Bratislava 30. júna 2020 – Minister hospodárstva SR Richard Sulík v pondelok informoval, že navrhol vymenovať Andreja Jurisa za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Jeho nomináciu predloží na schválenie vláde SR.

Ako informovalo MH, Juris v rokoch 2004 – 2019 pôsobil v spoločnosti Západoslovenská distribučná, kde zastával post riaditeľa pre stratégiu a rozvoj a neskôr sa stal predsedom predstavenstva. V rokoch 2005 – 2010 bol členom Rady Protimonopolného úradu.

V minulosti bol výkonným riaditeľom Centra pre hospodársky rozvoj, absolvoval stáž vo Svetovej banke.

Bol tiež viceprezidentom a špeciálnym konzultantom americkej spoločnosti National Economic Research Associates. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity, vzdelanie si rozšíril na Princeton University v USA a Jacobs University v Nemecku.

V novembri 2019 založil konzultantskú spoločnosť Energy Sigma Advisory, s.r.o., v ktorej je dodnes jediným konateľom. 

Kandidátov na predsedu ÚRSO posudzovala šesťčlenná komisia na čele so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karolom Galekom na výberovom konaní 23. júna 2020. Každý člen komisie mohol prideliť kandidátom od 0 do 25 bodov, na základe dosiahnutých bodov sa zostavilo poradie kandidátov. Z prihlásených 14 uchádzačov absolvovalo 11 verejné vypočutie 24. júna.

Predchádzajúceho šéfa ÚRSO Ľubomíra Jahnátka odvolala vláda SR z funkcie 4. júna 2020. Výkon pôsobnosti ÚRSO pod jeho vedením podľa MH SR vykazoval v niektorých veciach znaky nezákonného postupu, ktoré môžu v budúcnosti viesť k zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a súvisiacej právnej zodpovednosti členov vedenia úradu, napríklad niekoľkoročná nečinnosť úradu pri identifikácii daňových a odvodových nedoplatkov výrobcov elektriny s právom na podporu či medializácia výšky tarify za prevádzkovanie systému na rok 2020 ešte pred predložením podkladov zo strany regulovaného subjektu OKTE, a. s.