Berlín 16. januára 2023 – Nemecká vláda stojí pred dilemou, čo robiť s plynom, ktorý vlani v lete – v období mimoriadne vysokých cien nakúpila bez hedžovania na spotových trhoch a uskladnila do podzemných zásobníkov. Podľa portálu argusmedia.com môže mať vtedajšie rozhodnutie aj terajšia snaha o vyriešenie situácie ďalekosiahle dôsledky pre veľkoobchodný trh s plynom.

V rámci kroku, ktorý poprel roky tvorby trhovej reformy, nemecký operátor trhu s plynom Trading Hub Europe (THE), v mene vlády vlani v lete nakúpil a vtlačil do zásobníkov približne 50 TWh plynu. Išlo o posledné opatrenie podľa novej legislatívy, ktorá zaviedla povinné ciele plnenia plynu v krajine s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok po ruskej invázii na Ukrajinu. THE uskladnil plyn v piatich podzemných zásobníkoch, z ktorých väčšinu predtým používala ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom, monopolný exportér ruského plynu cez plynovody.

V uvedenom období mohol THE nakupovať plyn výlučne na spotovom trhu. To znamenalo, že nemecký štát nakupoval plyn, keď bol drahší ako kedykoľvek predtým, bez toho, aby kompenzoval predaj plynu na dodávku počas zimy, čo by zafixovalo cenu plynu a odstránilo riziko poklesu jeho hodnoty skôr, ako by bol nakoniec vyčerpaný zo zásobníkov, poznamenal argusmedia.com.

Teraz je Nemecko a širší región viac ako v polovici oveľa pokojnejšej zimy, než sa očakávalo – vďaka miernemu počasiu, výraznému zníženiu dopytu po plyne a dostatočnej dostupnosti LNG. Znižujúce sa obavy o bezpečnosť dodávok viedli od konca decembra k prepadu cien plynu, čo je v kontraste s ich postupnými prudkými nárastmi počas letného obdobie.

Nedávny cenový pokles znamená, že každý plyn, ktorý by THE teraz čerpal zo zásobníkov, by mal výrazne nižšiu hodnotu, než akú operátor trhu zaplatil, keď ho vtláčal. A táto značná obchodná strata sa prenesie na nemeckých zákazníkov prostredníctvom poplatku za skladovanie plynu zavedeného práve pre tento účel.

Trading Hub Europe dosiahol ku koncu minulého roka čistú stratu viac ako 9,3 miliardy eur z vykonávania povinných pravidiel pre plnenie domácich zásobníkov. Na základe priemernej dennej ceny VTP spoločnosti Argus Germany 155,09 eur/MWh od 4. júna do 31. októbra mohol THE na nákup 50 TWh plynu vynaložiť približne 7,8 miliardy eur, a to a za predpokladu plochých dodávok do zásobníkov.

Vláda zarobila v októbri až decembri na čerpaní zo zásobníkov iba 146 miliónov dolárov, pričom kombinované hrubé výbery z piatich lokalít naplnených THE predstavovali 2,51 TWh.

Na základe nemeckej dennej ceny v období od 1. do 12. januára a forwardových kontraktov dodávaných počas zvyšku prvého štvrťroka do 11. januára, ak by THE predal všetok zostávajúci plyn na spotovom trhu, zarobil by 3,3 miliardy eur. Vzhľadom na odhadované náklady na nákup plynu by to znamenalo teoretickú stratu viac ako 4,4 miliardy eur.

A to bez toho, aby sa zohľadnilo, že predajom všetkého svojho uskladneného plynu na trhu, ktorý ho nepotrebuje – keďže zásoby v celom regióne sú vysoké, spotreba je v zime výrazne pod normálom a dodávky z iných zdrojov ako z Ruska sú dostatočné – by THE ešte viac tlačil na ďalšie znižovanie spotových cien, konštatoval argusmedia.com.

Štát ako dlhodobý obchodník s plynom?

Ak sa nemecká vláda rozhodne odložiť predaj uskladneného plynu, môže to posilniť jej úlohu významného hráča na veľkoobchodnom trhu s plynom.

Na otázku Argusu z minulého týždňa, čo plánuje urobiť, sa Trading Hub Europe vyhol podrobnostiam, ale aspoň trocha objasnil svoju súčasnú náročnú situáciu. „Preventívne opatrenia s ohľadom na zimu 2023-24 sa javia ako rozumné a do určitej miery potrebné,“ takže nie všetok plyn obstaraný spoločnosťou THE bude vyčerpaný, uviedol operátor. THE bude „dynamicky reagovať“ na vývoj na trhu s plynom v koordinácii so štátom a regulátorom sieťových odvetví Bundesnetzagentur a „v prípade potreby prispôsobí stratégiu čerpania,“ doplnil THE.

Ako ďalej uviedol, na predaj používa spotové a forwardové produkty pomocou obchodných platforiem Enmacc a EEX.

V prípade, že si vláda udrží značný objem plynu v zásobníkoch až do konca aktuálnej zimy, vzniká otázka, kedy sa jej podarí vymaniť sa z veľkoobchodného trhu. Prevádzkovatelia prepravných sústav by nemali zohrávať aktívnu úlohu v obchodovaní s plynom vzhľadom na konflikt záujmov medzi ich obchodnou pozíciou a ich kontrolou nad prístupom iných firiem k infraštruktúre, čo je dôvodom pre pravidlá EÚ o unbundlingu.

Na druhej strane, zdržanlivosťou pri predaji uskladneného plynu by sa štát krátkodobo pripravil o výnosy. To by mohlo prinútiť THE výrazne zvýšiť poplatok za skladovanie plynu, ktorý bol na prvý polrok tohto roka stanovený na 0,59 €/MWh, uzavrel argusmedia.com.