Bratislava 5.novembra 2019 – Spoločnosť NAFTA, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA RV LLC na Ukrajine, uspela v tendri o Vatazhkivsku licenciu neďaleko mesta Poltava na východe Ukrajiny.

NAFTA sa zúčastnila online aukcie s ponukou piatich licencií s celkovou rozlohou viac ako 700 km2. Po splnení všetkých podmienok nadobudne povolenie na prieskum a následnú ťažbu uhľovodíkov v rámci uvedenej licencie na 20 rokov.

„Na Ukrajine aktívne pôsobíme už od roku 2016 a v plánovanej expanzii úspešne pokračujeme. Vo Vatazhkivskej licencii máme ďalšiu príležitosť intenzívne využiť naše know – how, ktoré sme nadobudli dlhoročným pôsobením v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Potenciál získanej licencie komplexne preskúmame s hlavným cieľom identifikovať všetky ťažiteľné zásoby uhľovodíkov,“ uviedol generálny riaditeľ NAFTA Martin Bartošovič.

NAFTA pri vyhľadávaní projektov medzinárodnej spolupráce dosiahla významným medzník už v roku 2016, kedy získala päťdesiat percent v licencii Užhorod na prieskum a ťažbu uhľovodíkov so spoločnosťou CUB Energy Inc. Na západnej Ukrajine s partnerom realizovali 3D seizmický prieskum a v septembri 2019 začali s prvým prieskumným vrtom. Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku. Okrem Ukrajiny NAFTA aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy, vrátane Českej republiky, Nemecka, či Rakúska. Vo viacerých krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh, čím sa stala 6. najväčším prevádzkovateľom zásobníkov plynu v Európe. Realizuje aj prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov.