Horný Smokovec 21. júna 2021 – Sektor vykurovania patrí spolu s priemyslom medzi dve oblasti, v ktorých zemný plyn na Slovensku dominuje. Napriek tomu v ňom plynárenstvo čakajú veľké výzvy v súvislosti so značným počtom domácností, ktoré kúria tuhým palivom, ako aj nevyužitými plynovými prípojkami. Na konferencii VYKUROVANIE 2021, „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“ v Hornom Smokovci to povedal poradca prezídia Slovenského plynárenského a naftového zväzu Ján Klepáč.

„Z celkovej spotreby zemného plynu v SR, 5 mld. m3 ročne, sa vo vykurovaní využije približne 2,5 mld. m3, teda 50 %. A to najmä v centrálnych zdrojoch tepla, kde je pripojených 1,8 milióna obyvateľov. Sú tu aj individuálne zdroje vykurovania, ktoré využíva 623.700 domácností, plus maloodber,“ vyčíslil Klepáč.

V tejto súvislosti pripomenul, že plynárenstvo ešte čakajú veľké výzvy. Jednou z nich je skutočnosť, že zhruba 250.000 domácností kúri tuhým palivom. „Problémom Slovenska nie sú emisie CO2. To je problém v Nemecku, Poľsku, Česku, Rumunsku, nie u nás,“ zdôraznil poradca prezídia SPNZ s tým, že SR znížila emisie CO2 voči roku 1990 o vyše 40 % a z tohto objemu 60 % znížila slovenská energetika.

„Problémom Slovenska sú jemné prachové častice, ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhých látok, ako sú drevo, uhlie a ´čo hospodársky dvor dal´,“ doplnil.

Druhou výzvou je podľa jeho slov 100.000 mŕtvych plynárenských prípojok, ktoré sa nevyužívajú a distribúcia robí všetko preto, aby tento stav zmenila.

Pokiaľ ide o budúcnosť, Klepáč predstavil termín „tretia plynárenská revolúcia“ a v jej súvislosti historický oblúk, ktorým sa plynárenstvo dostalo od využívania svietiplynu s 50-percentným podielom vodíka cez využívanie zemného plynu k úvahám a plánom na možné využívanie obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, ako sú vodík či biometán.

Poradca prezídia SPNZ pripomenul, že na Slovensku je v prevádzke 113 bioplynových staníc, ale žiadna biometánová. „Teoreticky, ak by všetky vyrábali biometán, produkovali by 160.000 m3, čo je však veľmi málo. Podľa štúdie SPU Nitra má SR potenciál vyrábať až 456 mil. m3 biometánu, ktorý môže priamo posielať do plynárenskej siete,“ ozrejmil Klepáč s tým, že biometán predstavuje pre SR zatiaľ nevyužitú príležitosť.

Zdôraznil tiež význam technológií zachytávania a ukladania uhlíka, ktoré už využíva niekoľko projektov, napríklad nórsky Northern Lights, spracúvajúci 26 mil. ton CO2, ktoré sa ukladajú do vyťažených plynových a ropných polí v Severnom mori.

Na záver zopakoval, že SR nemá problém s CO2 a 50,7 % jej územia patrí do najvyššej environmentálnej kvality a keď skončí výroba elektriny z uhlia na hornej Nitre, dostane sa na 7. miesto najmenej emisných ekonomík v Európe. „Myslím si, že zemný plyn pomôže Slovensku aj  Európe skutočne splniť ambiciózne environmentálne ciele,“ uzavrel poradca prezídia Slovenského plynárenského a naftového zväzu Ján Klepáč.