Bratislava 17. februára 2021 – Niet pochýb o úlohe vodíka pri dekarbonizácii EÚ a dôležitá rola pripadne aj existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Na online podujatí „Jeden krok k transformácii energie, obrovský skok pre strednú a východnú Európu: Vodíkový výhľad na klimatickú neutralitu“ to povedal Milan Sedláček, vedúci európskych záležitostí a stratégie spoločnosti Eustream. O podujatí informoval portál euractiv.com.

Sedláček pri tejto príležitosti poukázal aj na viaceré problémy, ktoré s nástupom vodíka súvisia, napríklad na nedostatok financií na úpravy existujúcich sietí. Mnohé z nich v krajinách SVE pochádzajú zo sovietskej éry. Na Slovensku v súčasnosti existuje projekt, ktorý sa zaoberá otázkou, či by sa dali opätovne použiť na prepravu vodíka.

Zástupca Eustreamu upozornil i na problém akceptácie vodíka verejnosťou a uviedol, že chudoba, cenotvorba aj politika môžu zabrániť jeho prijatiu, najmä tam, kde je viac znečisťujúca energia lacnejšia. „Ukazuje to problémy s prístupom k energii najmä v postkomunistických krajinách a domácnostiach s nízkym príjmom. Tieto domácnosti majú, samozrejme, tendenciu prechádzať na lacné a špinavé energetické nosiče, čo spolu s využívaním uhlia spôsobuje krajinám problémy so znečistením ovzdušia,“ skonštatoval Sedláček.

Na podujatí pripomenul “domácu úlohu“ týkajúcu sa regulačných aspektov, ktorú si musí urobiť Európska komisia. „Prosím, nebuďte od začiatku príliš rigidní. Zmesi a plyny s nízkym obsahom uhlíka sú ´nízko visiacim ovocím´. Musí to byť v prospech všetkých,“ dodal.

Poľský minister pre klímu a životné prostredie Michał Kurtyka prezentoval názor, že existujúca plynárenská sieť by mala byť upravená na prepravu vodíka a mala by pomôcť zvýšiť dopyt.  „Musíme prispôsobiť siete. Musíme sa ubezpečiť, že existujúca plynárenská infraštruktúra bude prispôsobená tak, aby prepravovala aj dekarbonizované plyny vrátane vodíka,“ zdôraznil.

Hoci je dôležité rozvíjať výrobu dekarbonizovaného vodíka, najdôležitejšie je zvýšenie jej objemu a zníženie nákladov, tvrdí námestník poľského ministerstva pre klímu a životné prostredie Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Účastníci podujatia v tejto súvislosti vyzvali tvorcov politík v Európe, aby odložili debatu o zdrojoch výroby vodíka a namiesto nej sa zamerali na zvýšenie výroby. Dôležitejšie než na technológiu výroby vodíka, a teda jeho „farbu“, je sústrediť sa na emisie CO2.

„Nemali by sme sa pozerať na definíciu podľa farieb, ale na obsah CO2, ktorý je nevyhnutný pre návratnosť výroby,“ povedal Kurtyka a dodal, že EÚ by mala prijať technologicky neutrálny prístup, ktorý zahŕňa aj nízkouhlíkový vodík vyrobený z jadrovej elektriny.

Vodík predstavuje spôsob, ako môžu krajiny SVE závislé od uhlia presunúť svoj priemysel od fosílnych palív, tvrdí eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Analýza EK podľa nej ukazuje, že každá investícia do obnoviteľného vodíka vo výške 1 miliardy EUR vedie k vytvoreniu približne 10.000 pracovných miest v dodávateľskom reťazci.

Portál euractiv.com pripomenul, že krajiny SVE podnikajú konkrétne kroky smerom k rozvoju vodíkových technológií. Slovensko založilo centrum pre vodíkové technológie. Poľsko predstavilo vodíkovú stratégiu. Bulharsko oznámilo, že vypracuje národný vodíkový plán a Chorvátsko pripravuje národný program rozvoja trhu s vodíkom.

Maďarsku vidí  dvojitú úlohu vodíka, jednak ako paliva pri zmiešaní so zemným plynom, ako aj pri skladovaní energie považuje za dvojitú – ako skladovanie a ako palivo zmiešané so zemným plynom. Projekty sa zameriavajú na výskum, prepravu a primiešavanie vodíka.

Foto: energie-portal.sk