Oslo 14. januára 2021 – Globálna produkcia zemného plynu v roku 2020 poklesla o 3,6 % na 3918 miliárd m3. Dopyt po plyne síce zaznamenal pokles, ale nie taký výrazný ako ropa, keďže nízke ceny posilnili jeho konkurencieschopnosť v energetike. Európska spotreba klesla o 7 %. Vyplýva to z odhadov analytickej spoločnosti Rystad Eenergy (RE).

„Rok 2020 poškodil dopyt po všetkých palivách a výnimkou nebol ani zemný plyn,“ konštatuje RE, ktorá odhaduje, že globálna produkcia zemného plynu v roku 2020 poklesla o 3,6 %, pretože nízke ceny ropy a plynu viedli k zníženiu prieskumu a ťažby. Spoločnosť RE odhaduje, že celkový vyprodukovaný objem predstavuje zhruba 3918 miliárd m3 plynu.

„Severná Amerika je produkčnou oblasťou, ktorú pandémia zasiahla najviac,“ uviedla ďalej RE, podľa ktorej tu mohla produkcia v roku 2020 klesnúť na 1103 mld. m3, teda o 47 mld. m3 menej než v roku 2019.

„Napriek lockdownom bol dopyt po plyne chránený nízkymi cenami, vďaka ktorým bol plyn konkurencieschopný v energetickom sektore, čo zabránilo väčšiemu poklesu,“ zdôraznila RE s tým, že dopyt po plyne preto neklesol tak výrazne ako po rope a zaznamenal iba 2,5-percentný pokles na odhadovaných 3840 mld. m3.

„Zatiaľ čo dopyt v Ázii zostal pomerne silný, európska spotreba bola zasiahnutá výraznejšie, medziročne poklesla o približne 7 %, alebo o zhruba 40 mld. m3, nasledovaná Afrikou s 26 mld.,“ vyčíslila RE.

Skvapalňovacia kapacita v roku 2020 vzrástla o 5 % a dosiahla 464 miliónov ton ročne (tpa), keďže do prevádzky boli spustené nové závody, najmä v USA. Odhaduje sa, že kapacita USA po spustení závodov v Camerone, Corpus Christi, Elba Island a Freeport dosiahla 71 miliónov tpa (+ 42 %). Ruská kapacita dosiahla 29 miliónov tpa.

Napriek lockdownom vzrástol globálny dovoz LNG v roku 2020 o 3 % na 363 miliónov ton. Ázijský dopyt po LNG medziročne vzrástol o 4 %, najmä vďaka Číne. Ostatní kupujúci v regióne tiež využili nízke ceny na nahradenie uhlia.

„Európsky dovoz LNG zostal v prvej polovici roka silný, keďže kupujúci si objednali menej ruského potrubného plynu,“ uzavrela RE sumár odhadov za rok 2020.