Brusel 4. januára 2023 – Meškajúce politiky, finančná neistota, ako aj problémy dodávateľského reťazca stoja v ceste rozvoja projektu využívania obnoviteľného vodíka v Európskej únii. Na rozdiel od stanoveného cieľa do roku 2030 produkovať 10 miliónov ton ročne a ďalších 10 miliónov dovážať očakávajú analytici S&P Global do stanoveného termínu len 4,5 milióna ton ročne európskej produkcie obnoviteľného vodíka a podobný objem jeho dovozu.

Viacerí vývojári odložili konečné investičné rozhodnutia v septembri 2022 po tom, ako hlasovanie v Európskom parlamente fakticky zrušilo kľúčový politický rámec stanovujúci pravidlá pre obnoviteľný vodík navrhnutý Európskou komisiou, pripomenul spglobal.com.

Odvetvie čakalo koncom decembra na revidované návrhy po tom, ako sa pôvodné návrhy EK stretli s varovaním priemyslu, že prísne pravidlá doplnkovosti a časovej korelácie odradia investície.

EP v septembri schválil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k navrhovanej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov, čím v skutočnosti zrušil delegovaný akt a zrušil kritériá doplnkovosti. Odvetvové orgány to spočiatku privítali, ale vývojári projektov čoskoro začali pozastavovať investičné rozhodnutia z dôvodu opätovnej neistoty.

Databáza projektov čistého vodíka S&P Global Commodity Insights ukazuje, že z celkového objemu 29,7 milióna ton produkcie je len 0,3 % projektov v prevádzke, povolených alebo vo výstavbe.

Cieľom EÚ je do roku 2030 produkcia obnoviteľného vodíka vo výške 10 miliónov ton ročne a ďalších 10 miliónov ton dovozu ročne. Analytici S&P Global však predpovedajú v uvedenom termíne len 4,5 milióna ton ročne európskej produkcie a podobný objem dovozu.

Združenie Hydrogen Europe varovalo, že neschopnosť EP a EK dosiahnuť dohodu o delegovanom akte by mohla ponechať pravidlá v rámci legislatívy RED, čo by viedlo k možnosti ďalšieho zdržania a fragmentácie trhu, keďže členské štáty EÚ transponujú pravidlá do národnej legislatívy.

Hlavný riaditeľ pre politiky v Hydrogen Europe Daniel Fraile uviedol, že rok 2023 bude rokom konečných investičných rozhodnutí pre prvé veľké vodíkové projekty v Európe, ak sa politická neistota vyrieši.

„Vzhľadom na to, že smernica o obnoviteľných zdrojoch energie by mala byť hotová do polovice roka, stanovujúc záväzné ciele pre využívanie obnoviteľných palív nebiologického pôvodu v priemysle a možno aj v doprave, vodíkoví aktéri budú mať oveľa lepší prehľad o veľkosti a potenciáli trhu,“ povedal Fraile pre S&P Global, ktorý pripomína, že každý revidovaný návrh bude musieť schváliť Európsky parlament a Rada.

Výhoda USA

Naopak, USA urobili v oblasti vodíkovej politiky pokrok a v lete zaviedli zákon o znižovaní inflácie, ktorý stanovil jasné a jednoduché dotácie až do výšky 3 USD/kg na výrobu čistého vodíka.

Mnohí investori a niektorí vývojári projektov v reakcii presunuli svoju pozornosť cez Atlantik a predstaviteľom v EÚ a Spojenom kráľovstve vyslali varovný signál o možnosti exodu kapitálu, zručností a technologického vývoja, ktorý sa predtým v Európe javil ako istý.

„Máte veľmi významné stimuly, ktoré sú v USA jasné a bez akýchkoľvek nejasností,“ povedal výkonný riaditeľ Hydrogen Council Daryl Wilson v rozhovore pre S&P Global Commodity Insights. „Je to úžasná investičná platforma,“ dodal.

Zvýšené náklady

Ďalšou otázkou je zvýšenie nákladov na projekty obnoviteľného vodíka v Európe, ktoré spôsobilo prerušenie dodávateľského reťazca a rastúce ceny energií.

