Vyhne 8. septembra 2021 – Aktuálne technologické trendy v sektore produkcie bioplynu, technické aj legislatívne otázky spojené s prevádzkou, podporou a repoweringom bioplynových staníc, aktivity na podporu plynovej mobility a využiteľnosť biometánu v doprave či problematika udržateľnosti a ekológie. Aj také boli témy 7. ročníka konferencie „Povinnosti prevádzkovateľov bioplynových staníc 2021“, ktorú vo Vyhniach zorganizovala Slovenská bioplynová asociácia.

V programe prvého dňa rezonovala najmä diskusia o prítomnosti a budúcnosti bioplynových staníc, v ktorej vystúpil aj poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel, zástupcovia ministerstiev hospodárstva a životného prostredia či Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Skúsenosti a novinky v Českej republike s dôrazom na kritériá udržateľnosti, podporu biometánu a modernizáciu bioplynových staníc predstavil predseda združenia CZ Biom Jan Habart.

Problematiku prolongácie podpory, resp. repoweringu z pohľadu bioplynových staníc priblížil Jozef Hudák z advokátskej kancelárie Poláček & Partners.

Prínos bioplynových staníc k ochrane životného prostredia vo svojom vystúpení vyzdvihol Juraj Musil z INECO.

Druhý deň konferencie sa sústredil najmä na biometán. Aktivity na podporu plynovej mobility prezentoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský, ktorý v tejto súvislosti priblížil aj nedávno podpísané Memorandum o podpore plynovej mobility.

Problematike podmienok pripojenia zariadenia na výrobu biometánu k distribučnej sieti a možnosti využitia biometánu sa venoval Milan Kachút zo spoločnosti SPP-distribúcia.

Na plynovú mobilita sa vo svojich vystúpeniach zamerali aj Pavol Kubala zo spoločnosti BOSTA, ktorý predstavil využiteľnosť biometánu v doprave a Igor Pipíška z Envien Group, ktorý vidí obnoviteľný plyn, ako príležitosť pre ekonomicky efektívnu dekarbonizáciu dopravy.

Praktické skúsenosti s výrobou biometánu boli témou vystúpenia Martina Pribolu z PM  a Ivan Junga zo spoločnosti HUTIRA Slovakia sa venoval čisteniu bioplynu membránovou technológiou.