Varšava 4. januára 2022 – Súčasná koncepcia systému obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS) je chybná. Namiesto toho, aby slúžilo udržateľnej a spravodlivej klimatickej politike, sa obchodovanie s emisiami CO2 stalo nástrojom špekulácií, píše poľský premiér Mateusz Morawiecki pre portál euractiv.com.

Európska únia podľa neho stojí pred okamihom zásadných rozhodnutí. Jedným z nich je odpovedať na otázku, čo robiť so systémom obchodovania s emisiami CO2.

„Zvýšenie cien sa vymklo spod kontroly a zasahuje do rozpočtu domácností občanov EÚ. Ohrozuje finančnú bezpečnosť obyčajných ľudí, ktorí už utrpeli pandemickou krízou. Predovšetkým podkopáva dôveru občanov v koncepciu klimatickej politiky EÚ,“ tvrdí Morawiecki.

Šéfka Európskej komisie podľa neho nedávno prezentovala zásadu „účel svätí prostriedky“. Preto, bez ohľadu na náklady, musí klimatická politika nasledovať zvolenú cestu, píše poľský premiér. „Je to v rozpore s predpokladmi spravodlivého energetického prechodu, ktorý obhajuje Poľsko a ďalšie krajiny,“ zdôraznil.

Téza, že zvyšovanie cien emisií, a teda razantné zvyšovanie účtov za energie, je správny smer, ktorý si nevyžaduje úpravy, podľa neho v skutočnosti znamená zelenú ďalšiemu špekulatívnemu fungovaniu systému EÚ.

Ceny energií

Morawiecki pripomenul slová Ursuly von der Leyenovej, že „rastúca cena povoleniek  je silným ekonomickým stimulom pre spoločnosti, aby sa stali efektívnejšími a prešli na čistú výrobu“.

„Správne, toto je logika znižovania emisií, ale systém obchodovania ETS mal podnietiť spoločnosti, aby sa racionálne rozvíjali, nie nanucovať im tempo, ktoré ohrozuje ich rast,“ píše Morawiecki, podľa ktorého rýchly rast cien nebude pozitívnym stimulom, ale prekážkou znemožňujúcou fungovanie tisícok firiem. Ďalším dôsledkom je rastúci odpor európskych spoločností, ktoré sa môžu vzbúriť proti gigantickým nákladom na nespravodlivú energetickú transformáciu.

Zelenú dohodu nevybudujeme, ak zasiahne prosperitu Európanov, domnieva sa poľský premiér, ktorý považuje stabilné a predvídateľné ceny za rozhodujúce pre zodpovedný prechod. „Príliš veľká volatilita cien EUA môže ohroziť investície potrebné pre stabilitu našich ekonomík. Súčasná energetická kríza ukazuje dôsledky cenovej nestability v tomto citlivom sektore ekonomiky,“ uviedol.

Práve pozorovaný obrovský nárast výrobných nákladov podľa Morawieckého núti spoločnosti dočasne znižovať výrobu – objavuje sa fenomén „deštrukcie dopytu“.

Problémy so zásobovaním výrazne zvyšujú ceny potravín a prispievajú k zvýšeniu inflácie. Náklady na nákup emisných kvót v rámci EU ETS zároveň spôsobujú, že účty za energiu v Poľsku a mnohých krajinách EÚ rastú v bezprecedentnom rozsahu, opísal poľský premiér ďalšie dôsledky aktuálneho stavu.

K cene uhlíka sa malo dospieť až v roku 2030, aj to pri najprísnejšom scenári, pripomenul. „Pri takýchto rozdieloch v prognózach a realite nemožno prechod považovať za spravodlivý, zrozumiteľný pre občanov a predvídateľný pre firmy, ktoré predsa musia svoje investície plánovať vopred a nákladovo optimálnym spôsobom,“ skonštatoval.

