Gdansk 13. februára 2023 – Poľský prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry Gaz-System napreduje na mori aj na súši s výstavbou jednotlivých častí plánovaného projektu dovozného LNG terminálu v Gdanskom zálive. Druhé poľské importné zariadenie, na rozdiel od pevného terminálu vo Swinoujscii, bude využívať plávajúcu skladovaciu a regasifikačnú jednotku (FSRU) a stane sa tak prvým svojho druhu v krajine. Téme sa venoval portál lngprime.com.

Plávajúci terminál by mal mať kapacitu až 6,1 miliárd metrov kubických ročne, ktorá by sa však mohla zvýšiť v závislosti od vývoja situácie trhu a rastu dopytu po zemnom plyne nielen v Poľsku, ale aj v širšom regióne vrátane Česka a Slovenska. V tejto súvislosti poľskí predstavitelia minulý rok naznačovali možnosť budúceho zvýšenia kapacity gdanského terminálu až na 12 miliárd metrov kubických ročne.

Pobrežná časť projektu dovozného terminálu predpokladá rozšírenie poľskej plynárenskej prepravnej sústavy s cieľom umožniť distribúciu plynu z oblasti Gdanska do stredného Poľska. Zahŕňa výstavbu troch úsekov plynovodov s celkovou dĺžkou približne 250 km.

Podľa nedávneho vyhlásenia Gaz-System guvernér provincie Kujavsko-Pomoransko vydal dve územné rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia plynovodu Gustorzyn-Gardeja. Už predtým spoločnosť získala dve územné rozhodnutia úradu pre úsek Gardeja-Kolnik.

To podľa Gaz System znamená, že projekt gdanskej FSRU získal v prípade pevninskej časti kompletný súbor potrebných územných rozhodnutí.

Offshore časť

Pokiaľ ide o morskú časť, „aj práce na tomto komponente napredujú rýchlym tempom,“ uviedol poľský prevádzkovateľ.

V októbri minulého roku podpísali GAZ-System a Ramboll Danmark dohodu o projektovej príprave, ktorá zahŕňa vykonávanie všetkých potrebných prieskumov, vrátane environmentálnych, geologických a inžinierskych.

Zmluva vyžaduje získanie všetkých požadovaných povolení vrátane stavebného povolenia pre plynovod spájajúci FSRU s pobrežným systémom.

O mesiac neskôr bola podpísaná dohoda o zmluvných službách technického poradcu, ktorý bude pomáhať Gaz-Systemu pri dohľade nad prácami dodávanými Rambollom, uviedla firma.

Okrem toho, Európska komisia v rámci nástroja Connecting Europe Facility, poskytla v decembri minulého roka finančné prostriedky na projekt Gdansk FSRU, ktorú sú určené na vývoj technických špecifikácií a výkon inžinierskych prác pre plávajúci LNG terminál, uviedol Gaz-System.

Maximálna výška udelenej podpory je podľa spoločnosti približne 19,6 milióna eur. Gaz-System očakáva, že projekt bude pripravený na prevádzku prelome rokov 2027/2028.

„FSRU program je v súčasnosti kľúčovým prvkom politiky zameranej na zabezpečenie kontinuity dodávok zemného plynu poľským zákazníkom a rozvoj stabilného trhu s plynom v regióne,“ poznamenal prezident správnej rady Gaz-System Marcin Chludzinski.

Dôležitosť budovaného projektu pre túto časť Európy podľa neho dokazuje aj spomínané spolufinancovanie, ktoré poskytla Európska komisia v prípade morskej časti gdanskej FSRU. „Prijatie územných rozhodnutí týkajúcich sa plynovodov Gardeja-Kolnik a Gustorzyn-Gardeja znamená, že spoločnosť môže teraz pristúpiť k získaniu stavebných povolení,“ dodal podľa lngprime.com Chludzinski.

Swinoujscie

Dovoz skvapalneného zemného plynu do Poľska sa popri vybudovaní plynovodu Baltic Pipe privádzajúcom do krajiny nórsky plyn, stal hlavným pilierom poľskej energetickej bezpečnosti.

Svedčia o tom výsledky prvého poľského terminálu na dovoz LNG vo Swinoujscii, ktorý prevádzkuje Gaz-System, zatiaľ čo PGNiG, po minuloročnej fúzii už súčasť PKN Orlen, má na starosti všetky dodávky.

PKN Orlen začiatkom tohto roka informovala, že dovoz LNG do Poľska cez terminál Swinoujscie vzrástol v roku 2022 medziročne o 57 %, o čo sa postarali najmä dodávky z USA. Swinoujscie prijalo v roku 2022 rekordných 58 tankerov, o 23 viac ako v roku 2021. Celkový objem dodávok do terminálu dosiahol 4,4 mil. ton LNG, čo predstavuje medziročný nárast o 57 %.

Najviac dodávok, 36, pochádzalo z USA, nasledoval Katar s 18 nákladmi. Ďalšie zásielky pochádzali z Nigérie (2), ako aj z Trinidadu a Tobaga a Egypta (po jednej).

Nárast dovozu LNG bol možný vďaka rozšíreniu zariadenia Gaz System vo Swinoujscii, kde si PKN Orlen od minulého roka rezervoval kapacitu spätného splyňovania 6,2 bcm ročne, o 1,2 bcm viac ako predtým. Vďaka ďalším investíciám sa kapacita v roku 2024 zvýši na 8,3 bcm plynu ročne a PKN Orlen si zarezervoval aj všetky tieto objemy.

PGNiG prejavil záujem o rezerváciu kapacity aj v budovanom LNG termináli v Gdanskom zálive.

Rastúci dovoz LNG do Poľska kladie nároky aj na jeho prepravu, krajina preto vyvinula úsilie aj v tomto smere. Jeho výsledkom bolo získanie prvých dvoch LNG tankerov do plánovanej flotily, ktorá sa má do roku 2025 rozrásť na osem plavidiel. Nové tankery skupiny Orlen (objednala si ich ešte spoločnosť PGNiG pred fúziou) začnú pre poľský koncern pracovať už v roku 2023. Ďalšie dva tankery budú dodané v roku 2024, o rok neskôr pribudnú ešte štyri.

Každý z prvých dvoch tankerov dokáže prepraviť okolo 70 tis. ton LNG, čo zodpovedá zhruba 100 miliónom metrov kubických plynného zemného plynu. To predstavuje priemernú týždňovú spotrebu všetkých poľských domácností.

Foto: Gaz System