Bratislava 26. mája 2020 – Pre reštart slovenskej ekonomiky po koronakríze bude okrem iných faktorov dôležitý aj postoj Európskej únie k jej environmentálnym ambíciám. Slovenská vláda bude v tejto súvislosti presadzovať prijímanie opatrení v záujme slovenskej ekonomiky vrátane ťažkého priemyslu. Na online konferencii Hospodárskych novín pod názvom Reštart slovenskej ekonomiky to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec.

Únia podľa neho už pred krízou svojimi politikami čiastočne vyháňala niektoré odvetvia priemyslu a typy podnikania z Európy. „Toto by malo byť prehodnotené. Týka sa to hlavne ambícií z hľadiska Európskeho zeleného dohovoru a ďalších politík, ktoré mali nasmerovať EÚ na ekologickejšiu trajektóriu,“ uviedol Oravec podľa ktorého bude, že je kľúčové to, čo sa bude diať v nasledujúcich mesiacoch. „Pretože ´zelený deal´, ak by teda bol realizovaný, ako bol plánovaný, by asi znamenal koniec hutníctva na Slovensku, znamenal by veľké problémy pre časť ťažkého priemyslu,“ upozornil štátny tajomník MH s tým, že kríza tento problém aj v EÚ „nasvietila“ čiastočne inak.

Prvá videokonferencia ministrov obchodu EÚ, na ktorej sa ako štátny tajomník zúčastnil, sa venovala aj problematike zvýšenia strategickej autonómie EÚ vzhľadom na množstvo produktov, ktoré sa vyrábajú mimo nej, najmä v Číne. Oravec považuje za dôležité, ako sa o týchto otázkach bude hovoriť na európskej úrovni, pričom SR bude presadzovať záujem slovenskej ekonomiky vrátane ťažkého priemyslu. „Aby sme prijímali rozhodnutia  ktoré pre nebudú znamenať ´bozk smrti´. Naopak, myslím si že máme byť vďační za všetky typy aktivít, nemusí to byť to byť inovačné podnikanie typu Silicon Valley. Budeme vďační za každú ekonomickú aktivitu, ktorú na Slovensku zachováme alebo budeme rozvíjať,“ dodal.

Podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku treba bojovať o každé pracovné miesto. „Sme z hľadiska jednotných politík EÚ v troška zložitej situácii, pretože Európa tvorí len 8 % celosvetového CO2, ale ideme prijímať také zásadné opatrenia,  ktoré nám zásadným spôsobom zhoršia práve tie časti priemyslu, ktoré sú na Slovensku,“ podčiarkol. Zložitosť spočíva aj v tom, že Slovensko  je malá krajina, politicky má v rámci Únie slabý „politický výtlak“ a má lobovať za to, aby prijímané opatrenia neboli také devastujúce pre slovenské firmy a priemyselné podniky. „Je to v tomto smere dosť zložitá situácia a treba tlačiť na to, aby sme dokázali zmierniť veci, pokiaľ ide o environmentálnu politiku,“ skonštatoval Machunka.

Oravec sa v diskusii dotkol aj neadresných opatrení, ktoré majú pomôcť slovenskej ekonomike, Jedným z nich má byť zníženie cien energií, ktoré si v súčasnosti nesú „záťaže minulosti“ a zahŕňajú položky, ktoré by v nich nemali byť. „Ak sa nám podarí znížiť cenu energie, vidím to ako významnú neadresnú pomoc, týkajúcu sa hlavne tých  firiem, ktoré majú náklady na energie ako veľkú nákladovú položku,“ zdôraznil štátny tajomník MH..