Bratislava 6. októbra 2020 – Podpora pre plynovú mobilitu by sa mala niesť v znamení zrovnoprávnenia celého jej reťazca. Dôležité je, aby bola systematická a zahŕňala daňové zaťaženie palív, cestné poplatky aj infraštruktúru. Na tradičnej Jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal riaditeľ divízie rozvoja podnikania spoločnosti SPP Juraj Mihaľ, ktorý by uvítal, keby štát venoval plynovej mobilite minimálne takú pozornosť ako elektromobilite, či už v oblasti MHD, medzimestskej nákladnej dopravy alebo pri budovaní infraštruktúry. SPP má súčasne záujem aj podporu plynovej mobility z európskych peňazí, napríklad z Modernizačného fondu.

„Prirodzene, tak ako konkurenčné fondy na podporu elektromobility sú nafukované, hľadáme možnosti, ako nájsť podporu aj pre CNG a LNG,“ uviedol Mihaľ s tým, že spoločnosť má o takéto zdroje záujem a tieto možnosti analyzuje, nepovažuje to však za jedinú možnosť podpory CNG a LNG.

„Potrebujeme zrovnoprávniť celý reťazec plynovej mobility,“ zdôraznil Mihaľ, podľa ktorého nejde len o vyhlásenie dotácií na automobily a jednorazové „nafúknutie“ flotily o pár percent. „Náš záujem je skôr systematická podpora mobility ako takej, či už na strane paliva a daňového zaťaženia, či už to je na strane poplatkov za mýto a využívanie ciest a diaľnic. A neposlednom rade, infraštruktúra a jej rozvoj,“ pripomenul Mihaľ. SPP sa podľa jeho uvedenými aspektmi zaoberá a chce byť aktívna ako doteraz. “Tento boj vidím na viacerých frontoch a bez rámca – alebo ´dáždnika´ – nemôže byť úspešný,“ dodal s tým, že v súvislosti s infraštruktúrou sa dlhodobo prezentuje pohľad „vajce alebo sliepka“.

„Nie sú autá, lebo nie sú stanice, nie sú stanice, lebo nie sú autá. Toto je prvý, rozhodujúci bod, ktorý treba urobiť a my ho robíme bez ohľadu na to, že ďalšie body nie sú dostatočne nastavené,“ povedal. SPP sa tento krok rozhodlo urobiť „na vlastné triko“, ide postaviť stanice a súčasne chce, aby na ne chodili autá.

„Takže prvý krok je „naboostovanie“ infraštruktúry, ale flotila áut sa nenafúkne len vďaka tomu, že stanice vyrastú. Palivo musí byť konkurencieschopné. Takže druhý krok by som videl jednak v možnosti zvýhodnenia CNG ako takého v rámci spotrebnej dane, ale zároveň aj iný nástroj pre kamiónovú dopravu, kde už vidíme, že v Nemecku funguje oslobodenie LNG kamiónov od diaľničného mýta,“ vysvetlil Mihaľ, ktorý uvedené kroky považuje za zásadné.

Plynová mobilita podľa neho poskytuje adekvátne alternatívne palivo voči dieselovým alebo benzínovým motorom, pričom nejde o snahu konkurovať elektromobilom, ale o prirodzenú synergiu najmä v sektoroch, kde elektrická doprava nikdy nemôže hrať prím vzhľadom na svoje technologické obmedzenia. „To vidíme v oblasti ťažkej nákladnej prepravy, lodnej prepravy a medzimestskej diaľkovej prepravy, kde je potenciál LNG oveľa realizovateľnejší,“ poznamenal.

SPP by podľa jeho slov uvítal, aby sa plynovej mobilite zo strany štátu venovala minimálne taká pozornosť ako elektromobilite, či už v oblasti MHD, medzimestskej nákladnej dopravy alebo budovaní infraštruktúry. Bez ohľadu na legislatívne podmienky sa však snaží byť pionierom v plynovej mobilite.

„Realizujeme projekt fuelCNG, ktorý prinesie novú sieť plniacich staníc na CNG a LNG, ide o 14 nových staníc na odpočívadlách koridorov diaľnic D1 a D2 a tri stanice na LNG. Tento projekt by sme mali zrealizovať v roku 2023 a chápeme ho ako veľký ´boost´ pre infraštruktúru na Slovensku, ktorá musí ísť ruka v ruke, keď už nie so zvýhodňovaním plynovej mobility, tak nie s jej znevýhodňovaním,“ zdôraznil Mihaľ, ktorý sa vyjadril aj k rozvoju vodíkových technológií.

„Vítame iniciatívy pri rozvíjaní vodíkovej iniciatívy, ale vzhľadom na technologickú pripravenosť paliva ako takého by som uvítal väčšiu pozornosť venovanú plynovej mobilite, pretože mám pocit, že preskakujeme technologicky pripravené šetrné palivo, ktoré je k dispozícii hneď a ktoré vie výsledky dosiahnuť v krátkodobom horizonte,“ uzavrel riaditeľ divízie rozvoja podnikania spoločnosti SPP Juraj Mihaľ .