Brusel 11. septembra 2020 – Využívanie LNG ako paliva v doprave predstavuje efektívne a udržateľné riešenie na dosiahnutie dlhodobých cieľov EÚ v oblasti dekarbonizácie. Z krátkodobého hľadiska zlepšuje kvalitu ovzdušia, čo je jeho výhoda v porovnaní s inými existujúcimi a na trh pripravenými technológiami. Už teraz ponúkajú LNG vozidlá v ťažkej nákladnej doprave o 20 % nižšie emisie CO2 v porovnaní s dieselovými. Podľa európskeho Združenia vozidiel na zemný plyn a bioplyn (NGVA Europe) táto hodnota pri využívaní biometánu zásadne vzrastie a môže dosiahnuť až 95 %.

LNG je palivo používané predovšetkým pre ťažké úžitkové vozidlá a v námornom priemysle. Moderné 40-tonové ťažké nákladné vozidlá majú rovnaké parametre krútiaceho momentu, technické parametre a výkon ako ich naftové ekvivalenty, a to pri nižšej úrovni hlučnosti. Okrem toho sa dnes LNG čoraz viac používa aj pre medzimestské autobusy.

Prechod na alternatívne pohonné jednotky pre ťažkú prepravu je komplexná otázka. Zásadné je bezpečné uskladnenie veľkého množstva energie, iným slovom paliva, všetko je o hmotnosti, dojazde, bezpečnej skladovateľnosti a následných nákladoch.

„Aby 40-tonový kamión prešiel viac ako 1000 km, je potrebných približne 330 litrov nafty, 280 kg (620 litrov) LNG alebo, ak je plne elektrický, kapacitu batérie 1600 kWh. Pri predpokladanej  energetickej hustote 250 Wh/kg by táto požadovaná kapacita batérie znamenala nadbytočnú hmotnosť 6400 kg, čo sa priamo prejaví v znížení užitočného zaťaženia vozidla,“ porovnáva NGVA dnešné technológie.

Komerčne zaujímavé nákladné vozidlo musí byť schopné prekonať viac ako tisíc kilometrov na každé natankovanie. Z tohto dôvodu je potrebné primerané množstvo energie uložiť v čo najmenšom objeme. „LNG je teda ideálnym palivovým riešením pre odvetvie ťažkej prepravy, preto sa očakáva, že bude hrať čoraz väčšiu úlohu v globálnej ekonomike, kde sa obchodná výmena prostredníctvom nákladnej dopravy bude naďalej zintenzívňovať. Nečudo, že na európskych cestách je dnes už asi 11.000 nákladných vozidiel s pohonom na LNG,“ konštatuje NGVA.

LNG ako palivo je na vzostupe aj vďaka sieti čerpacích staníc. V súčasnosti je v Európe k dispozícii 300 LNG čerpačiek – len od januára pribudlo 50 – a 3900 CNG staníc. Sieť je dostatočná na to, aby zásobila celý dnešný vozový park LNG v Európe, hoci nestačí na uspokojenie rýchleho nárastu dopytu, najmä vo východoeurópskych krajinách. „Rozvoj adekvátnej infraštruktúry na distribúciu paliva je preto zásadným faktorom na zabezpečenie flexibility, ktorú si logistické operácie vyžadujú,“ zdôrazňuje NGVA.

Pokiaľ ide o emisie, využívanie zemného plynu môže podľa NGVA v prípade ťažkých nákladných vozidiel ponúknuť zníženie CO2 až o 20 % v porovnaní s naftou. Okrem toho môžu byť všetky vozidlá na plyn poháňané biometánom alebo variabilnou palivovou zmesou pozostávajúcou zo zemného plynu a biometánu. Preto je možné zníženie emisií vysoko prevyšujúce 20 %, ktoré zmieňuje EÚ.

V súčasnosti je už k dispozícii 17 % biometánu ako paliva pre európsky vozový park s plynovými vozidlami, tvrdí NGVA. Distribuuje sa hlavne ako stlačený zemný plyn (CNG), určený najmä pre osobné automobily, autobusy alebo ľahké úžitkové vozidlá. „Aktuálne sa však stáva rýchlo rastúcou realitou aj pre vozidlá na LNG. V závislosti od spôsobu výroby môže biometán v porovnaní s konvenčnými palivami umožniť obrovskú úsporu CO2, až 95 %,“ špecifikuje združenie.

Zároveň zdôrazňuje potrebu systémového prístupu vychádzajúceho z takzvanej analýzy „Well-to-Wheel“ (WtW) namiesto súčasného merania emisií na výfuku. Len takýto prístup dokáže merať vplyv „reálnych“ emisií na podnebie, pretože zohľadňuje aj pôvod paliva.

Tento spôsob vykazovania CO2 môže podľa NGVA predstavovať spravodlivý východiskový bod. Mohol by mať pozitívny vplyv aj na iné palivá a spôsoby dopravy, a dal by sa aplikovať aj na všetky druhy bio- a syntetických palív.

„Ak sa použije ako palivo do vozidiel, už 40 % biometánu postačuje na dosiahnutie cieľa Európskej zelenej dohody v podobe 55-percentného zníženia emisií CO2 do roku 2030,“ vyčíslilo združenie.

Z dlhodobého hľadiska považuje za nevyhnutné zamerať sa na čisté nulové emisie. Na to však musí existovať portfólio čistých technológií, ktoré už dnes spĺňajú dve hlavné podmienky: schopnosť urýchliť proces dekarbonizácie a zároveň vyhovieť potrebám zákazníkov a trhu, medzi ktoré patrí cenová dostupnosť a dosiahnuteľnosť. „Preto naliehavo žiadame legislatívne riešenia, ktoré budú uznávať skutočné environmentálne prínosy pohonných hmôt,“ zdôraznilo NGVA.

„Plyn, či už v prípade auta, autobusu alebo kamiónu, je palivo budúcnosti, ktoré spĺňa uvedené podmienky, pre ktoré sú vozidlá a infraštruktúra už väčšinou k dispozícii a – čo je najdôležitejšie – schopné pozitívne vplývať na naše životné prostredie,“ uzatvára európske Združenie vozidiel na zemný plyn a bioplyn.