Oslo 27. júna 2022 – Európska únia a Nórsko sa vo štvrtok (23. júna) dohodli na spolupráci s cieľom zvýšiť export nórskeho zemného plynu do EÚ, v ktorej takmer polovica členských krajín zápasí so znížením dodávok ruského plynu. Informoval o tom portál euractiv.com. Partneri podľa podpísaného vyhlásenia počítajú s tým, že zvýšené nórske dodávky by mohli v tomto roku priniesť na európsky trh dodatočných takmer 100 TWh energie.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, komisárka pre energetiku Kadri Simsonová a nórsky minister pre ropu a energetiku Terje Aasland sa dohodli na ďalšom posilňovaní úzkej spolupráce medzi EÚ a Nórskom v oblasti energetiky, s cieľom prehĺbiť ich dlhodobé energetické partnerstvo.

Konkrétnym výsledkom má byť aj zabezpečenie dodatočných krátkodobých a dlhodobých dodávok plynu z Nórska s cieľom riešiť otázky vysokých cien energií.

Obe strany v spoločnom vyhlásení zdôraznili obzvlášť silný vzťah medzi EÚ a Nórskom ako susedmi, partnermi a spojencami, ktorí zdieľajú spoločné základné hodnoty, ciele v oblasti klímy a spoločný regulačný rámec prostredníctvom Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj nepretržitý dialóg o energetickej politike.

Vyhlásenie konštatuje, že Nórsko je najväčším producentom ropy a plynu v Európe s produkciou, ktorá významne prispieva k európskej energetickej bezpečnosti tým, že zabezpečuje približne štvrtinu spotreby plynu v krajinách EÚ.

Dokument zároveň pripomína dôležitosť európskeho trhu s energiou ako hlavného vývozného trhu pre nórsky plynárenský a ropný sektor a budúci potenciál spolupráce v oblasti obnoviteľnej energie a vodíka na mori, ktorá sa riadi ambicióznymi cieľmi EÚ v rámci plánu RePowerEU, a v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka (CCS).

Podpísaná vyhlásenie sa opiera aj o energetickú platformu EÚ zriadenú 7. apríla 2022 s cieľom zabezpečiť dodávky energie EÚ za dostupné ceny v súčasnom geopolitickom kontexte a postupne odstrániť závislosť od ruského plynu.

Priemerné emisie CO2 a metánu z produkcie ropy a plynu v Nórsku sú v celosvetovom kontexte nízke, menej ako polovičné oproti celosvetového priemeru, konštatuje dokument, zdôrazňujúci, že Nórsko a EÚ sa zaviazali dodržiavať Parížsku dohodu, dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050 a spolupracovať na zabezpečení prechodu na čistú energiu so spoľahlivým prístupom k energii.

Vyhlásenie uznáva, že význam nórskej produkcie ropy a plynu pre európsku energetickú bezpečnosť po neoprávnenej a nevyprovokovanej agresívnej vojne Ruska proti Ukrajine ešte vzrástol.

Oceňuje, že ropné a plynárenské spoločnosti v Nórsku v súčasnosti produkujú plyn na veľmi vysokej kapacite. „Vzhľadom na vysokú úroveň nórskej produkcie v prvých mesiacoch roka – trend, ktorý bude podľa očakávania pokračovať aj po zvyšok roka – existuje silný potenciál na zvýšenie predaja do Európy v roku 2022, čo prinesie na európsky trh takmer 100 TWh energie navyše,“ konkretizuje dokument, ktorý zároveň uznáva spoločný záujem Nórska a EÚ zabezpečiť riadne a dobre fungujúce trhy s plynom a elektrickou energiou, a pripomína vplyv vysokých cien energií na domácnosti a hospodárstvo v EÚ aj Nórsku.

Vyhlásenie potvrdilo spoľahlivosť Nórska ako bezpečného dodávateľa ropy a plynu do Európy za posledných 50 rokov z polí na celom nórskom kontinentálnom šelfe.

Dokument zároveň konštatuje, že Nórsko má značné zostávajúce zdroje ropy a zemného plynu a na základe pokračujúceho prieskumu, nových objavov a vývoja na poliach môže byť naďalej veľkým dodávateľom do Európy, a to aj z dlhodobého hľadiska, po roku 2030. EÚ podporuje pokračujúci nórsky prieskum a investície do prepravy ropy a plynu na európsky trh, uzavrel euractiv.com.