Zürich 15. júna 2020 – Flotila úžitkových vozidiel s CNG a LNG pohonom v Európe rastie. V roku 2019 ich po cestách EÚ a krajín EZVO (Island, Nórsko a Švajčiarsko) jazdilo 14.191, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o viac ako 20,3 %. Informuje o tom portál cng.mobility.ch, ktorý pripomína, že plynové nákladné vozidlá produkujú o 15 percent menej CO2 ako naftový automobil normy Euro 6. S bioplynom dokonca jazdia takmer klimaticky neutrálne.

Vzostup tzv. g-mobility ilustruje portál na príkladoch rôznych krajín. Švajčiarsko napríklad zaznamenalo v roku 2019 registráciu 150 CNG nákladných vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 20,3 %. Vo Francúzsku ich jazdilo 5100 (viac ako +33%), k čomu napomohli aj cielené investície vlády do infraštruktúry v podobe vlastných plynových čerpacích staníc. Flotily nákladných vozidiel na CNG sa rozšírili aj v Španielsku (2728, +24,2 %) a Taliansku (2400, + 7,9 %). Od roku 2015 do roku 2019 sa počet plynových nákladných vozidiel v Európe takmer zdvojnásobil zo 7102 na 14.191, konštatuje portál cng.mobility.ch.

Okrem prepravy tovaru zohráva CNG pohon čoraz dôležitejšiu úlohu aj pri preprave osôb. Vďaka nízky emisiám znečisťujúcich látok robia predstavuje najmä v kombinácii s bioplynom zaujímavú alternatívu v miestnej verejnej doprave. Dôkazom sú ďalšie údaje. Počet autobusov na CNG vzrástol v Európe roku 2019 o 18,0 %. V mestských centrách jazdí celkom 21.095 autobusov s týmito tichými a čistými motormi. Priekopníkom je v tomto smere Francúzsko s 3100 autobusmi na CNG (+ 4,7%), nasleduje Španielsko (3029, +59,4%), Taliansko (2600, +3,2%) a Švédsko (2618, +6,9%).

Popri plynnej forme zemného plynu a bioplynu zohráva stále významnejšiu úlohu v nákladnej doprave šetrnej k podnebiu kvapalný LNG. Počet registrácií nákladných LNG vozidiel, ktorých prednosťou je dlhý dojazd a nízke emisie, sa v celej Európe zvýšil z 5054 na 9563, čo predstavuje nárast o 89,2 %. V porovnaní s rokom 2015 sa ich počet v roku 2019 v Európe zvýšil takmer sedemnásobne.

Portál cng.mobility.ch v tejto súvislosti na príklade Nemecka ilustruje dôležitosť politickej podpory tejto ekologickej technológie. V roku 2018 Nemci spustili program financovania energeticky účinných a/alebo nízko emisných ťažkých úžitkových vozidiel. Výsledkom bol nárast počtu nákladných CNG vozidiel na nemeckých cestách takmer o 40 %, pričom počet nákladných LNG vozidiel sa zvýšil dokonca štvornásobne.

Nedávno zase nemecký Bundestag, po odporúčaní dopravného výboru, rozhodol o predĺžení platnosti mýtneho pre nákladné vozidlá na CNG a LNG do 31. decembra 2023.

Ani EÚ nestojí bokom. Pozdĺž hlavných trás ťažkých nákladných vozidiel vznikol v rokoch 2013 až 2017 „LNG Modrý koridor“ s príslušnou infraštruktúrou čerpacích staníc, ktorých sieť je vďaka súkromným investorom a ďalším otvoreným čerpacím staniciam stále hustejšia.