Rast cien energií podľa Morawieckého eskaluje aj ruská geopolitická hra. Na akomkoľvek trhu monopol skôr či neskôr využije svoju výhodu. Dnes to zažíva celá Európa, nielen EÚ, ale aj Moldavsko a Ukrajina, tvrdí poľský premiér, ktorý je rád, že predsedníčka EK má na túto otázku rovnaký názor ako Poľsko. „Závislosť Európy od dovozu energetických zdrojov, najmä od jediného dominantného dodávateľa, je v rozpore so záujmami EÚ,“ uviedol Morawiecki, podľa ktorého by to nemal byť argument proti reforme ETS, ale proti anti-EÚ energetickým projektom, ako je Nord Stream 2. Preto sa znova vracia otázka, prečo EÚ nezabránila Nemecku v realizácii tohto projektu plynovodu, dodal.

Budúcnosť klimatickej politiky EÚ

„Ak rýchlo nezačneme riešiť vznikajúcu krízu, bude to mať mnohodimenzionálne dôsledky,“ myslí si Morawiecki. EÚ bola vždy lídrom v boji proti klimatickým zmenám a je podľa neho pochopiteľné, že si túto pozíciu chce udržať. Touto cestou chce ísť aj Poľsko. „V duchu solidarity sme sa dohodli na zvýšení cieľa zníženia emisií do roku 2030 na 55 %,“ pripomenul. Podmienkou však podľa neho bolo získanie záruk, že vykonávacie akty budú technologicky neutrálne a že sa vyrieši problém deficitu kvót v prijímateľských krajinách Modernizačného fondu.

„So sklamaním konštatujem, že tieto podmienky neboli zahrnuté do návrhov EK Fit for 55. Vysoké ceny povoleniek v kombinácii s obmedzenou investičnou podporou môžu z dlhodobého hľadiska výrazne spomaliť tempo transformácie v Poľsku a pochovať tak ambiciózne ciele klimatickej politiky,“ zdôraznil poľský premiér a dodal, že energetický prechod nie sú preteky, kde záleží na rýchlosti, ale spoločná cesta, ktorou musíme prejsť všetci spolu.

Reforma ETS

„Preto považujem za potrebné uskutočniť hlbokú reformu systému ETS, ktorá zohľadní aktuálnu situáciu na energetickom trhu a trhu s emisnými kvótami, ako aj závery Európskej rady z decembra 2021,“ pokračoval Morawiecki, podľa ktorého sú teraz potrebné dva prvky na priblíženie sa k spravodlivejšiemu systému obchodovania ETS.

Prvým je analýza a kontrola trhu s emisnými kvótami. Vybudovaním vhodných regulačných a dozorných riešení treba preťať špekulatívnu bublinu, ktorá sa vytvorila okolo obchodovania s ETS, domnieva sa poľský premiér.

„Po druhé, tlak, ktorý vyvíja trhová stabilizačná rezerva (MSR) na dodávky emisných kvót, by sa mal znížiť. Každý rok ide do MSR približne 300 až 400 miliónov kvót, čím sa drasticky znížuje počet kvót dostupných na aukciu,“ tvrdí Morawiecki s tým, že keď ceny na trhu ETS kolíšu medzi 70 a 90 eurami, kvóty sú stále sťahované z trhu a presúvajú sa do rezervy.

„ETS je potrebné zmeniť aj preto, aby táto cesta už nepripomínala bitcoin, kde vidíme veľa špekulácií. Takáto ekonomika nie je zdravá, keďže na ňu doplácajú predovšetkým naši občania,“ upozornil poľský premiér.

Nasledujúce roky budú podľa neho skutočnou skúškou pre klimatickú politiku EÚ. Kľúčom k jej úspechu je pokrok v znižovaní emisií CO2. Treba si však uvedomiť, že znižovanie emisií nie je samoúčelné.

„Cieľom je vybudovať čisté a obývateľné mestá pre nás všetkých. Starostlivosť o životné prostredie však musí slúžiť ľuďom, nie vytvárať náklady, ktoré nedokážu znášať. Bez dôvery občanov EÚ nemožno robiť žiadnu politiku. To platí aj pre klimatickú politiku,“ uzavrel poľský premiér Mateusz Morawiecki pre portál euractiv.com.