Barcelona 2. júla 2020 – Hoci koronavírusovou pandémiou výrazne zasiahnutý európsky dopyt po plyne postihne jeho dodávateľov, existuje aj svetlá stránka súčasnej situácie. Lacný plyn pomôže podporiť pokrízový hospodársky rast. Ako cenovo dostupný prostriedok na zníženie uhlíkových emisií podnieti vlády a krajiny k väčšiemu rozvoju produkcie elektriny z plynu, väčšinou na úkor uhlia. Tvrdí to nový online štvrťročník Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Global Voice of Gas (GVG) vo svojom prvom vydaní.

„Pre mnoho krajín bude plyn cenovo dostupnou možnosťou na uľahčenie energetického prechodu z uhlia či z ropy,“ povedal pre GVG generálny tajomník Európskeho združenia pre plyn Eurogas James Watson. „Myslíme si, že plyn bude v nasledujúcich desiatich rokoch hrať významnú úlohu, pretože spraví veľa „dekarbonizačnej práce“ za dostupnú cenu, zatiaľ čo náklady na obnoviteľné zdroje a vodík budú klesať,“ skonštatoval.

Ďalšou hybnou silou prechodu z uhlia na plyn je podľa GVG systém emisných kvót v EÚ, zahŕňajúci emitentov, ktorí platia za povolenia na pokrytie svojich emisií v danom roku. Cena kvót vrcholila minulý rok na úrovni takmer 30 eur/mt CO2, čo tlačilo prevádzkovateľov k väčšiemu nahrádzaniu uhlia čistejšími zdrojmi energie, ako je plyn. Pandémia a následný pokles emisií oslabili dopyt po kvótach, čo cenu stlačilo pod 20 eur/mt. Opätovné otvorenie ekonomík by však malo podnietiť jej oživenie.

Pokiaľ ide o politické rozhodnutia, Nemecko sa už zaviazalo postupne vyradiť uhoľnú energiu do roku 2038 alebo skôr a niektoré uhoľné elektrárne nahradí plynovými. Podľa analytika Rystad Energy Carlosa Torresa Diaza Nemecko tento proces pravdepodobne urýchli vzhľadom na aktuálny cenový trend. „Nedáva to len environmentálny, ale aj ekonomický zmysel,“ dodal.

Watson súhlasí, že Nemecko sa môže pokúsiť vytlačiť uhlie rýchlejšie, ako stanovuje jeho oficiálny cieľ. „Nemci sú pripravení mať veľmi silné odvetvie produkcie elektrickej energie zo zemného plynu a obnoviteľných zdrojov,“ povedal s tým, že o tom svedčí aj spôsob plánovania dekarbonizácie plynovej siete smerom k vodíku.

GVG pripomína, že aj Poľsko, ktoré vyrába 80 % svojej elektriny z uhlia, sa začína k plynu stavať priaznivejšie. Štátna firma PKN Orlen nedávno vyhlásila, že do novej elektrárne 1-GW Ostroleka bude investovať len v prípade, že bude spaľovať plyn namiesto uhlia. Projekt mal pôvodne byť poslednou poľskou uhoľnou elektrárňou.

Poľsko zároveň zvyšuje počet nových projektov na dovoz plynu vrátane plynovodu z Nórska, nových prepojení so susedmi a rastúcej kapacity spätného splyňovania LNG, čo podľa GVG predstavuje ďalšie možnosti pre výrobu elektriny z plynu.

Rozšíriť úlohu plynu v energetickom mixe chcú aj ďalšie krajiny. Napríklad Belgicko sa pripravuje na postupné vyraďovanie svojich jadrových kapacít a ich nahradenie mixom plynu a obnoviteľných zdrojov energie, pričom plánuje postaviť až päť nových plynových elektrární, uzavrel GVG.

Nový štvrťročný digitálny časopis Global Voice of Gas pripravuje IGU v spolupráci s portálom Natural Gas World. Jeho cieľom je zaoberať sa najaktuálnejšími a najdôležitejšími otázkami, výzvami a príležitosťami v odvetví plynárenstva.