Bratislava 9. septembra 2021 – Ciele balíka Fit for 55 sú ambiciózne, ale nie je jasné, ako sa k nim dopracovať. Na workshope „Fit for 55 a slovenská energetika“ to povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek. Pri definovaní postoja rezortu k balíčku okrem iného zdôraznil aj potrebu technologickej neutrality aj zachovanie európskej konkurencieschopnosti pri dosahovaní uvedených cieľov.

 „Nastavili sme si strašne krásne, ambiciózne ciele a namaľovali si peknú budúcnosť, ale nikto nepovedal, ako sa k tomu dopracovať. Jednoducho nám tam stále chýba tá cesta,“ skonštatoval Galek.

Pripomenul, že pôvodné ciele 32 % podielu OZE a 32,5 % pri energetickej efektívnosti, ktoré sa teraz idú zvyšovať na 40% OZE a 36 – 39 % v prípade efektívnosti, pričom na národných úrovniach nie je zadefinované, ako to dosiahnuť.

Očakával by opačný princíp. „Národné štáty dajú podklady – toto sú naše možnosti, takýmto spôsobom chceme ísť. Napríklad SR presadzuje technologickú neutralitu, ktorá nie je vždy, ako aj v prípade balíčka, zohľadňovaná. Veľa sa hovorí aj o nákladovej efektivite, ktorá by mala dostávať priestor,“ zdôraznil.

Dôležité podľa neho tiež bude, aby líderstvo v ekologických témach a stanovené ambiciózne ciele EÚ nezabrzdili a neodsunuli hľadiska globálnej konkurencieschopnosti do úzadia.

Vláda sa v rámci balíčka Fit for 55 zameriava na zvyšovanie energetickej efektívnosti. „Vidíme hrozbu, že realizácia dodatočných úspor bude finančne aj technicky náročná,“ poznamenal Galek s tým, že zvyšovanie energetickej efektívnosti už prebiehalo v minulosti a čokoľvek nad dosiahnutú úroveň bude drahšie.

V prípade zvýšenie cieľa OZE na 40 % Galek pripustil, že národný cieľ 19,2 % sa bude zvyšovať“ Určite to pôjde hore. Členské štáty na to majú priestor, otázka opäť je, koľko to bude stáť, a to nielen v prípade realizácie, ale aj spotrebiteľa, ktorý to bude musieť zaplatiť,“ zdôraznil s tým, že v tejto súvislosti pozitívne vníma ďalšie zdroje ako FO, Modernizačný fond a ďalšie.

Rozšírenie smernice o požiadavky v sektore budov a priemyslu štátny tajomník vníma negatívne, lebo nezohľadňuje slovenskú požiadavku na flexibilitu pri tvorbe politík, keď sa dosahuje hlavný cieľ.

Galek sa pripojil aj ku kritike zaradenia budov a dopravy do systému ETS, ktoré môže negatívne ovplyvniť viaceré sektory slovenského hospodárstva. Naopak pozitívne vníma je pri určovaní národných cieľov  možnosť zachovania kritéria národného HDP, ak sú sektory mimo ETS.

Pokiaľ ide o vodík, Galek pripomenul silnú podporu MH SR jeho budúcnosti, ktorú potvrdzuje aj prezentácia slovenských vodíkových ambícii na blížiacej sa svetovej výstave Expo v Dubaji. Štátny tajomník sa v tejto súvislosti vrátil k technologickej neutralite poukazujúc na fakt, že v EÚ sa hovorí najmä o zelenom vodíku. „Zelený vodík bude bohužiaľ drahý a nebude ho toľko, koľko by sme ho potrebovali. Ale máme aj iné nízko uhlíkové zdroje, ako je jadro, kde by sa mali pozrieť na to, ako aj takýto vodík podporiť,“ dodal.

V oblasti elektromobility považuje štátny tajomník za dôležité budovanie infraštruktúry. Náklady na ňu, ako aj ceny elektriny budú podľa neho stúpať, ak má však táto oblasť pomôcť pri znižovaní CO2, treba sa na ňu zamerať.