Berlín 31. marca 2021 – Druhá línia plynovodu EUGAL, ktorý má byť pokračovaním plynovodu Nord Stream 2 na súši, bude spustená 1. apríla a plynovod tak vstúpi do plnej prevádzky. Informoval o tom portál spglobalc.om s odvolaním sa na informácie prevádzkovateľa, spoločnosti Gascade.

Prvá línia EUGAL-u, ktorý má kapacitu 30,9 mld. m3 ročne, sa tiahne v dĺžke 480 km z Lubminu pri Baltskom mori do Deutschneudorfu na nemecko-českej hranici. Do prevádzky bola uvedená na začiatku roku 2020 napriek tomu, že Nord Stream 2 ešte nebol dokončený, a prostredníctvom plynovodu NEL prepravovala plyn z Nord Streamu 1.

Druhá línia je kratšia, má 329 km, a zvýši celkovú kapacitu oboch potrubí na 55 mld. m3/rok.

V novembri minulého roku Gascade uviedol, že EUGAL dosiahne plnú prepravnú kapacitu 1. apríla a jeho hovorca 29. marca uviedol, že toto usmernenie zostáva „plne platné“.

Veľké časti potrubia EUGAL-u vedú paralelne s existujúcim plynovodom OPAL, ktorý prepravuje plyn z plynovodu Nord Stream 1 do Nemecka a ďalej do Českej republiky.

EUGAL je okrem svojho prepojenia na NEL napojený aj na plynovody FGL306 a JAGAL, ktoré prepravujú plyn na západ Nemecka. Keďže NS2 zatiaľ nie je skompletizovaný, EUGAL bude zatiaľ prepravovať plyn z NS1. To znamená, že samotný NS1 môže naďalej prepravovať na úrovni svojej kapacity (55 mld.3/rok), pričom kapacitné obmedzenia na plynovode OPAL pretrvávajú.

Obmedzenia týkajúce sa kapacity, ktorú si môže Gazprom rezervovať v OPAL-e, vstúpili do platnosti v septembri 2019 po tom, čo Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu zrušil rozhodnutie Európskej komisie z roku 2016, ktoré dávalo Gazpromu právo uchádzať sa o ďalších 34 miliónov m3 denne tranzitnej kapacity OPAL-u.

Od právoplatnosti rozsudku v septembri 2019 klesli toky zemného plynu cez OPAL do Českej republiky asi o 40 mil. m3/d.

Toto rozhodnutie znamenalo, že podmienky prístupu Gazpromu sa vrátili k predchádzajúcemu rozhodnutiu o výnimke z prístupu tretích strán z roku 2009, dohodnutému medzi EK a nemeckým regulátorom Bundesnetzagentur.

Stalo sa tak po tom, ako Poľsko úspešne presvedčilo súd, že rozhodnutie EK porušilo zásadu energetickej solidarity EÚ.

Nemecko sa v novembri 2019 odvolalo proti rozhodnutiu súdu na Súdnom dvore, ktorého poradca však minulý týždeň uviedol, že súd by mal zamietnuť odvolanie Nemecka. Súd by mal rozhodnúť v najbližších mesiacoch.

Podľa Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie by Gazprom mohol v prípade zamietnutia odvolania požiadať o novú výnimku, ktorá by mu umožnila rezervovať si väčšie kapacity v OPAL-e.

„Po dokončení Nord Stream 2 by sa obmedzenie OPAL-u stalo prekážkou, pretože na prepravu plynu Nord Stream 2 by boli potrebné obe línie EUGAL-u,“ uvádza sa podľa portálu spglobal.com v štúdii zverejnenej minulý týždeň.

Foto: eugal.de