Bratislava 17. februára 2023 – Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili zákon o dani z osobitnej stavby vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj so zohľadnením jej pripomienky. Zo zákona tak vypadlo samotné zdanenie tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream.

„Vítame, že poslanci vyhoveli pripomienke prezidentky. Považujeme to za zodpovedné rozhodnutie nielen vo vzťahu k strategickej firme, ale aj vo vzťahu k predvídateľnosti slovenského podnikateľského prostredia,“ uviedol v reakcii špecialista externej komunikácie a PR spoločnosti Eustream Pavol Kubík.

Ako uviedla hlava štátu, ktorá zákon vetovala 2. januára 2023, vo svojom stanovisku, jeho aplikácia môže ohroziť nielen finančnú a majetkovú stabilitu firmy Eustream, ale aj služby a činnosti, ktoré zabezpečuje. Spoločnosť má podľa prezidentky strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Vplyv schváleného zákona tak môže v konečnom dôsledku ohroziť energetickú bezpečnosť krajiny.

„Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dosahov,“ upozornila Čaputová. Navrhla preto poslancom vynechať tú časť zákona, ktorá zavádza daň z osobitnej stavby. Ostatné články právnej normy prezidentka nerozporovala.

Zákon o dani z osobitnej stavby schválila NR SR 22. decembra 2022. Zavádzal novú daň z plynovodov, ktorá sa týkala iba firmy Eustream. „Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti,“ ozrejmili predkladatelia v dôvodovej správe.

Predmetom dane bola stavba na území Slovenska definovaná ako sieť plynovodov, ktoré slúžia výlučne na prepravu plynu v SR a nie na jeho miestnu distribúciu na časti územia Slovenska. Základom na výpočet mala byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch. Sadzba dane bola stanovená na 6000 eur za každý začatý kilometer stavby. Štát od nej očakával príjem 170 miliónov eur.

Spoločnosť Eustream prijatie zákona o dani z osobitnej stavby v schválenej podobe odmietla s tým, že  môže mať významný negatívny dosah na podnikanie spoločnosti, jej prevádzkové výsledky, peňažné toky a finančnú situáciu.

Zákon odmietol aj minister hospodárstva Karol Hirman, podľa ktorého mohol fatálne postihnúť finančnú situáciu spoločnosti Eustream a ohroziť prepravu plynu cez SR.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili zákon o dani z osobitnej stavby vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj so zohľadnením jej pripomienky. Zo zákona tak vypadlo samotné zdanenie tranzitného plynovodu. Schválená právna norma prináša zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.

Ako uviedla hlava štátu v stanovisku k vrátenému zákonu, jeho aplikácia môže ohroziť nielen finančnú a majetkovú stabilitu firmy eustream, ale aj služby a činnosti, ktoré zabezpečuje. Spoločnosť má podľa prezidentky strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Vplyv schváleného zákona tak môže v konečnom dôsledku ohroziť energetickú bezpečnosť krajiny.

„Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dosahov,“ upozornila Čaputová. Navrhla preto poslancom vynechať tú časť zákona, ktorá zavádza daň z osobitnej stavby. Ostatné články právnej normy prezidentka nerozporovala.