Berlín 18. januára 2023 – Nemecko očakáva, že jeho kapacita dovozu LNG v roku 2024 dosiahne 37 miliárd metrov kubických (bcm) ročne a do roku 2028 sa opäť zdvojnásobí, tvrdí nemecké ministerstvo hospodárstva. V odpovedi na sériu otázok nemeckej politickej strany die Linke ministerstvo tiež uviedlo, že v roku 2023 očakáva pokračovanie dodávok plynu na rovnakej úrovni ako vlani. Téme sa venoval portál spglobal.com.

Terminál Wilhelmshaven Foto: uniper.energy

Ministerstvo informovalo, že pri snahe o nahradenie stratených dodávok ruského plynu sa pripravuje 10 projektov na priamy dovoz LNG do Nemecka. Tento počet zahŕňa päť  terminálov využívajúcich plávajúce skladovacie a regasifikačné jednotky (FSRU) iniciovaných federálnou vládou, ako aj pevný terminál v Brunsbütteli, v ktorom štátna banka KfW vlastní podiel 50 %.

V severonemeckom prístave Lubmin spustil v sobotu (14. 1.) prevádzku súkromný projekt – ktorý bude využívať dve FSRU – ktorý vlastní spoločnosť Deutsche ReGas, ako aj dva súkromné pevné terminály v Stade (Hanseatic Energy Hub) a Wilhelmshaven (TES).

„Na zabezpečenie dodávok plynu v Nemecku v zime 2022/2023 a neskôr vláda prijala sériu krátkodobých opatrení vrátane rozvoja infraštruktúry na dovoz LNG,“ uviedlo podľa spglobal.com ministerstvo. „Na preklenutie výpadku v dodávkach sa využijú plávajúce terminály na dovoz LNG,“ dodalo s tým, že počas aktuálnej zimy bude Nemecko mať k dispozícii tri nové terminály vo Wilhelmshavene, Brunsbütteli a Lubmine s kombinovanou kapacitou 13,5 bcm/rok.

Po Wilhelmshavene a Lubmine sa plávajúci terminál v Brunsbütteli čoskoro stane tretím funkčným zariadením na dovoz LNG s počiatočnou kapacitou 3,5 bcm/rok, ktorá sa v rokoch 2024-2026 zvýši na 7,5 bcm/rok.

Keď budú do konca roku 2023 v prevádzke ďalšie tri FSRU, kapacita v roku 2024 dosiahne 37 bcm/rok a spustením troch pevných terminálov od roku 2027 sa kapacita opäť zdvojnásobí.

Ministerstvo dodalo, že na získanie dovozu LNG v objeme približne 27,5 bcm/rok ekvivalentu plynu by boli potrebné dodávky odhadom 286 tankerov.

Terminál Lubmin Foto: Deutsche ReGas-Sebastian Frauenlob

Dopyt po plyne

V roku 2021 bola nemecká spotreba plynu 96 miliárd metrov kubických a zníženie dopytu o 20 % by znamenalo celkový pokles približne o 19 bcm, vyčíslil podľa spglobal.com rezort hospodárstva. „V rokoch 2023 a 2024 sa očakáva nižšia spotreba plynu vzhľadom na zvýšené ceny a úsporné opatrenia,“ uviedol v odpovedi na parlamentné otázky. „Z pohľadu federálnej vlády je zníženie spotreby plynu o 20 % žiaduce,“ dodal.

Okrem novej dovoznej LNG infraštruktúry má Nemecku pomôcť nahradiť výpadok v dodávkach plynu aj zmena paliva v priemysle, zníženie výroby elektriny zo spaľovania plynu, ako aj povinné úspory. Vláda na tento účel schválila dve vyhlášky o úsporách energie, ktoré obsahujú krátkodobé aj strednodobé opatrenia.

„Opatrenia prispeli k zníženiu spotreby plynu v októbri a novembri o 32 % a 27 % v porovnaní s rokmi 2018 – 2021,“ uviedlo ministerstvo, ktoré predpokladá, že dodávky plynu v Nemecku by mohli v roku 2023 pokračovať na rovnakej úrovni ako vlani.

„Vzhľadom na to, že dodávky plynu v Nemecku zabezpečujú energetické spoločnosti, vláda nemá priamy prehľad o zmluvách o dovoze plynu,“ poznamenalo ministerstvo s tým, že je s uvedenými firmami v neustálom kontakte.

V prípade dvoch FSRU, ktoré si prenajala vláda v Brunsbutteli a Wilhelmshavene, ministerstvo uviedlo, že je „zaručené“ ich využívanie na plnej kapacite do apríla 2024. Potom bude kapacita ponúkaná na voľnom trhu. Aby boli tri ďalšie FRSU uvedené do prevádzky do konca roku 2023, bude na trhu ponúkaná aj všetka ich kapacita.

Pokiaľ ide o Brunsbütteli, Wilhelmshaven II a Stade FSRU, ich prevádzka bude zastavená hneď, ako budú na príslušných miestach uvedené do prevádzky pevné terminály.

V prípade štátom čiastočne vlastneného pevného terminálu v Brunsbütteli už boli rezervované kapacity na 15 rokov zo strany RWE, ConocoPhillips a Ineos.

Vysoké ceny

V roku 2021 Nemecko doviezlo z Ruska 55 bcm plynu. Vláda uviedla, že v roku 2022 dokázala vykompenzovať stratené ruské objemy obmedzením dopytu a dovozom z iných zdrojov. Zatiaľ čo v roku 2021 Nemecko dostalo – vrátane tranzitných objemov – 31,2 bcm plynu z Nórska a 17,9 bcm z Holandska, v období január až október 2022 sa dovoz z Nórska zvýšil na 37,9 bcm a z Holandska na 18,9 bcm. „K tomu sa pridal významný dovoz z Belgicka a Francúzska,“ dodalo ministerstvo hospodárstva.

Studená zima by podľa jeho odhadov spôsobila nárast nemeckej spotreby o viac ako 7 miliárd metrov kubických, zatiaľ čo teplá zima by znížila dopyt po plyne o rovnakú hodnotu.

Nemecko bolo ťažko zasiahnuté stratou ruského dovozu v druhej polovici roku 2022, čo prinútilo kupujúcich nájsť náhradný plyn za výrazne vyššie náklady. Ministerstvo však uviedlo, že podľa vlastných odhadov ceny plynu v strednodobom horizonte klesnú, hoci sa „nevrátia na úroveň zo začiatku roka 2021“.

Referenčná cena TTF na mesiac dopredu sa okolo začiatku roka 2021 obchodovala pod 16 eur/MWh, no minulé leto vzrástla na rekordné úrovne. Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotila 26. augusta referenčnú holandskú cenu TTF na mesiac dopredu na historické maximum 319,98 €/MWh.

Ceny odvtedy oslabili v dôsledku silných zásob aj obmedzovania dopytu, ale zostávajú relatívne vysoké, pričom 12. januára Platts odhadol cenu TTF na mesiac dopredu na 67,65 €/MWh, uzavrel portál spglobal.com.