plynu klesla v dôsledku rastúceho domáceho dopytu po zemnom plyne a spomaľovania produkcie plynu z pôvodných polí, uzavrel Cedigaz.