Yogyakarta, 10. októbra 2019- Medzinárodná plynárenská únia (IGU) otvára novú kapitolu v svojej takmer 90-ročnej histórii. Na zasadnutí Rady, ktorej členom je aj Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ), rozhodla, že od roku 2021 bude mať stále sídlo svojho sekretariátu. Doteraz sa menilo v pravidelnej rotácií a posledným dočasným sídlom je Barcelona. Delegáti si spomedzi finalistov, Londýna a Paríža, vybrali metropolu Veľkej Británie. Napriek hroziacemu brexitu prevážili viaceré výhody, ktoré vzali delegáti do úvahy. „Je to lepšie podnikateľské prostredie a legislatíva pre neziskové organizácie. Ďalej prevážilo lepšie letecké spojenie so svetom, lepší globálny imidž mesta i viac kvalitných anglicky hovoriacich profesionálov,“ povedal šéf Transformačného tímu IGU David Carroll. Jeho tím má teraz pol druha roka na to, aby vybral generálneho sekretára a jeho desaťčlenný tím a našiel vhodné sídlo v Londýne. Prezident IGU Joe M.

Kang ocenil prácu Transformačného tímu i verdikt delegátov. „Toto je pre IGU historický moment. Verme, že náš čaká len lepšia budúcnosť,“ dodal Kang.

Delegáti tohtoročnej Rady IGU mali na stole aj ďalšie očakávané body. Tými boli preklasifikovanie Taiwanu a Hong Kongu z pozície členských štátov na pridružených členov. Je to forma členstva, pri ktorej ostávajú všetky práva vrátane hlasovacieho, okrem možnosti uchádzať sa o predsedníctvo IGU. Kang odmietol, že ide o politické rozhodnutie a nátlak niektorého z členov. „Tento problém sme mali na stole už niekoľko rokov. V súlade so stanovami IGU môže byť členským štátom len medzinárodne právne uznaný subjekt. V zozname krajín OSN Hong Kong, ani Taiwan nefigurujú, preto ich nemôžeme považovať za členské štáty, ale len za pridružených členov,“ zdôvodnil Kang. Hong Kong je autonómne územie pod správou Čínskej ľudovej republiky. Taiwan medzinárodne uznalo 21, väčšinou málo vplyvných, štátov. Slovensko patrí k tým, ktoré ho neuznali, rešpektujúc zásadu jednej Číny.

Delegáti Hong Kongu i Taiwanu dostali právo vystúpiť, no zhodli sa v tom, že s týmto návrhom súhlasia. Väčšina delegátov ho v tajnom hlasovaní schválila.

Rady IGU sa opäť stretne o rok, koncom októbra v kanadskom Vancouveri.