Žilina 2. novembra 2020 – Technické riešenie tvorby hydrátov plynu v zariadení na uskladnenie energie zemného plynu navrhli odborníci pod vedením profesora Milana Malcha na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (SjF UNIZA). Technológia umožňuje jeho výrobu vo forme vhodnej na prepravu a dlhodobé skladovanie bez prídavného chladenia. Informovala o tom Adriana Valentovičová z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Zariadenie vyvíjané žilinskými odborníkmi je podľa nej výnimočné využitím uzatvoreného cyklu, kde sa hydrát nevyrába v reaktore vplyvom statického tlaku, ale využíva sa dynamický efekt atomizácie vody v tryske. Zmes plynu a vody prúdi v uzatvorenom okruhu, čo umožňuje okrem iného znižovať náklady na pohon čerpadiel. Tento spôsob akumulácie energie je tiež možné využívať na uskladnenie metánu z bioplynových staníc a rozšíriť využitie tohto obnoviteľného zdroja energie.

„Technológia využitia hydrátov plynu môže byť veľkým zdrojom energie pre nasledujúce desaťročia kdekoľvek na svete,“ uviedol v tejto súvislosti prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. , vedúci Katedry energetickej techniky, SjF UNIZA.

Hydrát je zlúčenina vody a uhľovodíka, napríklad zemného plynu. Je považovaný za zdroj energie budúcnosti, najmä pre krajiny s obmedzeným prístupom k neobnoviteľným zdrojom energie bežnými energetickými trasami. Hydrát plynu vzhľadom pripomína biely ľad. Pri jeho vystavení tlaku a teplotám iným, ako pri ktorých je stabilný, sa pevná kryštalická mriežka rozpustí na vodu a metán sa začne uvoľňovať ako plyn. Po priložení horiacej zápalky k hydrátu plynu unikajúci metán vzplanie, čo spôsobí zaujímavý úkaz – horiaci ľad. Hydráty sú stabilné iba za špecifických podmienok (tlak, teplota, salinita vody). Približne 95 %  je uložených v oceánoch, pri pobrežiach kontinentov, v morských sedimentoch v hĺbkach 300 m až do 4000 m. Vyskytujú sa však aj v polárnych oblastiach, v trvalo zmrznutej pôde.

Najväčšou výhodou hydrátu zemného plynu je jeho skladovanie z hľadiska kapacity, rovnako ako bezpečnosť skladovania, ktoré je možná pri vyšších teplotách a nižších tlakoch v porovnaní s inými technológiami skladovania, napríklad skvapalnením alebo stlačením.

Technológia na uskladnenie energie zemného plynu tvorbou hydrátov by mohla podľa súčasných vedeckých a technických informácií prispieť k efektívnejšiemu skladovaniu, transportu a následnej produkcii energie, k nižším logistickým aj prevádzkovým nákladom a k nižším ekologických rizikám. Dopyt po tomto zdroji na ukladanie energie by ho napokon mohol urobiť ekonomicky výhodnejším oproti iným formám ukladania energie plynných palív.

Využitie hydrátov zemného plynu má významný vplyv aj na spotrebiteľov, pripomenula Valentovičová. Z hľadiska efektívneho hospodárenia by sa mohol využiť v čase zvýšenej spotreby energie, čo by v konečnom dôsledku znížilo finančné náklady spotrebiteľa za odber zemného plynu.