Bratislava 11. novembra 2022 – Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko je pripravený na komerčnú prevádzku. Informoval o tom slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete, spoločnosť Eustream, na svojom webovom sídle.

„Kapacita nového prepojovacieho bodu na hranici medzi Poľskom a Slovenskom (IP Výrava PL-SK (EIC21Z6035937275964) bude dostupná od plynárenského dňa začínajúceho 12. novembra 2022 o 6.00 h. Prvá denná aukcia sa uskutoční dňa 11. novembra 2022. Ponúknutá kapacita bude zverejňovaná na RBP platforme v súlade s aukčným kalendárom,“ uviedol Eustream s tým, že kontaktmi pre ďalšie otázky sú klient@gaz-system.pl a transmission@eustream.sk.

Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko, ktorý priamo prepája plynárenské prepravné siete oboch krajín, bol oficiálne otvorený 26. augusta 2022. Má celkovú dĺžku 164 km s priemerom DN 1 000. Na poľskej strane má plynovod dĺžku 61,3 km (Strachocina – hranica). Dĺžka slovenskej časti je 103 km od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany.

Jeho prepravná kapacita je 4,7 mld. m3 v smere na Slovensko a 5,7 mld. m3 v smere do Poľska. Medzi hlavné ciele nového prepojenia patrí diverzifikácia trás a zdrojov zemného plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu so zemným plynom.

Význam diela pre energetickú bezpečnosť EÚ bol potvrdený jeho opakovaným zaradením do zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI) vydávaného Európskou komisiou od roku 2013. Realizácia projektu je spolufinancovaná z Nástroja na prepájanie Európy EÚ. Nové prepojenie je zároveň súčasťou plánovanej budúcej paneurópskej siete na prepravu vodíka – European Hydrogen Backbone.