Generálny riaditeľ vodíkového fondu Hy24 Pierre-Etienne Franc uviedol, že v ponukách inžinieringu, obstarávania a výstavby došlo k rozsiahlym oneskoreniam a bolo ťažké zabezpečiť dlhodobé ponuky s rýchlo sa meniacimi nákladmi na suroviny.

Franc tiež povedal, že úrokové sadzby nad 4 % začnú sťažovať financovanie projektov pre niektorých prevádzkovateľov, s rastúcim dlhovým zaťažením a zatiaľ bez vyhliadok na nižšie náklady.

Podporu EÚ na prevádzku v rokoch 2025-26 získalo približne 3 GW kapacity na výrobu obnoviteľného vodíka a Hy24 v októbri finalizoval svoj nadmerne upísaný fond vo výške 2 miliárd eur s cieľom nasadiť prostriedky v priebehu nasledujúcich piatich až šiestich rokov, dodal Franc.

Malá časť projektov, tzv. dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, bola schválená na získanie štátnej podpory, pričom granty už odblokovali investičné rozhodnutia, zatiaľ čo Európska komisia navrhla vodíkovú banku v hodnote 3 miliárd eur na podporu dopytu v súlade s cieľmi REPowerEU do roku 2030.

Odblokovanie potenciálu

Politické prekážky, ktorým čelia nízkouhlíkové a obnoviteľné vodíkové projekty v Európe, budú dočasné, pričom tieto projekty sú pripravené na rýchle zavedenie hneď, ako bude k dispozícii regulačná istota, povedal Wilson z Hydrogen Council.

Októbrová správa tejto priemyselnej skupiny s názvom „Globálne toky vodíka: obchod s vodíkom ako kľúčový faktor efektívnej dekarbonizácie“ dospela k názoru, že do roku 2030 by sa mohlo na veľké vzdialenosti prepravovať 65 miliónov ton vodíka z potenciálneho ročného trhu 140 miliónov ton. Údaje boli založené na raste dopytu v súlade so smerovaním ku klimatickej neutralite.

Názor analytikov S&P Global však hovorí len o 8,7 milióna ton/rok globálneho obchodu do roku 2030 a 103 miliónov ton dopytu ročne.

Predpokladá sa, že v roku 2030 bude obchodu dominovať preprava potrubiami, pričom dovtedy by sa mali spustiť aj prvé dodávky zeleného amoniaku a metanolu. Nemecko už spustilo prvú súťaž na dovoz zeleného amoniaku v rámci svojej schémy H2Global s dodávkami od roku 2024.

„Do roku 2030 dôjde k prvému potrubnému dovozu do Európy, keďže domáce dodávky vodíka sú obmedzené a dostupná obnoviteľná kapacita sa buduje na dekarbonizáciu energie,“ uviedol Hydrogen Council. „To uľahčí konkurencieschopné nízkouhlíkové dodávky z trhov, ako je Nórsko,“ píše sa ďalej v správe.

Do roku 2050 by podľa nej medzinárodný obchod s vodíkom a jeho derivátmi mohol dosiahnuť 400 miliónov ton ročne z celkového trhu 600 miliónov ton ročne. Obchod by mohol do roku 2050 znížiť náklady na dodávky vodíka o 25 % a ušetriť tak 6 biliónov dolárov, tvrdí správa.

Do roku 2030 je potrebných okolo 750 miliárd dolárov investícií na splnenie cieľov čistého vodíka v súlade s cieľmi nulových emisií do polovice storočia, pričom priemysel splní približne tretinu z toho v oznámeniach o projekte, povedal Wilson.

Dostatočne veľké projekty v stovkách megawattov by mohli byť postavené za približne dva roky, hoci následné projekty by podľa neho profitovali z včasného vývoja projektu, urýchlenia nasadenia a zníženia nákladov.

Znižovanie nákladových kriviek elektrolyzérov postupovalo vo všeobecnosti v súlade s očakávaniami Hydrogen Council z prognóz za posledných päť rokov, zatiaľ čo výhľad nákladov na výrobu vodíka na báze zemného plynu by sa mal v nasledujúcich šiestich mesiacoch vyjasniť, uzavrel Wilson.

Foto: Copyright (c) 2021 Corona Borealis Studio/Shutterstock